evropská komise zpřísňuje pravidla pro schvalování vozidel | Aktuality | autoweek.cz

Evropská komise zpřísňuje pravidla pro schvalování vozidel

Evropská komise zpřísňuje pravidla pro schvalování vozidel

09.02.2016 | | Aktuality

Tisková zpráva SISA - Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky. Evropská komise pod vlivem aféry Dieselgate zpřísňuje pravidla pro schvalování vozidel a jejich částí.
Evropská komise předložila dne 27. ledna 2016 k debatě návrh novelizující stávající předpis o schvalování vozidel a jejich částí – Nařízení EK čís. 2007/46.
 
V návrhu jsou mj. změny reagující na aféru Dieselgate. Navrhuje se přísnější dohled nad zkušebnami, které testují nové typy automobilů i nad vozidly v provozu. Neměly by existovat finanční vazby mezi technickými zkušebnami a výrobci vozidel, navrhuje se zavést nový systém testování škodlivých emisí u automobilů se vznětovými motory.
 
Části připravovaného předpisu se dotýkají též nezávislého aftermarketu. Jedná se mj. o články 64 - 69, kde se stanoví podmínky pro výrobce automobilů poskytovat nezávislým subjektům neomezený a standardizovaný přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla, diagnostice a dalším zařízením nebo přístrojům včetně příslušného softwaru a informacím o opravách a údržbě.
 
Informace palubního diagnostického systému vozidla a informace o opravách a údržbě vozidla budou dostupné na internetových stránkách výrobců za použití standardizovaného formátu. Zejména musí být tento přístup nediskriminační v porovnání s přístupem poskytovaným autorizovaným zástupcům a opravnám.
 
Výrobce také poskytne nezávislým provozovatelům školící materiály. Informace o opravách a údržbě vozidel musí být vždy dostupné s výjimkou případů údržby informačního systému.
 
Pro účely výroby a údržby náhradních dílů, dílů pro údržbu, pro výrobu diagnostických přístrojů a zkušebních zařízení poskytne výrobce informace příslušných palubních diagnostických systémů vozidel a informace o opravách a údržbě vozidel nediskriminačním způsobem každému výrobci nebo opravně konstrukčních částí, diagnostických nástrojů nebo zkušebních zařízení.
 
Diskuse nad předloženým návrhem se zúčastní též SISA - sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky a to prostřednictvím mezinárodní federace FIGIEFA.
 
Další informace:
JUDr. Miroslav Brůžek
SISA - sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky,
člen mezinárodní federace  FIGIEFA
Doudlebská 2, 140 00 Praha 4, Tel./fax: 241 402 648,
E-mail: sisa@sisa.cz, www.sisa.cz