eu schválila nereálné limity pro nákladní auta | Aktuality | autoweek.cz

EU schválila nereálné limity pro nákladní auta

EU schválila nereálné limity pro nákladní auta

20.02.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Výrobci nákladních vozidel jsou nuceni reagovat na konečné řešení emisí CO2, které stanovují první standardy EU pro těžká nákladní vozidla. Pro striktní snížení emisí přitom není stanovena výchozí hodnota a neexistovala potřebná infrastruktura pro alternativní pohony nákladních vozidel.
Evropské sdružení výrobců automobilů ACEA bere na vědomí závěrečnou dohodu o stanovení norem pro emise CO2 těžkých nákladních vozidel, k níž dospěli Evropský parlament, Evropská komise a vlády členských států. ACEA se obává příliš ambiciózních cílů pro snižování emisí CO2, které byly stanoveny pro nákladní automobily: snížení o 15 % do roku 2025 a o 30 % do roku 2030. Tyto cíle jsou velmi náročné zejména proto, že jejich implementace nezávisí pouze na automobilovém průmyslu a výchozí hodnota pro tyto cíle dosud není známa. Standard má vycházet z průměrné hodnoty emisí CO2 v roce 2019, která nebude vyhodnocena dřív než na jaře 2021!
 
„Naléhavě vyzýváme členské státy, aby zintenzivnily své úsilí o zavedení infrastruktury potřebné pro nabíjení a doplňování paliva pro kamiony s alternativními systémy pohonu, které se budou muset prodávat ve velkém, pokud mají být tyto cíle splněny,“ uvedl generální tajemník ACEA Erik Jonnaert.
 
Obavy členů ACEA vyplývají ze současného naprostého nedostatku potřebné infrastruktury. Údaje ukazují, že v současné době žádná infrastruktura pro veřejné nabíjení nebo doplňování paliva vhodné pro elektricky nebo vodíkem poháněná nákladní vozidla neexistuje. I v případě čerpacích stanic na zemní plyn (CNG a LNG), které jsou specificky určené pro nákladní automobily, zůstává dostupnost v Evropě velmi nízká.
 
Vzhledem k tomu, že je to poprvé, co EU stanovuje emisní normy pro nákladní automobily, je vysoce znepokojující, že mnoho podpůrných opatření, která by mohla přispět k dosažení požadovaných cílů, bylo odloženo minimálně do roku 2025.
 
Požadavek, aby 28 národních vlád implementovalo akční plán infrastruktury pro celou EU, je ještě naléhavější vzhledem k povinným prodejním kvótám pro kamiony s nulovými emisemi, které orgány EU odsouhlasily se zaváděním od roku 2025.
 
Erik Jonnaert: „Zavedení systému limitů pro výrobce nákladních automobilů zcela ignoruje poptávku. Nemůžeme očekávat, že dopravci náhle začnou kupovat elektricky nebo jinak alternativně poháněná vozidla pokud to pro ně nebude obchodně zajímavé a dokud nebude možné tato vozidla snadno dobíjet na všech hlavních evropských dálničních tazích. Politici proto musejí urychleně jednat, aby zajistili, že kamiony s nulovými emisemi, které budou výrobci nuceni vyrábět, mohli naši zákazníci skutečně kupovat a provozovat.“
 
Dosažení ambiciózních norem, týkajících se emisí CO2 navržených EU, bude možné pouze s rychlým a masivním rozšiřováním nákladních vozidel s nulovými a nízkými emisemi. Přitom potřebná infrastruktura zcela chybí a neexistuje jasný akční plán EU pro její zavádění. Podle konzervativních odhadů bude na dálnicích EU do roku 2025/2030 potřeba vybudovat nejméně 6000 vysoce výkonných nabíjecích míst pro elektricky poháněná vozidla (stejnosměrný proud s výkonem nad 500 kW). Kromě toho bude zapotřebí dalších 20 000 standardních nabíjecích míst vhodných pro nákladní automobily.
 
„Šokující je skutečnost, že pro dálkové kamiony není k dispozici ani jediné veřejné místo pro nabíjení. Dokonce dosud neexistuje ani standard pro požadované konektory s vysokým výkonem,“ uvedl Erik Jonnaert. Přestože se na dálnicích používají vysokovýkonná nabíjecí místa pro elektricky poháněné osobní automobily, těžké nákladní automobily tuto infrastrukturu nemohou využít kvůli jejich mnohem většímu výkonu a větší potřebě energie a prostoru.
 
Ekologičtí aktivisté tvrdí, že nákladní automobily, přestože tvoří méně než 5 % vozidel na silnicích, produkují 22 % emisí ze silniční dopravy. Doprava je podle nich jediným odvětvím, v němž se stále zvyšují emise CO2. EU usiluje o splnění svého závazku a pařížské dohody o klimatu snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o minimálně o 40 % pod úroveň roku 1990. Evropa tím vykazuje větší odhodlání vyčistit silniční dopravu v důsledku přibývajících varování před katastrofálním dopadem globálního oteplování na životní prostředí než jiné části světa.