evropský týden mobility zaměřený na sdílenou mobilitu | Aktuality | autoweek.cz

Evropský týden mobility zaměřený na sdílenou mobilitu

Evropský týden mobility zaměřený na sdílenou mobilitu

17.09.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

16. ročník Evropského týdne mobility se letos koná od 16. do 22. září se sloganem „Sharing Gets You Further“ (Sdílením vpřed!). Ukazuje velký dlouhodobý potenciál sdílené mobility pro zkvalitnění života ve městech. Sdílená mobilita staví na využívání moderních IT technologií.
Stále více obyvatel Evropské unie poukazuje na prohlubující se problémy způsobené stále intenzivnější dopravou ve městech a jejich okolí. Podle údajů Evropské komise si na potíže s cestováním po městských aglomeracích stěžuje 38 % obyvatel EU. Podobně je tomu v České republice, kde se jedná o 37 %. Potíže spojené s dojížděním za prací považuje řada rezidentů za větší stres než práci samu. Problém začíná být natolik závažný, že se mu začíná systematicky věnovat i Evropská komise.
 
Evropský týden mobility
Od roku 2002 je pravidelně od 16. do 22. září vyhlašován Evropský týden mobility. Jeho hlavním smyslem je motivovat vedení a obyvatele měst i další relevantní subjekty k zamyšlení, jak uvedenou situaci zásadně změnit k lepšímu. Jedná se o komplexní problematiku zahrnující bezpečnost dopravy, environmentální otázky, dopad kvality dopravy na mezilidské vztahy, dopravní zácpy a s tím vším související celospolečenské ekonomické důsledky. Letošní ročník Evropského týdne mobility probíhá pod sloganem „Sdílením vpřed!“
 
Doposud se do Evropského týdne mobility zapojilo téměř 2200 měst ze 46 zemí z celého světa. Jedná se o všechny členské státy EU28 a dále například o Argentinu, Japonsko, Mexiko, Rusko, Jižní Koreu a USA. Nejvíce zapojených měst je v Rakousku (564), Španělsku (428) a Maďarsku (201). „V České republice se zatím účastní 24 měst, mezi nimi například Praha, Brno, Liberec, Ústí nad Labem či Zlín, 22 měst deklaruje, že bude v rámci Týdne provádět různé podpůrné akce, 15 podpoří dlouhodobější aktivity a konečně 13 vyhlásí na 22. září Den bez aut,“ uvedl Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.  
 
Sdílením vpřed!
„Sdílením se nerozumí to, že lidé společně cestují v jednom dopravním prostředku. Podstatou myšlenky je existence zprostředkovací platformy, která zajistí vzájemné propojení subjektů nabízejících službu a jejich uživatelů. Zpravidla bude postavena na moderních informačních a komunikačních technologiích. Sdílet tak bude možné automobily, motocykly, jízdní kola, systém poslouží i pro rezervaci služeb nabízených taxislužbami či pro tzv. car pooling, kdy řidič cestující do určité destinace s předstihem nabízí svezení dalším lidem, zpravidla za úhradu,“ vysvětluje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.
 
Sdílená mobilita umožní sofistikovaným propojením možností pohybovat se po městských aglomeracích pěšky, na kole, prostředky městské a příměstské hromadné dopravy za využití sdílení automobilů redukovat celkový počet ujetých kilometrů. To sníží dopravní zátěž ulic a současně přispěje ke zlepšení kvality životního prostředí, zvláště když budou využívána moderní vozidla vybavená ekologickým pohonem a pro řízení dopravy ve městech bude využita moderní informatika. Dalším přínosem bude snížení výskytu dopravních zácp, které každoročně stojí státy Evropské unie 1 % HDP.
 
Sdílení automobilů? Nic pro Čechy?
Hodně se hovoří o sdílení osobních automobilů. Evropská komise uvádí, že jeden sdílený automobil v provozu nahradí zhruba 15 soukromých osobních vozidel. Osoby zapojené do uvedeného programu navíc ujedou o 40 % kilometrů méně. Z dat EK vyplývá, že čtvrtina obyvatel EU je přesvědčena, že sdílení míst ve voze (car pooling) nebo sdílení osobních vozidel zlepší kvalitu dopravy ve městech. Největšími optimisty jsou se 49 % Francouzi následovaní obyvateli Lucemburska (40 %) a Švédska (37 %). Naopak Češi a Lotyši jsou s 9 % kladných odpovědí největšími skeptiky.  
 
Jak se dopravujeme po městech
V Evropské unii je jednoznačně nejoblíbenější doprava osobními automobily. Tak odpovědělo 54 % respondentů. S velkým odstupem následují prostředky městské hromadné dopravy (19 %), chůze (14 %) a jízda na kole (8 %). Na motocyklu (stejně jako vlakem) pravidelně jezdí jen 2 % dotázaných. Evropští muži častěji než ženy volí jízdu osobním automobilem (59 % vs. 49 %). Ženy naopak více preferují pěší dopravu (17 % vs. 11 %) a prostředky městské hromadné dopravy (22 % vs. 15 %). Na bicyklu a vlakem jezdí obě pohlaví stejně často. Češi méně jezdí osobními auty (47 %), častěji využívají prostředky MHD (28 %).
 
Co rozhoduje při výběru způsobu přepravy? V EU jednoznačně poskytované pohodlí (61 %) a rychlost (31 %). Češi se rozhodují výrazně jinak. Nejvíce ze všech je zajímá dostupnost konkrétní dopravní služby (39 %) a cena (23 %), také více preferují rychlost přepravy (38 %). Pohodlí nás zajímá ve 40 % a jen 1 % uvádí, že není jiná alternativa k aktuálnímu způsobu dopravy.
 
Motivace k využívání MHD
Pokud by se měli obyvatelé EU28 rozhodnout přesedlat z osobních automobilů a motocyklů do prostředků MHD, ve 27 % je budou motivovat kratší intervaly mezi jednotlivými spoji, ve 26 % hustší síť městské hromadné dopravy, ve 25 % případů nižší ceny jízdného. Špatnou zprávou je, že 21 % dotázaných prostředky MHD používat nebude. Češi by nadprůměrně často vítali kratší intervaly mezi jednotlivými spoji (38 %) a hustší síť městské hromadné dopravy (33 %) a 19 % deklarovalo, že prostředky MHD používat nebude.