fca a psa posilují finanční strukturu skupiny stellantis | Aktuality | autoweek.cz

FCA a PSA posilují finanční strukturu skupiny Stellantis

FCA a PSA posilují finanční strukturu skupiny Stellantis

16.09.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Fiat Chrysler Automobiles a Skupina PSA upravily svou dohodu o sloučení tak, aby se posílila finanční struktura skupiny Stellantis při jejím startu.
Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) a Peugeot S.A. (Skupina PSA) se dohodly na úpravě některých podmínek své dohody o fúzi 50:50, na jejímž základě vznikne koncern Stellantis. Strany s přihlédnutím k dopadu krize Covid-19 na likviditu v automobilovém průmyslu souhlasily se změnami při zachování ekonomické hodnoty a rovnováhy stanovené v původní dohodě o sloučení. Změny byly jednomyslně schváleny představenstvy obou společností s podporou jejich hlavních akcionářů. Současně bylo znovu potvrzeno zapojení společnosti EXOR, rodiny Peugeotů (EPF/FFP), Bpifrance a Dongfeng Motor Group (DFG).
 
Mimořádná dividenda, kterou má FCA rozdělit svým akcionářům před konečným podpisem, je stanovena na 2,9 miliardy eur (dříve 5,5 miliardy EUR). Akcie společnosti Faurecia, které drží skupina PSA ve společnosti Faurecia (46 % akcií), bude bezprostředně po konečném podpisu a po schválení představenstvem Stellantis a jeho akcionáři distribuováno všem akcionářům společnosti Stellantis.
 
V důsledku těchto změn obdrží akcionáři FCA a skupiny PSA ekvivalent 23 % kapitálu společnosti Faurecia (kapitalizace 5,867 miliardy eur). Jejich účast 50:50 ve skupině Stellantis, která získá ve své rozvaze dodatečnou likviditu 2,6 miliardy eur, zůstane beze změny.
 
Kromě toho bylo dohodnuto, že představenstva skupin PSA a FCA mohou zvážit rozdělení 500 milionů eur akcionářům každé společnosti před konečným podpisem nebo alternativně rozdělení 1 miliardy eur všem akcionářům Stellantis po konečném podpisu. Tato rozhodnutí budou učiněna s ohledem na výkonnost a vyhlídky obou společností, jakož i na podmínky trhu v přechodném období. Uvedené výplaty podléhají schválení představenstvy obou společností.
 
FCA a Skupina PSA potvrzují, že všechny ostatní ekonomické podmínky jejich dohody o sloučení, podepsané 17. prosince 2019, zůstávají nezměněny a že provedení fúze se očekává na konci prvního čtvrtletí roku 2021 v souladu s podmínkami dříve dohodnutými při uzavření dohody o sloučení.
 
Členové představenstev FCA a Skupiny PSA jsou více než kdy jindy přesvědčeni o výhodách tohoto sloučení a o potenciálu pro vytváření hodnot. Stellantis se od samého počátku může opřít o silně diverzifikovanou činnost s vysokými maržemi v klíčových regionech, tedy Evropě, Severní Americe a Latinské Americe, stejně jako o nabídku silných značek. Její referenční produkty pokrývají všechny hlavní automobilové segmenty. Velmi důležité rovněž je, že nový subjekt může díky mnohem větší velikosti urychlit vývoj inovativních řešení mobility, špičkových technologií v oblasti elektromobilů, autonomního řízení a konektivity.
 
Díky obrovskému pokroku, kterého v posledních měsících dosáhly týmy zapojené do tohoto projektu, byl odhad pravidelných ročních synergií vzniklých díky vytvoření skupiny Stellantis výrazně revidován směrem nahoru na úroveň více než 5 miliard eur oproti původnímu odhadu 3,7 miliard eur. Vzrostly rovněž jednorázové náklady na provedení fúze k dosažení těchto synergií, a to o 2,8 miliardy eur na téměř 4 miliardy eur.
 
Generální ředitel skupiny PSA Carlos Tavares v souvislosti s tímto oznámením, uvedl: „Tímto novým rozhodujícím krokem se všichni společně posouváme vpřed k našemu cíli, a to za nejlepších možných podmínek s lepšími vyhlídkami pro Stellantis. Rád bych této příležitosti využil k tomu, abych srdečně poděkoval týmům, které dokázaly vybudovat vztahy vzájemné důvěry, a to i během období nouzového stavu způsobeného pandemií Covid-19. Základem dynamiky takovéhoto projektu je lidský faktor, stejně jako podpora našich akcionářů, kteří opakovaně prokazují svůj zájem o vytvoření skupiny Stellantis.“