fia ohlásila gt s elektrickým pohonem | Aktuality | autoweek.cz

FIA ohlásila GT s elektrickým pohonem

FIA ohlásila GT s elektrickým pohonem

22.04.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Mezinárodní automobilová federace FIA zveřejnila předpisy pro závodní vozy GT s elektrickým pohonem s polootevřeným vývojem akumulátorů a výkonností srovnatelnou s GT3.
FIA oznámila vytvoření zcela nových technických předpisů pro závodní sérii vozů GT s elektrickým pohonem. Součástí předpisů je několik technických inovací, včetně rychlého nabíjení. Podle FIA má ​​tento koncept poskytnout výrobcům platformu pro vývoj technologií relevantních pro jejich vysoce výkonné vozy určené pro silniční provoz. Vozy podle nových předpisů budou závodit na plnohodnotných závodních okruzích a mají ustavit nové standardy pro elektricky poháněná vozidla v motoristickém sportu pokud jde o výkon a dojezd. Měly by dosahovat časy na kolo v oblasti současných vozů kategorie GT3.
 
FIA uvádí, že nová kategorie byla vytvořena s přímým zapojením výrobců a technické předpisy se pokoušejí dosáhnout správnou rovnováhu mezi poskytnutím prostoru pro vývoj technologií výrobců automobilů a zabráněním dramatického růstu nákladů. Kategorie bude otevřena specialistům na stavbu elektrických vozidel bez předchozích zkušeností s motorem spalovacích motorů stejně jako výrobcům, kteří se již prezentují v kategorii GT3 a kteří budou moci využívat architekturu i některé konstrukční prvky svých stávajících automobilů a přenést je pro elektrický pohon.
 
Předsedkyně komise FIA ​​GT, zkušená závodní inženýrka Leena Gadeová (v roce 2011 dovedla vůz Audi k vítězství v Le Mans) k tomu řekla: „Trh vysoce výkonných elektricky poháněných silničních automobilů se neustále rozrůstá. Proto je velmi potřebná platforma umožňující výrobcům vyvíjet a předvádět své technologie. Vytvoření těchto technických předpisů bylo pro komisi FIA GT klíčovým projektem posledních 18 měsíců. Pravidelně jsme o nich diskutovali s výrobci vozů GT prostřednictvím našich technických pracovních skupin. O tuto novou kategorii je mezi nimi velký zájem. Rovněž rozšiřuje portfolio kategorií GT v rámci FIA a bude koexistovat společně s kategorií GT3, která prozatím zůstane středem zájmu pro zákaznické závody po celém světě.“
 
V závislosti na základním modelu se minimální hmotnost automobilů bude pohybovat od 1490 kg do 1530 kg, přičemž maximální výkon trakčních elektromotorů dosáhne 430 kW. Nastavení vyššího hmotnostního limitu než je pro třídu GT3 omezí použití drahých materiálů.
 
Stojí za pozornost, že nová kategorie bude první v elektricky poháněném motoristickém sportu, která není založena na standardizovaných akumulátorech, v neposlední řadě proto, že pojme vozy s různými architekturami s různým prostorem pro instalaci klíčových komponent. Díky partnerství s přední společností v oboru Saft, dceřinou firmou společnosti Total, bude tato kategorie výrobcům umožňovat vytvářet si vlastní rozvržení akumulátorů. Budou při tom používat články dodávané společností Saft používající lithio-ionový koncept optimalizovaný pro potřeby nové kategorie. Články jsou navrženy tak, aby umožňovaly špičkovou rekuperaci 700 kW a rychlé dobíjení výkonem 700 kW, což jim umožní doplnění na 60 % kapacity během několika minut při zastávce v boxech uprostřed závodu.
 
Výrobci budou mít volnost zvolit si vlastní koncept hnacího ústrojí sestávající ze dvou nebo čtyř trakčních elektromotorů s konfigurací pohonu dvou nebo čtyř kol. Povoleny budou také systémy vektorování točivého momentu.
 
FIA uvádí, že bude vyvinuta nabíjecí síť splňující požadavky pro rychlé nabíjení. V závislosti na místě konání závodu bude zahrnovat prvky stálé a dočasné infrastruktury. Promotér nové celosvětové série, vycházející z konceptu elektromobilů GT, bude oznámen ve správný čas.
 
Technický ředitel FIA Xavier Mestelan Pinon prezentaci uzavřel: „Role elektrického pohonu v automobilovém průmyslu nestále roste. Jelikož chceme, aby byl motoristický sport relevantní pro naše odvětví, směřuje k němu stále více soutěžních kategorií. Mezi hlavní technické úkoly patří vývoj akumulátorů, integrace akumulátorů do automobilů a technologie rychlého nabíjení. To je zásadní pro výrobce, kteří chtějí vyvinout technologii relevantní pro silnici, místo aby se spoléhali na standardizované komponenty. Také schopnost využívat a přizpůsobovat platformu GT3 zajišťuje, že náklady zůstanou pod kontrolou.“

  • FIA ohlásila GT s elektrickým pohonem
  • FIA ohlásila GT s elektrickým pohonem
  • FIA ohlásila GT s elektrickým pohonem
  • FIA ohlásila GT s elektrickým pohonem