evropský grant pro elektromobilitu čez | Aktuality | autoweek.cz

Evropský grant pro Elektromobilitu ČEZ

Evropský grant pro Elektromobilitu ČEZ

27.11.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Elektromobilita ČEZ rozšíří síť rychlého dobíjení o 63 stanic z dalšího evropského grantu.
Elektromobilita ČEZ, provozovatel nejrozsáhlejší tuzemské sítě veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily, uspěla v evropském grantovém řízení na výstavbu dalších 63 rychlodobíjecích stanic. Jde opět o program Connecting Europe Facility (CEF), jehož prostřednictvím Evropská komise podporuje propojování Evropy instalací dobíjecích bodů podél hlavní silniční sítě TEN-T. ČEZ souběžně staví dobíjecí lokality i z vlastních prostředků.
 
Dalších 63 nových veřejných rychlodobíjecích stanic pro elektromobily vyroste u hlavních tahů napříč Českou republikou. Stanice, umožňující dobití většiny běžné kapacity baterií během necelé půlhodiny, v letech 2017–20 vybuduje Elektromobilita ČEZ díky grantu z evropského programu CEF. Jeho získání nedávno definitivně stvrdila podpisem grantové smlouvy Evropská komise, resp. její výkonná agentura INEA (Innovation and Networks Executive Agency). Celkový rozpočet projektu je ve výši 2,937 milionu eur, z toho 2,496 milionu eur tvoří grant EK a zbylých 15 % činí spoluúčast ČEZ.
 
ČEZ evropské prostředky na výstavbu rychlodobíjecí infrastruktury (projekt „EV Fast Charging Backbone Network Central Europe“) pro elektromobily poprvé získal loni. Dosud přinesly vznik sedmi stanic rychlého dobíjení (u dálnic D0, D1 a D8). Další desítky dobíjecích míst jsou ve fázi přípravy a vyrostou ještě letos a v roce 2018. Nad rámec těchto lokalit ČEZ průběžně staví i stanice z vlastních prostředků - letos takto vzniklo nebo v brzké době odstartuje provoz 10 stanic (rychlodobíjecích i normálních).
 
Projekt Elektromobilita ČEZ v současnosti provozuje nejrozsáhlejší síť veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily v České republice - vedle 35 rychlodobíjecích stanic je k dispozici i 50 stanic pro normální dobíjení.