evropská komise podpoří výrobu akumulátorů | Aktuality | autoweek.cz

Evropská komise podpoří výrobu akumulátorů

Evropská komise podpoří výrobu akumulátorů

02.02.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Evropská komise schválila 12 členským zemím včetně Slovenska podporu pro společný projekt v oblasti bateriového průmyslu.
Evropská komise schválila veřejnou podporu ve výši 2,9 miliardy eur 12 zemím na druhý celoevropský projekt výzkumu a inovací. Jde o projekt společného evropského zájmu v oblasti vývoje a výroby systémů akumulátorů. Týká se celého jejich životního procesu - od těžby surovin, přes vývoj a výrobu až po recyklaci. Požadavky na inovace a vysokou přidanou hodnotu splnilo 42 evropských projektů, z toho jsou čtyři projekty ze Slovenska. Tyto projekty se mohou ucházet o podporu na národní úrovni. Podporu mohou získat na výzkum, vývoj a inovace. Implementace projektů se očekává v letech 2021 až 2025.
 
Komisi přesvědčily projekty z Belgie, Finska, Francie, Itálie, Chorvatska, Německa, Polska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Španělska a Švédska.
 
Evropská komise očekává, že veřejné financování uvolní dalších 9 miliard eur ze soukromých investic, tj. více než trojnásobek podpory z veřejných prostředků.
 
Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič, odpovědný za Evropskou alianci akumulátorů, k tomu řekl: „Díky svému zaměření na novou generaci akumulátorů tento silný celoevropský projekt pomůže revoluci na trhu s akumulátory. Rovněž posílí naši strategickou samostatnost v odvětví, které je zásadní pro ekologický přerod Evropy a její dlouhodobou odolnost. Před třemi lety nebyl průmysl akumulátorů v EU téměř na mapě. Dnes je v něm Evropa globálním hotspotem. A do roku 2025 naše akce v rámci Evropské aliance akumulátorů vyústí do odvětví, které bude každý rok pohánět nejméně šest milionů elektromobilů. Náš úspěch spočívá ve spolupráci a pouze v rámci tohoto projektu se předpokládá přibližně 300 partnerství mezi průmyslovými a vědeckými účastníky.“