přehled výroby a odbytu vozidel domácích výrobců | Aktuality | autoweek.cz

Přehled výroby a odbytu vozidel domácích výrobců

Přehled výroby a odbytu vozidel domácích výrobců

14.01.2013 | Rybecký Vladimír | Aktuality

V České republice bylo v roce 2012 vyrobeno celkem 1 181 257 motorových vozidel. I přes pokles výroby oproti roku 2011 o 1,64 % se jedná o druhou nejvyšší roční produkci motorových vozidel v dosavadní historii České republiky či Československa.

Osobních automobilů bylo v r. 2012 na území ČR vyrobeno celkem 1 174 267 kusů, což představuje pokles produkce o 1,73  % oproti roku 2011.
U nákladních vozidel došlo k nárůstu výroby v souhrnu o  11,67 % a to především růstem produkce ve společnosti Avia Ashok Leyland Motors.  Oproti roku 2011 zvýšila tato firma výrobu o 59,67 %. U druhého největšího domácího výrobce, firmy Tatra Kopřivnice, došlo k poklesu produkce. Celkem bylo v ČR za rok 2012 vyrobeno 1454 kusů nákladních automobilů.
Autobusů bylo v ČR v roce 2012 vyrobeno celkem 3217 kusů, jedná se o třetí nejvyšší produkci v historii ČR. Více autobusů bylo vyrobeno jen v roce 2008 (3496 kusů) a v roce 2011 (3562 kusů). Oproti roku 2011 tedy došlo k poklesu výroby o 9,69 %. Podíl dvou hlavních tuzemských výrobců (Iveco CR a SOR Libchavy) na celkové výrobě autobusů za rok 2012 se změnil jen nepatrně (u Iveco CR činil podíl 85,79 %, to je o 2,36 % více než v roce 2011 a u SOR Libchavy dosáhl 13,02 %, což je oproti roku 2011 o 2,22 % méně).
K relativně vysokému nárůstu došlo u výroby motocyklů, kde firma Jawa Moto zvýšila produkci na celkem 2319 strojů, což je o 100,78 % více než v roce 2011. Růst výroby u firmy JAWA Moto byl podchycen již třetím rokem za sebou.
Dále bylo vyrobeno 19 476 přípojných vozidel.
U přípojných vozidel kategorie O3 a O4 došlo již druhým rokem k růstu výroby téměř o 40 % (mezi roky 2011/2010 byl růst o 39,90 % a mezi roky 2012/2011 nárůst o 39.35 %). Celkem bylo dvěma rozhodujícími výrobci (Panav a  Schwarzmüller) v roce 2012 vyrobeno 1 505 ks vozidel daných kategorií. U firmy Panav došlo oproti roku 2011 k růstu o 59,71 % a u společnosti  Schwarzmüller k nárůstu o 27,04 %.
Přípojných vozidel kategorie O1 a O2 (firma Agados) bylo vyrobeno 17 971 kusů, což je o 728 přívěsů méně než v roce 2011 (pokles produkce o 3,89 %).

  • Přehled výroby a odbytu vozidel domácích výrobců
  • Přehled výroby a odbytu vozidel domácích výrobců
  • Přehled výroby a odbytu vozidel domácích výrobců