evropská komise předložila zákony o „zelené mobilitě“ | Aktuality | autoweek.cz

Evropská komise předložila zákony o „zelené mobilitě“

Evropská komise předložila zákony o „zelené mobilitě“

16.12.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Evropská komise představila čtyři iniciativy zaměřené na přípravu evropské dopravní sítě na nízkouhlíkovou budoucnost. Jako řešení městské mobility doporučuje kromě elektromobilů také chůzi a jízdu na kole.
Evropská komisařka pro dopravu Adina Văleanová v Evropském parlamentu ve Štrasburku představila plán efektivní a ekologické mobility s cílem modernizovat dopravní síť EU. Balíček „efektivní a zelené mobility“ navrhuje modernizaci hlavních dopravních tras EU, revizi směrnice o inteligentním dopravním systému, nový rámec pro podporu čisté mobility ve městech a podporu dálkové a přeshraniční osobní železnice.
 
Doprava je hlavní oblastí zájmu evropského Zeleného údělu a boje proti změně klimatu. Celosvětově je doprava odpovědná za 24 % přímých emisí CO2 ze spalování paliv a silniční vozidla tvoří téměř tři čtvrtiny emisí CO2 z dopravy, přičemž tato čísla neklesají.
 
„Balíček návrhů zelené mobility pomůže EU dosáhnout jejího cíle snížit do roku 2050 emise z dopravy o 90 % a zároveň poskytnout konkrétní výhody občanům v celém bloku. Tyto návrhy nasměrují evropskou mobilitu na cestu k udržitelné budoucnosti: rychlejší evropské železniční spojení se snadno dostupnými jízdenkami a lepšími právy cestujících, podpora měst při zvyšování a zlepšování veřejné dopravy a infrastruktury pro chůzi a cyklistiku a nejlepší možné využití řešení pro inteligentní a efektivní řízení,“ uvedl v prohlášení místopředseda Komise a šéf EU pro klima Frans Timmermans.
 
Modernizace dopravních cest
Transevropská dopravní síť (TEN-T) pokryje primární dopravní infrastrukturu v Evropě, která zahrnuje železnice, vnitrozemské vodní cesty, trasy námořní dopravy a silnice. Podle Komise navrhované nařízení o TEN-T zaplní mezery v evropské dopravní infrastruktuře a usnadní přeshraniční cestování.
 
V rámci navrhované revize musí mít všechny osobní železniční tratě do roku 2040 povolení jezdit po nich rychlostí 160 km/h nebo rychleji, zatímco nákladní doprava musí být schopna dosáhnout rychlosti 100 km/h. Komise rovněž vyzývá ke zlepšení odbavovací kapacity na nákladních terminálech, zkrácení čekacích dob na železničních hraničních přechodech a zvýšení nákladní železniční dopravy, které umožní provozovat delší vlaky.
 
Dokončení hlavních částí železniční sítě bude podle návrhu posunuto na dřívější termín s průběžným termínem v roce 2040, nikoli až v roce 2050. To se bude vztahovat na projekty vysokorychlostního železničního spojení. Všechna města podél sítě TEN-T budou muset vypracovat plán na podporu mobility s nulovými emisemi, jako je zlepšení poskytování veřejné dopravy a podpora přechodu k chůzi a cyklistice.
 
„Tato síť je pro evropskou ekonomiku tím, čím jsou tepny a žíly pro lidské tělo,“ řekla eurokomisařka EU pro dopravu Adina Văleanová, která má magisterský titul v oboru Evropská integrace a bezpečnostní studia, absolvovala postgraduální studium v ​​oboru Řízení národní bezpečnosti a obrany a získala bakalářský titul v matematice..
 
Posílení železniční dopravy
Navrhovaný akční plán chce zatraktivnit železniční dopravu pro přeshraniční cesty. V současnosti představuje mezinárodní cestování v EU méně než 10 % cest po železnici. Velká část návrhu se zaměřuje na zlepšení a sjednocení nákupu jízdenek, což je oblast, ve které železnice zaostává za leteckou dopravou. Snadnější prodej jízdenek má pomoci EU dosáhnout cíl zdvojnásobit vysokorychlostní železniční dopravu do roku 2030 a ztrojnásobit ji do roku 2050. V roce 2022 bude předložen legislativní návrh, jehož cílem bude vývoj portálu, který umožní porovnávat ceny podobně jako u letenek. Komise rovněž prošetří celoevropské osvobození vlakových jízdenek od DPH.
 
Inteligentní dopravní služby ITS
Cílem navrhované revize směrnice o ITS, která byla naposledy aktualizována v roce 2010, je zohlednit technický vývoj za posledních deset let. Komise navrhuje, aby byly údaje o silnicích, cestování a dopravě zpřístupněny řidičům cestujícím po síti TEN-T, než se rozšíří na celou silniční síť bloku. Vzhledem k nárůstu e-commerce Komise také tlačí na města, aby vypracovala „udržitelný městský logistický plán“, který by používal data k lepšímu plánování tras dodávek.
 
Zelenější městská doprava
Navrhovaný „rámec městské mobility“ poskytne místním a regionálním vládám podrobné pokyny a možnosti financování pro snížení kongescí, emisí a hluku ve městech. Kromě tipů na podporu čistých dopravních možností, jako jsou chůze a jízda na kole, návrh stanoví opatření týkající se zelených taxislužeb a služeb sdílené jízdy.
 
Timmermans zdůraznil, že způsob, jakým se pohybujeme po městech, se musí změnit v reakci na klimatickou krizi, ale udělat to lze „udržitelným způsobem bez snížení komfortu a bez omezení možností pohybu. Denně spolupracuji se stovkami starostů po celé Evropské unii a v Evropě není jediné město, které by se nechtělo ubírat tímto směrem. Takže to, co děláme, je pouze usnadnění tohoto přechodu.“