emisní studie čvut potvrdila to, co se tušilo | Aktuality | autoweek.cz

Emisní studie ČVUT potvrdila to, co se tušilo

Emisní studie ČVUT potvrdila to, co se tušilo

17.08.2018 | | Aktuality

Zatímco Centrální informační systém (CIS) Ministerstva dopravy tvrdí, že emisně nevyhovujících jsou necelá 3 % vozidel, z monitorování vozidel v pražském provozu vychází, že jich jezdí třikrát tolik. Na tento rozpor upozorňuje Asociace emisních techniků a opravářů (ASEM).
Člen správní rady ASEM, Docent Michal Vojtíšek ze strojní fakulty ČVÚT Praha z Centra udržitelné mobility, Fakulta strojní, se aktivně zapojil do nelítostného boje se zdroji škodlivin z dopravy na silničních komunikacích. Docent Vojtíšek, který je členem správní rady Asociace emisních techniků a opravářů (ASEM), byl odborným garantem rozsáhlého projektu ČVÚT, Autoklubu ČR a Zemědělské university - týdenního monitorování vozidel v pražském provozu v několika vybraných lokalitách. O jeho velmi zajímavé studie je zájem v angličtině. V České republice o ně nikdo větší zájem doposud neprojevil. Jak typické pro naše české dotčené orgány.
 
Ministerstvo dopravy umožňuje poškozování zdraví občanů
Půl roku pak trvalo vyhodnocování monitorování, aby se vešlo do přehledné zprávy o vlivu silniční dopravy na kvalitu ovzduší v Praze. To, co jsme jen tušili, je nyní podloženo fakty. Výsledky studie se až příliš liší od statistik CIS - v provozu je třikrát víc vozidel s nevyhovujícími emisemi než tvrdí Ministerstvo dopravy. Není náhodou příčina tak velkého rozdílu v tom, že docent Vojtíšek měřil realitu, zatímco v odhadem 90 % STK se používají šidítka a triky, aby na konci „kamarádské STK“ vylezl pro VIP zákazníky kladný emisní protokol? Bez ohledu na to, že to má vážný dopad na zdraví všech občanů České republiky!
 
Potvrdilo se, že sklízíme laxnost Ministerstva dopravy a ČOI. Jejich společná dlouholetá nečinnost nahrávala a doposud stále ještě nahrává výrobcům atrap filtrů částic, které legálně devastují naše zdraví. Atrap a vytlučených DPF jsou tedy minimálně desetitisíce. S děravým filtrem se podle dosavadních názorů Ministerstva dopravy dá legálně jezdit! Hodnoty kouřivosti se vejdou do štítkové maximální hodnoty.
 
Ovzduší poškozuje cca 10 % vozidel, které nadměrně tvoří až tři pětiny škodlivin produkovaných všemi vozidly!
 
Problémem nejsou stará auta ale nová bez DPF
Pak zcela jistě nemá cenu řešit vyhlášení kritické smogové situace zákazem vjezdu automobilů do velkých měst nebo omezení dle lichých a sudých koncových čísel registrační značky! Je potřeba prostě vyhnat smradlavá auta (tzn. VIP zákazníky STK) ze silnic, a to bez ohledu na jejich emisní třídy! Názory, že stará auta smrdí, paušálně rozhodně neplatí. Co však platí, je že neudržovaná intenzivně provozovaná auta jsou těmi zdroji jedů a nebezpečných částic. Další pravdou je, že dovozci ojetých vozidel ze zahraničí a všichni, co se auty živí, jsou vedle všelikých novodobých papalášů „kamarádi“ STK, které jim falešnou tolerancí vycházejí u technických kontrol vstříc. Je to velký byznys.
 
Studie ukázala i zajímavé věci. Např. že starší vozidla mají vyšší hmotnost sazí ale menší počet těch pro lidské zdraví nebezpečných, zatímco u nových aut s moderními motory je tomu naopak. Hmotnost je minimální, ale počet nebezpečných mikro- a nanočástic je zde obrovský pokud vozidlo nemá funkční filtr částic (DPF)​.
 
​Metoda je detailně popsaná v materiálu, ale lze si ji jednoduše popsat tak, že na vozovce leží hadice, ze které je vzorek odebírán. Ve výfukových plynech je díky hoření směsi obsažen plyn CO2, jinak by auto nejelo. Pokud hadice nasaje CO2, je relevantní považovat spolu nasáté částice jako ze zdroje spalování, tedy z motoru. Pokud je nasátý jen plyn CO2 a počet částic se nezvětší, nebo naopak klesne, pak vozidlo své emise účinně filtruje od pevných částic, které ven z výfuku nevypustí, ale zachytí je ve speciálním filtru. Pokud se nasají částice bez doprovodného CO2 je takové měření nerelevantní, protože prachové částice mohou pocházet od jiného zdroje (třeba od brzd) než spalováním paliva se vzduchem v motoru.
 
ASEM nadále tvrdí, že největší a jen těžko zdolatelnou překážkou je lobby majitelů STK, kteří nyní dozbrojili dostavbou hned několika emisních stanic ve svých areálech. Zákonodárce jim připravil ještě výnosnější byznys s prodejem kladných protokolů novelou Vyhlášky 302/2001. Sb., kde bylo přes 80 novelizačních bodů, takže se dosavadní vyhláška ruší a nová dostane nové označení.
 
STK u autoservisů? Není to pravda!
Média sice čerstvě oznamují, že STK už bude možná i v autoservisu, jenže se jedná o sofistikovanou mediální lež.    Stávající autoservisy si za současných zákonů ani neškrtnou. Musel by přijít průlom v podobě zrušení státní regulace krajskými úřady na jejich počet a musela by padnout povinnost stavět povinně průjezdní linku o nejméně třech stáních a dlouhou nejméně 26 metrů. Takto diskriminačně to totiž stojí v zákoně.
 
Ta zpráva měla znít takto: „Státní regulací chráněná skupina ca 320 podnikatelů se zakladateli prvních STK řadami eSTéBáckých důstojníků docílila díky nenápadným změnám v zákoně a vyhláškách lokální exkluzivity v podnikání kontrol a oprav vozidel ve všech regionech českého státu a díky obsazení důležitých politických postů, jak na úřednických křeslech dotčených ministerstev, tak v regionálních úřadech, rozšířila své služby kromě kontrol i na opravy motorových vozidel.“ Někteří to už udělali dávno, přestože to zákon přísně až do teď zakazoval - přihlášením na příbuzné a „bílé koně“.