evropská komise zahájila konzultace ke klimatickým cílům | Aktuality | autoweek.cz

Evropská komise zahájila konzultace ke klimatickým cílům

Evropská komise zahájila konzultace ke klimatickým cílům

02.04.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Evropská komise zahájila veřejné konzultace ke klimatickým cílům. Ač v posledních týdnech zaznívají návrhy, aby EU kvůli v důsledku pandemie koronaviru a s ní spojenými hospodářskými důsledky své klimatické cíle snížila nebo alespoň odložila, ptá se občanů na jejich zpřísnění!
Do 23. června se občané Evropské unie mohou moci vyjádřit k tomu, zda jsou pro zachování současného cíle, tedy snížit do roku 2030 emise oxidů uhlíku o 40 % proti hodnotám z roku 1990, k němuž se členské státy EU zavázaly, nebo být ještě ambicióznější a snížit emise až o 50 či 55 %, jak prosazuje Evropská komise vedená Ursulou von der Leyenovou v takzvané „Zelené dohodě“.
 
Konečný cíl by se měl objevit v takzvaném klimatickém zákonu. Konkrétní cíle pro rok 2030 hodlá komise zveřejnit do září po vyčíslení přesného ekonomického dopadu opatření spojených se zpřísněním závazků.
 
Dlouhodobým cílem Evropské komise je dosažení takzvané klimatické neutrality do roku 2050, k čemuž se na loňském prosincovém summitu přihlásili prezidenti a premiéři všech států EU vyjma Polska.
 
Stávající dohoda Evropě nutí automobilky, aby do roku 2030 snížily průměrné emise CO2 ze všech prodávaných nových automobilů o 37,5 % na 60 g/km ve srovnání s výchozí hodnotou 95 g/km z roku 2021 a pro nákladní automobily o 30 % v porovnání s dosud nespočtenou průměrnou hodnotou za rok 2019. Zejména druhá hodnota je všeobecně pokládaná za naprosto nereálnou. Přesto Evropská komise navrhuje opatření, která by obě hodnoty ještě víc zpřísnila v době, kdy automobilky v důsledku současných odstávek výroby a předpokládanému poklesu prodeje nových vozidel nebudou mít k dispozici dostatek finančních prostředků na další vývoj nových alternativních systémů pohonu pro dosažení těchto hodnot a státy EU budou těžko vydávat obrovské sumy na budování potřebné infrastruktury.