eu hledá náhradu za dovoz paliv z ruska | Aktuality | autoweek.cz

EU hledá náhradu za dovoz paliv z Ruska

EU hledá náhradu za dovoz paliv z Ruska

22.03.2022 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Evropská komise zveřejnila plán REPowerEU, který má pomoci EU diverzifikovat zdroje energie v reakci na válku na Ukrajině. EU chce nahradit pětinu ruského plynu biometanem. Významnou roli při snižování potřeby dovozu fosilních paliv z Ruska by měl hrát vodík ale také biopaliva.
Dokument REPowerEU, který prozatím není právně závazný, stanovuje, jakými zdroji a v jaké míře hodlá EU nahradit zemní plyn pocházející z Ruska dlouho před rokem 2030. Plán stanoví krátkodobá opatření, která mají EU a členské státy přijmout, aby chránily evropské spotřebitele před zvýšením cen energie a zajistily, že EU bude mít dostatečné zásoby plynu až se přiblíží zima.
 
Plán REPowerEU, který Komise navrhuje realizovat s členskými státy od léta 2022, sleduje cíl postupně odstranit závislost EU na ruském plynu zvýšením ambicí EU v oblasti dekarbonizace a zrychlením tempa dekarbonizace. Jedná se zatím jen o akční plán a oznámené iniciativy bude třeba dále rozvíjet, než bude možné plně docenit jejich důsledky. Snížení závislosti na fosilních palivech bude vyžadovat velké investice do zavádění obnovitelných kapacit.
 
EU chce navýšit dovoz plynu a plynných energetických produktů z jiných zemí než Ruska, navýšit cíl pro výrobu biometanu ze 170 na 350 TWh ročně a podpořit výrobu a dovoz obnovitelného vodíku. Také plánuje navýšit výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a tempo nasazování tepelných čerpadel.
 
Velmi ambiciózní je plán pro navýšení biometanu a obnovitelného vodíku. EU jako celek má v roce 2030 vyprodukovat 350 TWh biometanu (v roce 2020 byla výroba na úrovni 32 TWh) a vyrobit či importovat 20 milionů tun vodíku, což je navýšení z cíle 5,6 milionu tun obsaženého ve Fit for 55.
 
Návrh se zaměřuje především na výrobu plynu a elektřiny, ale neměla by být opomenuta potřeba vytlačit kapalná fosilní paliva. Jako osvědčená technologie pro snižování emisí ze silniční dopravy z domácích zdrojů a jako hlavní zdroj obnovitelné energie v dopravě mají sehrát strategickou roli biopaliva. Evropská asociace obnovitelného etanolu ePURE uvádí, že obnovitelný etanol a bionafta z evropské produkce významně snižují emise skleníkových plynů z automobilů, dodávek, nákladních automobilů a autobusů na benzin, naftu a s hybridním pohonem. Přinášejí výsledky již nyní aniž by vyžadovaly nové investice do infrastruktury.
 
Jak ukazuje nejnovější zpráva Eurostatu EC SHARES, všechna biopaliva dohromady tvoří více než 90 % obnovitelných zdrojů v dopravě. Bez biopaliv a biosložek v dopravě by byla Evropa ještě víc závislá na dovážených fosilních palivech a víc vystavena výkyvům globálního trhu. Omezení příspěvku biopaliv ke klimatickým cílům podle ePURE pouze otevírá dveře pro ještě větší závislost na fosilních palivech. Aby mohla být biopaliva EU používána v dopravě, musí splňovat přísná kritéria udržitelnosti. Není důvod omezovat jejich schopnost přispívat k úsilí o uhlíkovou neutralitu a energetickou nezávislost.
 
Do diskuse o bezpečnosti dodávek energie se hlásí také e-Fuel Alliance se snahou rychle rozeběhnout rozvoj průmyslu syntetických paliv tak, aby větší množství za dostupné ceny bylo k dispozici již v roce 2025 a do roku 2030 nahradit až 70 % dovozu ruské ropy. Cílem iniciativy je uznání syntetických paliv jako příspěvku k ochraně klimatu.

  • EU hledá náhradu za dovoz paliv z Ruska
  • EU hledá náhradu za dovoz paliv z Ruska
  • EU hledá náhradu za dovoz paliv z Ruska