eu přiznává význam zemního plyn pro přechodné období | Aktuality | autoweek.cz

EU přiznává význam zemního plyn pro přechodné období

EU přiznává význam zemního plyn pro přechodné období

01.06.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Zatímco projekty s fosilními palivy jsou teoreticky vyloučeny z financování ze strany EU, zemní plyn bude i nadále hrát klíčovou roli při nahrazování uhlí a přitom bude pomáhat budovat vodíkovou infrastrukturu s minimálními náklady. Prohlásil to šéf EU pro změnu klimatu Frans Timmermans.
„Snažíme se co nejvíce odvrátit projekty s fosilními palivy,“ uvedl místopředseda Evropské komise s odpovědností za změnu klimatu a realizaci programu Zelený úděl Frans Timmermans. Poukázal ovšem také na některé šedé oblasti a zdůraznil úlohu zemního plynu při přechodu k energetickému systému s nulovými emisemi, který spoléhá především na obnovitelnou elektřinu. „Musím uznat, že v některých oblastech během přechodného období bude pravděpodobně nutné zemní plyn využít jako náhradu za uhlí při cestě k udržitelné energii,“ řekl Timmermans.
 
Přestože zemní plyn je stále více zpochybňován jako „čisté“ fosilní palivo, při spalování v elektrárnách emituje v průměru o 50 % méně CO2 než uhlí. Současně je v současné době jediný dostupným zdrojem energie využitelným pro dálkovou dopravu jako náhrada za naftu a benzin. Vozidla na zemní plyn mají emise CO2 minimálně o 30 % nižší než jejich ekvivalenty na naftu a radikálně snižují emise jiných škodlivých látek.
 
Komise se navíc domnívá, že stávající síť plynovodů a terminálů na LNG v Evropě by mohla být cenným přínosem při plánovaném přechodu k vodíku, který jako čisté palivo při spalování neemituje žádné skleníkové plyny. Timmermans uvedl, že přeměna stávajících plynárenských sítí by mohla pomoci snížit náklady na přechod k vodíku.
 
„Je důležité, abychom se podívali na existující infrastrukturu zemního plynu a LNG abychom zjistili, do jaké míry je už použitelná pro vodík nebo může být přizpůsobena použití vodíku. Čím více můžeme mít infrastrukturu s dvojím využitím, tím lepší to bude a současně to učiní budoucí přechod na „zelený“ vodík dostupným. Těmito možnostmi jsem opravdu nadšený a v tomto směru hodláme udělat spoustu práce,“ řekl Timmermans.
 
„Takto by bylo možné při výrobě a rostoucí poptávce po vodíku vyhnout se nákladnému budování infrastruktury. Tím nejlevnějším způsobem by byla přeměna stávajících potrubí, což je technicky naprosto možné,“ říká Jorgo Chatzimarkakis, generální tajemník společnosti Hydrogen Europe, průmyslového sdružení, které pracuje na propojení zdrojů „čistého“ vodíku pro průmyslová uskupení v Německu, Francii, Belgii a Nizozemsku.
 
Společnost Gas Infrastructure Europe (GIE) určila čtyři hlavní cesty rozvoje vodíkové infrastruktury, včetně přímé přepravy vodíku do Evropy potrubím nebo přeměnou jiných plynů na vodík v  dovozních terminálech na LNG.
 
„Ať už jde o přirozenou náhradu uhlí  nebo dekarbonizaci na vodík je zemní plyn vždy obnovitelným zdrojem energie a účinným způsobem snižování emisí. Plyn a jeho infrastruktura jsou velmi všestranné. Důležitá je rovněž podpora výroby čistého vodíku reformováním zemního plynu pomocí CCS nebo pyrolýzy,“ tvrdí evropský ředitel Mezinárodní asociace producentů ropy a plynu (IOGP) François-Régis Mouton.
 
Pro zelené aktivisty je však investice do plynárenské infrastruktury nepřípustná. „Timmermans potvrdil naše obavy, že je ochoten poskytnout peníze na fosilní plynovody pod záminkou krytí údajně „čistého“ vodíku. Naléhavě vyzýváme Komisi, aby vyloučila jakékoli financování výroby vodíku z fosilních plynů. Bez této záruky je vodík jednoduše vlkem plynárenského průmyslu v ovčím hávu,“ řekla aktivistka společnosti Friends of Earth Europe Tara Connollyová.
 
„Čistý vodík je jednou z hlavních priorit našeho energetického přechodu. Vidím ve vodíku obrovský potenciál jak jako zdroji energie, tak jako skladovacího prostředku pro uchování přebytečné produkce větrné a solární energie. V budoucnu budeme vydatně investovat do toho, aby se čistý vodík stal součástí našeho energetického mixu,“ dodal Timmermans, podle něhož některá odvětví, jako je výroba oceli, nemohou snadno přejít na elektřinu.