evropa potřebuje nabíjecí infrastrukturu | Aktuality | autoweek.cz

Evropa potřebuje nabíjecí infrastrukturu

Evropa potřebuje nabíjecí infrastrukturu

24.02.2021 | | Aktuality

„Pro zapojení do ekologické dohody Zelený úděl je životně důležité zajistit, aby elektrifikovaná vozidla měla přístup k dostatečně rozvinuté síti nabíjecích stanic. To vyžaduje celoevropském úsilí se závaznými a měřitelnými cíli,“ uvádí president ACEA Oliver Zipse.
Oliver Zipse je předsedou představenstva společnosti BMW AG a presidentem Asociace evropských výrobců automobilů ACEA. V oficiálním sdělení ACEA Zipse uvádí:
 
„Evropský automobilový průmysl směřuje ke klimatické neutralitě. Ochranu klimatu považujeme za mnohem víc než za ekologický závazek. Jde o ekonomickou budoucnost Evropy. Usilujeme o vývoj dalších průlomových řešení v oblasti inovací, s jasným omezením - nové technologie a produkty, které umožňují další růst zároveň minimalizují dopad na přírodu a klima.
 
Evropský automobilový průmysl je na cestě ke klimatické neutralitě. Podle Zeleného údělu by do roku 2050 již neměl být CO2 z dopravy problémem. Spolu s 2,7 miliony přímých zaměstnanců našeho odvětví v Evropě prosazujeme vysoce ambiciózní transformaci doprovázenou významným pokrokem a úkoly v oblasti digitalizace, bezpečnosti silničního provozu a obchodní politiky.
 
Za tímto účelem je zásadní zajistit, aby měla elektrifikovaná vozidla přístup k dostatečně rozvinuté síti nabíjecí a doplňovací infrastruktury. To zahrnuje tři oblasti: veřejná dobíjecí stanice, soukromé dobíjecí místa potřebná pro domácnosti a dobíjecí místa na pracovištích. To vyžaduje celoevropské úsilí se závaznými a měřitelnými cíli. Stávající programy EU a nové iniciativy by se měly naléhavě konsolidovat, aby bylo možné tento obrovský úkol financovat a podporovat.
 
Podle Evropské komise budou do roku 2029 zapotřebí nejméně tři miliony veřejných dobíjecích stanic pro automobily - včetně jednoho milionu do roku 2024 - aby bylo možné splnění cílů složení vozového parku pro emise CO2 dohodnuté v roce 2019 pro osobní automobily a dodávky. V soukromém i pracovním prostředí bude potřeba desetkrát více nabíjecích stanic. To je jediný způsob, jak zajistit adekvátní přístup k minimálně 30 milionům elektrických vozidel, které se současnými cíli očekáváme na evropských silnicích do roku 2030.
 
Otázka infrastruktury však zůstává zcela nevyřešená. Evropská komise přesto zvažuje zpřísnění cílů limitů vozového parku osobních automobilů z -37,5 % na -50 % mezi lety 2021 a 2030, zatímco Zelený úděl si klade za cíl snížit celkové emise CO2 o 55 % v letech 1990 až 2030.
 
Evropský automobilový průmysl bude pokračovat ve svém úsilí v boji proti změně klimatu. Musí však být jasná jedna věc: pokud se cíle emisí CO2 u vozového parku dále zpřísní, rostoucí počet elektricky poháněných vozidel také zvýší poptávku po infrastruktuře. Pro každé 1 %, o nějž se cíl zvýší (včetně odpovídajícího zvýšení referenční úrovně pro vozidla s nulovými a nízkými emisemi), budeme potřebovat dalších alespoň 200 000 veřejných nabíjecích míst nad rámec tří milionů, které jsou již nyní do roku 2030 potřebné.
 
Elektromobilita předefinuje pravidla hry pro všechny zúčastněné. Využití našeho plného potenciálu v Evropě nám umožní zaujmout vedoucí pozici v oblasti udržitelné mobility na mezinárodní scéně. To bude vyžadovat soustředěné úsilí nás všech.“