eu chce vyloučit zemní plyn z fondu zelené obnovy | Aktuality | autoweek.cz

EU chce vyloučit zemní plyn z Fondu zelené obnovy

EU chce vyloučit zemní plyn z Fondu zelené obnovy

30.06.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Jak informuje agentura EURACTIV, země Evropské unie se dohodly, že stěžejní fond EU pro obnovu regionů nebude financovat projekty využívající jaderné zdroje ani zemní plyn. Stalo se tak i přes žádost některých východoevropských zemí, aby byl ve financování EU zachován zemní plyn.
Evropská komise chce zřídit Fond spravedlivé transformace ve výši 40 miliard eur, který se stává z 30 miliard eur z fondu EU na obnovu po koronaviru, tzn. Unie si je půjčí na finančních trzích, a 10 miliard eur z jejího dlouhodobého rozpočtu na období 2021–27. Cílem fondu je podpořit přechod od vysoce uhlíkových průmyslových odvětví. Má pomoci v rekvalifikaci horníků a najít jim nová pracovní místa v nízkouhlíkových provozech, a podpořit regiony, jejichž ekonomiky závisejí na znečišťujících odvětvích, v budování nových průmyslových odvětví.
 
Zástupci z 27 členských států EU se dohodli, že Fond spravedlivé transformace „nepodpoří vyřazování z provozu nebo výstavbu jaderných elektráren ani investice související s výrobou, zpracováním, distribucí, skladováním nebo spalováním fosilních paliv.“ Tento postoj je plně v souladu s postojem Komise, takže je pravděpodobné, že ve své konečné podobě Fond spravedlivého transformace vyloučí podporu pro jadernou energii ale i zemní plyn.
 
Návrh nyní projde jednáním mezi členskými státy, Komisí a Parlamentem EU, přičemž Parlament obvykle upřednostňuje ambiciózní programy v oblasti změny klimatu.
 
I když peníze pro Fond stále nejsou k dispozici, projekty zaměřené na využití zemního plynu by mohly stále hledat podporu z jiných částí rozpočtu EU a fondů na obnovu po koronavirové krizi pokud tyto projekty nebudou v rozporu s cíli snižování emisí v rámci EU.
 
Osm východoevropských zemí vyzvalo EU, aby do budoucího financování zahrnula projekty týkající se zemního plynu, které jsou podle nich potřeba jako náhrada za uhlí. Zemní plyn při spalování v elektrárnách produkuje asi polovinu CO2 v porovnání s uhlím, ale získávání zemního plynu je spojeno s úniky metanu, což je skleníkový plyn. Bojovníci za ochranu klimatu tvrdí, že nové plynové elektrárny by mohly bát provozovány po desetiletí, což ohrožuje cíl EU snížit do roku 2050 emise CO2 na nulu.