eu schválila nové označování pneumatik | Aktuality | autoweek.cz

EU schválila nové označování pneumatik

EU schválila nové označování pneumatik

16.11.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

EU se dohodla na novém označování pneumatik. Zákazníci by měli dokázat rychleji rozpoznat produkty šetřící energii. V budoucnu budou pneumatiky muset obsahovat přesné informace o jejich účinnosti. Má to být přínosem pro peněženku i ochranu klimatu.
Pneumatiky by měly být od roku 2021 označovány přesněji, aby si spotřebitelé mohli snáz vybrat energeticky úsporné produkty. Jak oznámila Evropská komise, dohodli se na tom vyjednávači z vedení EU. Cílem je dosažení nižší spotřeby paliva, což by mělo pomoci klimatu ale i peněženkám zákazníků.
 
Evropská komise v květnu 2018 předložila návrh na lepší označování pneumatik v souvislosti s rostoucí spotřebou energie v silniční dopravě přinášející více emisí skleníkových plynů. Podle zpravodajky Henny Virkkunenové Komise vypočetla, že valivý odpor pneumatik má podíl 20 až 30 % na spotřebě paliva. Pokud se valivý odpor sníží, budou auta jezdit hospodárněji a emise se sníží.
 
Nyní se Evropská komise dohodla s Evropským parlamentem a státy EU, že informace o pneumatikách by měly být viditelnější a přesnější. Nově uváděné specifikace by rovněž měly zajistit sledování trhu a dodržování pravidel. Vizuálně by měl štítek vypadat podobně jako běžný energetický štítek EU, který používá gradaci barev od zelené k červené.
 
Kompromisní dohoda otevírá cestu i pro lepší označování pneumatik které se méně opotřebovávají, uvedla europoslankyně za Zelené Jutta Paulusová. Opotřebení pneumatik v EU přináší každoročně 500 000 tun mikroplastů. Pro měření opotřebení ovšem stále není k dispozici obecně přijímaná zkušební metoda. „Evropská komise ovšem nyní může toto kritérium zkoumat a poté jej zahrnout do označení. To je dobrá zpráva pro životní prostředí,“ dodala Paulusová.
 
Pneumatiky jsou rozhodujícím prvkem pro bezpečnost vozidel a pro správnou funkci všech asistenčních systémů. Proto bude součástí nového označení i odolnost proti smyku za mokra. Informace o bezpečnosti pneumatik na sněhu a ledu budou rovněž sjednoceny, ale nesmějí být stanoveny jako povinné. Budou na štítku uvedeny v QR kódu.
 
Štítky budou muset být pro spotřebitele jasně viditelné, být vystaveny všude, kde se pneumatiky prodávají, včetně on-line prodeje, a měly by obsahovat QR kód pro snadné skenování. Než od 1. května 2021 tato dohodnutá pravidla vstoupí v platnost, musí být ještě formálně schválena Evropským parlamentem a zeměmi EU.
 
Nový systém označování by se měl nově vztahovat rovněž na pneumatiky pro těžká nákladní vozidla (tj. pneumatiky C3), na něž se požadavky EU na označování v současné době nevztahují. Nákladní doprava velký podíl na emisích skleníkových plynů pocházejících z dopravy. Protože pneumatiky C3 spotřebovávají více paliva a urazí více kilometrů ročně než pneumatiky C1 (pro osobní automobily) a C2 (pro lehká užitková vozidla), mají větší potenciál pokud jde o snížení spotřeby paliva a emisí CO2.
 
Nový systém označování by měl podle EK vést ke snížení emisí CO2 o 10 milionů tun a ke zvýšení obratu o 9 miliard eur. Jakmile vstoupí v platnost nové nařízení o označování pneumatik, zruší se a nahradí se jím stávající nařízení o označování pneumatik z roku 2009.