evropský automobilový průmysl v bezprecedentní krizi | Aktuality | autoweek.cz

Evropský automobilový průmysl v bezprecedentní krizi

Evropský automobilový průmysl v bezprecedentní krizi

02.04.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Evropští výrobci automobilů vyzývají k okamžité podpoře ze strany Evropské unie a členských států poté, co zastavením výroby utrpěli obrovské ztráty, které by společnostem mohly už za pouhých pár týdnů způsobit nedostatek hotovosti.
Průmyslová asociace ACEA vyzvala k důrazným a koordinovaným krokům na pomoc výrobcům, jejich dodavatelům a prodejcům, kteří všichni nyní čelí vážným finančním problémům. „Dopad koronaviru na automobilový průmysl je bezprecedentní. Je stále jasnější, že Covid-19 vedl k nejhorší krizi, jaká kdy zasáhla automobilový průmysl,“ uvedl generální ředitel ACEA Eric-Mark Huitema.
 
Jak uvedla ACEA, ztráty výroby odstavením továren v důsledku krize vyvolané epidemií Covid-19 v celé EU dosud dosáhly 1,23 milionu vozidel, přičemž tím bylo postiženo přibližně 1,11 milionu pracovníků v 229 montážních a výrobních závodech bez započtení dodavatelského řetězce. Uvedený počet zaměstnanců se vztahuje pouze na osoby přímo zaměstnané výrobci osobních automobilů, užitkových vozidel, nákladních automobilů a autobusů, přičemž dopad na širší dodavatelský řetězec je ještě kritičtější. Celé toto odvětví totiž poskytuje zaměstnání pro 13,8 milionů lidí v celé Evropské unii. Průměrná doba odstavení je v tuto chvíli 16 pracovních dnů. Ztráty produkce se ale zjevně zvýší, pokud se odstávky budou prodlužovat a budou se přidávat dalších provozy.
 
„Je samozřejmé, že zdraví zaměstnanců a jejich rodin je pro evropské výrobce automobilů prvořadé. Zároveň však ACEA vyzývá k důrazným a koordinovaným opatřením na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU s cílem poskytnout okamžitou podporu automobilovým společnostem, jejich dodavatelům a prodejcům, a to obzvláště nyní, když v době krize prokazují svou přidanou hodnotu pro společnost. Užitková a nákladní vozidla dnes hrají v dobrém celé společnosti rozhodující roli. Vozidla, která členové ACEA vyrábějí, jsou nepostradatelnými nástroji, které zajišťují, aby se léky, potraviny, palivo a zdravotnický materiál dostávaly na místo určení v rámci celé EU . Skutečnými hrdiny Evropy jsou řidiči kamionů, kteří pracují dlouhé hodiny aby zajistili, že jsou sklady a prodejní regály supermarketů plné a mohou být budovány provizorní nemocnice,“ uvádí Huitema.
 
Huitema hovořil o vážných důsledcích pro průmysl, která jdou daleko nad rámec toho, co lze v současné době předpovídat. Uvedl, že v důsledku toho je zapotřebí urgentní dialog s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. „Zaprvé je potřeba přijmout konkrétní opatření, aby se zabránilo nezvratné a zásadní škodě v tomto odvětví s trvalou ztrátou pracovních míst, výrobních kapacit a zdrojů inovací a výzkumných schopností. Za druhé se domníváme, že by se Evropa měla připravit na stimulaci oživení našeho odvětví, což bude klíčovým přispěvatelem k urychlenému oživení evropské ekonomiky jako celku,“ doplnil Huitema.
 
Asociace evropských automobilek ACEA nedávno spolu s evropskými průmyslovými sdruženími pro dodavatele dílů, prodejce automobilů a výrobce pneumatik uvedla, že „několik společností by během několika týdnů mohlo čelit nedostatkům finančních prostředků“ a vyzvala EU, aby odložila vymáhání dodržování zásadních emisních limitů cílů, protože to v době krize přináší nepředvídané překážky. „Věříme proto, že bude nutné provést určité úpravy načasování těchto předpisů,“ uvedly organizace ve svém prohlášení s tím, že nepožadují jejich úplné zrušení.
 
země dotčeno zaměstnanců ztráta produkce
Belgie 14 600 17 635
Česká republika 45 000 83 863
Finsko 4 500 11 222
Francie 90 000 113 200
Chorvatsko 500 -
Itálie 69 382 78 434
Maďarsko 30 000 34 698
Německo 568 518 359 287
Nizozemsko 13 500 16 511
Polsko 17 284 43 521
Portugalsko 7 171 18 117
Rakousko 14 307 16 289
Rumunsko 20 000 26 124
Slovensko 20 000 52 411
Slovinsko 2 890 8 950
Španělsko 60 000 237 806
Švédsko 67 000 18 253
Velká Británie 65 455 94 717
Celkem (EU + UK) 1 110 107 1 231 038