evropský plán zelené obnovy se šrotovným | Aktuality | autoweek.cz

Evropský plán zelené obnovy se šrotovným

Evropský plán zelené obnovy se šrotovným

21.05.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Připravovaný plán ekologické obnovy Evropské komise se mimo jiného zaměří na obnovitelné zdroje, vodík a čistou mobilitu. Součástí plánu je i plán dotací prodeje automobilů formou tzv. „šrotovného“. Odhalil to Euractiv z pracovního dokumentu.
Evropská komise sestavuje plán pomoci ekonomice EU pro zotavení se z krize Covid-19 v jehož rámci investuje alespoň 1 miliardu. Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová tento plán minulý týden představila Evropskému parlamentu a slíbila, že ústředním bodem úsilí EU o obnovu se stane Zelená dohoda. Dokument, získaný agenturou Euractiv, se týká pouze ekologických aspektů plánu obnovy a je rozdělen do několika sekcí - obnovy budov, obnovitelných zdrojů a vodíku a čisté mobility.

Renovace budov
Cílem evropské renovační vlny bude ztrojnásobit míru renovace ze současného 1 %. Komise chce dosáhnout rychlejší a hlubší renovaci budov jako nutnost pro klimaticky neutrální EU. Komise předběžně plánuje financovat plán částkou 91 miliard eur ročně. Spolu s dalšími zdroji financování by roční investice měly dosáhnout 350 miliard eur. Prioritou budou nejprve budovy veřejného sektoru, sociální bydlení a další formy bytů s nízkými příjmy.

Obnovitelnost a vodík
Přestože se podle Komise během krize Covid-19 ukázalo, že obnovitelné energie jsou odolnější než fosilní paliva, byly dodavatelské řetězce vážně zasaženy. Komise očekává, že trh se solárními a větrnými elektrárnami letos poklesne o 20 - 33 %. Plán obnovy navrhuje soustředit se paralelně na obnovitelné zdroje a vodík, přičemž obojí je pro hlubokou dekarbonizaci nezbytné. „Bez trvalého růstu trhu s obnovitelnými zdroji nebude v Evropě budoucnost čistého vodíku. Udržitelná vodíková technologie musí hrát klíčovou roli při dekarbonizaci ekonomiky,“ uvádí se v dokumentu.

Pokud jde o obnovitelné zdroje energie, klíčové aspekty plánu obnovy zahrnují:
- Schéma EU pro zadávání veřejných zakázek na projekty v oblasti obnovitelné energie v hodnotě 15 GW po dobu 2 let s celkovou kapitálovou investicí 25 miliard eur.
- Podporu národních schémat 10 miliardami eur během dvou let s využitím spolufinancování Evropskou investiční bankou (EIB).

V případě čistého vodíku má Komise v úmyslu:
- Zdvojnásobit částku na financování výzkumu a inovací v oblasti čistého vodíku ze současných 650 milionů eur.
- V příštích deseti letech investovat dalších 10 miliard eur - včetně spolufinancování - do „podstatného snížení rizika“ velkých a složitých projektů jako je vodík.
- V zájmu zvýšení produkce čistého vodíku hodlá Komise zahájit závazek „1 milion tun čistého vodíku“. Ten bude zahrnovat pilotní program zaměřený na podporu výroby čistého vodíku.
- Zřídit fond v hodnotě 10 miliard eur ročně spravovaný EIB, který by poskytoval půjčky na vodíkovou infrastrukturu.

Čistá mobilita
Pro automobilový průmysl plán navrhuje:
- Celoevropskou podporu nákupu čistých vozidel, která snižují emise CO2 a znečišťujících látek v souladu s normami EU, částkou 20 miliard eur v příštích dvou letech. Podpora by měla mít formu dotace při nákupu, tedy tzv. „šrotovného“. Z návrhu nevyplývá, že by dotace nemohla být využita i k podpoře prodeje automobilů se spalovacími motory, dokonce ani těch, jejichž emise CO2 přesahují hodnotu 95 g/km.
- Investiční fond čistý automobilový průmysl k urychlení investic do pohonných jednotek s nulovými emisemi. Částka: 40–60 miliard eur.
- Zdvojnásobení investic EU do infrastruktury dobíjení elektrických automobilů s cílem dosáhnout do roku 2025 2 miliony veřejných nabíjecích stanic a čerpacích stanic na alternativní paliva.

Pro železniční sektor:
- Investiční balíček Obnova železnic se zaměří na klíčové koridory, kde se mohou cestující a náklad přesunout na železnici. Částka: 40 miliard eur.
- Finanční podpora výměny kolejových vozidel a návratu přepravy nočními vlaky zpět do Evropy.

Plán obnovy také předpokládá rozsáhlejší financování programů městské mobility, jako je budování infrastruktury pro cyklisty, které má být financováno v rámci regionálních programů EU.

Zelení aktivisté vyjadřují obavy
Někteří ekologové už vyjádřili obavy, že návrh Evropské komise věnuje nadměrnou pozornost vodíku. „Komise navrhuje, aby se k výrobě velkého množství vodíku použil plyn a obnovitelná energie namísto využití obnovitelné energie k co nejrychlejšímu vyřazení fosilních paliv. Finanční prostředky EU by byly lépe vynaloženy v řešeních, která prokazatelně snižují emise, jako jsou decentralizovaná energie z obnovitelných zdrojů, snižování spotřeby masa a mléka a rostoucí využívání veřejné dopravy a jízdních kol,“ uvedl Sebastian Mang z Greenpeace.

Ekologové se také obávají, že v dokumentu chybí čistá mobilita protože klade příliš velký důraz na automobilový průmysl. „Veřejné financování automobilového průmyslu musí být podmíněno postupným ukončováním prodeje automobilů na benzin a naftu do roku 2028 a drastickým snížením emisí,“ říká dopravní poradce EU z Greenpeace Lorelei Limousinová.

Greenpeace rovněž kritizuje konzultační proces Komise, protože pro dosažení konsensu ohledně svých návrhů, výkonná moc EU zasílá své návrhy dokumentů vládám členských států, ale také organizacím v soukromém sektoru, včetně odborových svazů a podnikatelských sdružení.