evropské státy chystají další velké zvýšení mýtného | Aktuality | autoweek.cz

Evropské státy chystají další velké zvýšení mýtného

Evropské státy chystají další velké zvýšení mýtného

15.06.2013 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Státy EU chtějív příštích pěti letech vybrat na silničním mýtném o třetinu více peněz. Ekologická daň ve Francii přichází jako nová forma zpoplatnění silnic. Tento fenomén posledních deseti let zdražuje silniční dopravu.

"V rozmezí let 2012 až 2016 se roční výběr mýtného v Evropě zvýší z 25,1 miliardy eur na 32,4 miliardy eur," říká Jürgen Steinmeyer, ředitel pro mýtné evropské centrály DKV Euro Service, předního evropského poskytovatele služeb pro dopravce.

Pro provozovatele těžké nákladní dopravy, která se na výběru mýta podílí zhruba dvěma třetinami, to bude znamenat další zásadní zvýšení nákladů. Již dnes přitom představuje mýto v nákladové struktuře dopravců 10 až 25 % a vzhledem k tomu, že se jejich ziskovost pohybuje na minimální úrovni, lze čekat promítnutí dalších nákladů do finálních cen pro spotřebitele.

Tři čtvrtiny zboží se přepravují po silnicích a dálnicích, protože je to rychlé, flexibilní a ekonomické. Druhou stranou téže mince jsou vyšší náklady na výstavbu a údržbu silniční a dálniční sítě, negativní vliv dopravy na životní prostředí a plynulost dopravy. Státy se snaží tento fenomén současnosti řešit stále masivnějším zaváděním mýta. Od roku 2015 bude téměř ve všech zemích EU zavedeno mýtné.

"Státy, které mýto ještě nezavedly, se na to chystají, a ty, které ho již mají, jej buď budou zvyšovat, nebo rozšiřovat na další úseky dálnic a silnic vyšších tříd," říká Ondřej Pavlík, ředitel české a slovenské pobočky DKV Euro Service.

Příkladem může být Maďarsko, kde se od července mění forma mýtného systému. Místo 11 eur za jednodenní vinětu potřebnou k tranzitu přes Maďarsko zaplatí dopravce 108 eur, což je desetinásobné navýšení.

"To už je pro dopravce obrovské finanční zatížení, zejména ve fázi, kdy ještě zákazník neakceptoval důvodné navýšení ze strany dopravce. Ten pak bude muset umořovat tuto položku ve svých nákladech," říká Ondřej Pavlík. "Je důležité si uvědomit, že jakékoliv zpoplatnění dalších komunikací nebo zvýšení sazeb někdo musí zaplatit. A tím někým je občan, kterému se zvýšené náklady na dopravu promítnou do ceny výrobků, jež kamionová doprava převáží."

Dalším nákladem pro dopravce bude tzv. Ecotaxe, ekologická daň pro vozidla s hmotností nad 3,5 t, kterou od letošního října hodlá zavést Francie a která zpoplatní používání silnic (tj. síť Routes Nationales). Na rozdíl od mýtného nemůže Evropská unie její výši nijak ovlivnit, protože daně mohou členské země EU zavádět a zvyšovat na základě vlastního rozhodnutí.

"Podle mého názoru to Francií neskončí, ale postupně se tato daň rozšíří i do dalších zemí," říká Ondřej Pavlík. "Dopravci, kteří jezdí do Francie a doposud využívají nezpoplatněné kvalitní státní a okresní silnice, ji ve svých nákladech pocítí opravdu znatelně."

Zatím je ve Francii zpoplatněno 9000 km dálnic. Nově k nim přibude dalších 15 000 km komunikací. Francie od tohoto nového zpoplatnění očekává roční výnos 1,2 miliardy eur.

Dopravci se této platbě bohužel nevyhnou. Jediné, co mohou nyní udělat, je, že se na nové zpoplatnění připraví. Pokud tak učiní prostřednictvím DKV karty, budou pro ně platby probíhat stejně komfortně jako v rámci jiných služeb DKV, které již dobře znají. Navíc je DKV jediným přímým kontraktorem konsorcia Ecomouv´ na trhu v České republice, a může tudíž dopravcům nabídnout nejvýhodnější podmínky. 

  • Evropské státy chystají další velké zvýšení mýtného
  • Evropské státy chystají další velké zvýšení mýtného
  • Evropské státy chystají další velké zvýšení mýtného
  • Evropské státy chystají další velké zvýšení mýtného