evropa začala sázet na vodík | Aktuality | autoweek.cz

Evropa začala sázet na vodík

Evropa začala sázet na vodík

23.09.2020 | | Aktuality

Vlády jednotlivých zemí Evropy i Evropská komise objevují ve vodíku možnost, jak snáze dosáhnout nízkých nebo nulových emisí. Vedle aktivit samotných automobilek zkoumají možnosti výroby vodíku pro využití v dopravě.
Většina velkých automobilek se v současnosti kvůli regulaci vydává cestou celkového snižování emisí CO2. Volí přitom většinou kombinaci vyřazování nejméně ekologických spalovacích motorů se zaváděním elektromobilů a hybridů. Zjevné nevýhody elektrického pohonu s akumulátory, zejména dlouhou dobu nabíjení, ve vizích automobilových vývojářů stále častěji nahrazuje pohon s vodíkovými palivovými články.
 
Průkopníkem vodíkového pohonu mezi automobilkami je Toyota. Na přelomu roku nabídne již druhou generaci vodíkového sedanu Mirai, který ujede na jednu nádrž více než 600 km. Natankování přitom trvá 3 až 5 minut. Mirai si již pořídilo více než 10 000 zákazníků. Vedle toho Toyota vyvíjí nákladní vozy na vodík a vodíková plavidla. Příkladem je loď Energy Observer na testovací plavbě kolem světa.
 
Cesta k emisní neutralitě
Potřebná tankovací infrastruktura se rychle rozrůstá a v současnosti je po celé Evropě přes 300 čerpadel. Česká republika je v rozvoji vodíkové infrastruktury zatím na začátku. Letos by měly vzniknout v síti Benzina první čerpací stanice na vodík a do roku 2023 by jich mohlo být šest až osm. Podle odhadu ministerstva průmyslu by v tuzemsku za deset let mohlo jezdit 60 000 až 90 000 aut s palivovými články. V současnosti tu kvůli absenci čerpacích stanic nejezdí žádné.
 
Vodík ve Francii sníží emise CO2 o 27 milionů tun
Francouzská vláda ve svém plánu snížit do roku 2030 celonárodní produkci emisí CO2 o 27 milionů tun vsadila na vodík v průmyslové výrobě a dopravě. Do vodíkových technologií investuje 7 miliard eur. Částka bude směřovat do dekarbonizace průmyslu, rozvoje řešení mobility s využitím vodíku i podpory výzkumu a vývoje v tomto odvětví; a rozvoje školicích aktivit. Francouzi jsou přesvědčeni o tom, že vodík bude jednou z nejdůležitějších revolucí tohoto století.
 
„Vodík napomůže k vývoji řešení bezemisní mobility, ukládání energie a zajišťování jejích dodávek v reakci na nestabilní obnovitelné zdroje,“ uvedla ministryně pro ekologický přechod Barbara Pompiliová.
 
Francie již v roce 2021 spustí výběrová řízení k vybudování čistých vodíkových center a výroben vodíku pomocí elektrolýzy s cílem dosáhnout do roku 2030 instalované kapacity 6,5 GW. Firma Michelin, která spolu se společností Faurecia vyvíjí vodíkové systémy určené k uvedení na trh, chce v urychlit spuštění velkých regionálních projektů vodíkových center. Skupina je průkopníkem první evropské iniciativy Zero Emission Valley pro nasazení vodíkové mobility v regionálním měřítku. V rámci projektu by mělo do roku 2023 dojít k instalaci 20 elektráren poháněných čistým vodíkem a nasazení 1200 automobilů na vodík pro potřeby firem.
 
Auta na vodík vypouštějí jen vodní páru
Ve vodíkových palivových článcích probíhá reakce vodíku s kyslíkem při níž se produkuje elektrická energie k pohonu vozidla. Automobily s touto technologií používají akumulátory jako pomocný zdroj energie, avšak místo dlouhého nabíjení se pouze jednoduše natankuje nádrž vodíkem podobně jako u vozidel se spalovacími motory benzinem nebo naftou.
 
Vozy typu tak na jedno natankování snadno překonají vzdálenost přes 300 km, což z nich dělá pohodlnou alternativu k současným vozům se spalovacími motory. Reakcí vodíku a kyslíku v palivových článcích vzniká pouze jediná emise, a to čisté vodní páry.