filtr pevných částic fap (dpf) 3. - pravda a mýty | Aktuality | autoweek.cz

Filtr pevných částic FAP (DPF) 3. - pravda a mýty

Filtr pevných částic FAP (DPF) 3. - pravda a mýty

03.12.2016 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Pro mnohé motoristy je představa nutné výměny filtru pevných částic u vznětového motoru jejich vozu strašidelnou hrozbou s nutností investice ve výši blížící se zůstatkové hodnotě staršího vozu. V případě filtrů pevných částic FAP (DPF) ve vozech koncernu PSA tomu tak nemusí být.Pokračování článku podle podkladů PSA Peugeot Citroën.
Skupina PSA Peugeot Citroën byla prvním automobilovým koncernem, který zavedl do sériové výroby filtr pevných částic (FAP) pro vznětové motory již v květnu 2000 u modelu Peugeot 607 a o několik měsíců později u modelu Citroën C5. Učinil tak dlouho před tím, než si jeho používání vynutil emisní standard Euro 5. Vozidel vybavených filtrem FAP bylo vyrobeno již více než 8 000 000 a koncern PSA díky tomu disponuje vysoce kompetentními znalostmi a poznatky z praxe.
 
Na trhu působí řada firem, které se zabývají odstraňováním filtrů či nabízejí jejich nevhodnou údržbu. Tyto ilegální úkony se v České republice inzerují zcela veřejně a je zcela neslýchané, že ministerstvo dopravy ČR tyto zásahy doporučuje při měření emisí ignorovat. Uvedené subjekty šíří ve vlastním zájmu polopravdy a mýty s cílem získat zákazníky, kteří se však následně mohou dostat do problémů, neboť neautorizované zásahy do filtru pevných částic (zejména jeho kompletní odstranění) jsou v rozporu s homologací celého vozidla. V zahraničí musí být vozidlo s odstraněným filtrem bezpodmínečně odstaveno a na náklady vlastníka odvezeno. Přitom ceny originálních filtrů pevných částic používaných ve skupině PSA jsou cenově víceméně srovnatelné s tím, co by zákazník zaplatil firmám provádějícím neautorizované zásahy.
 
Škodí filtr pevných částic motoru?
Pokud filtr pevných částic funguje tak, jak má, nemá na motor žádný negativní vliv. Řídicí jednotka neustále sleduje stav filtru pevných částic a na základě snímače diferenciálního tlaku hlídá, aby rozdíl tlaků ve výfuku nepřekročil hodnoty, které by mohly být problematické. Systém řízení regenerace filtru, který používá PSA, k regeneraci využívá pouze vhodné situace, čímž se minimalizuje nedokončená regenerace z předchozích méně vhodných podmínek (například při jízdě po městě).
 
Zvyšuje filtr pevných částic spotřebu paliva?
Filtr pevných částic bývá prezentován jako překážka bránící pohybu výfukových plynů, což vede ke zvýšení spotřeby. Pokud je však filtr v pořádku, odpor ve výfukovém potrubí nenavyšuje a jeho vliv na spotřebu je zanedbatelný. U čtyřdobého motoru je výfuk vybaven tlumiči. U vozidel s filtrem pevných částic je odpor filtru brán v potaz už při navrhování tlumičů a tvoří s nimi vyladěnou sestavu.
 
Někdy se o vyšší spotřebě paliva hovoří i ve spojitosti s procesem regenerace filtru, kdy dochází k dodatečným vstřikům paliva. Systém PSA využívá k regeneraci příznivé situace a postupy tak, aby minimalizoval zvyšování spotřeby. U řádně fungujícího filtru je dopad na spotřebu minimální. Zvýšení je teoreticky možné pouze při trvalém městském provozu s hustou dopravou.
 
Jaká je životnost filtru pevných částic?
Současné generace filtru pevných částic mají životnost 180 000 - 240 000 km. Životnost filtru, který používá skupina PSA, končí v momentě, kdy je filtr zanesen aditivem, jež slouží ke snížení teploty hoření sazí a při regeneraci zůstává ve filtru, protože už nedojde k jeho spálení. Z tohoto vyplývá, že životnost filtru je přímo úměrná spotřebě paliva - po každém natankování se automaticky doplní i aditivum v poměru k doplněnému palivu.
 
Jak používat vozidlo, aby byla životnost filtru co nejdelší?
Základní jízdní návyky není v zájmu dlouhé životnosti filtru pevných částic nutné měnit. Hlavním faktorem, ovlivňujícím životnost filtru, je množství usazeného aditiva, a to je přímo úměrné množství spotřebovaného paliva. Je však samozřejmě nutné respektovat případná doporučení řídicího systému a v případě potřeby dodržet pokyny pro úspěšnou regeneraci a zamezit tak zbytečnému navýšení množství usazených sazí ve filtru.
 
Jedním z mýtů je, že vozidlo vybavené filtrem pevných částic není vhodné pro jízdu ve městě. Není to pravda - systém řízení regenerace PSA dokáže filtr účinně regenerovat už při rychlosti 50 km/h. Pokud je automobil delší dobu provozován v hustém městském provozu s rychlostmi pod 50 km/h a nelze kvůli tomu provést při jeho zaplnění regeneraci, je uživatel v dostatečném předstihu informován, aby během následujících 100 km jel po dobu minimálně tří minut rychlostí alespoň 50 km/h.
 
Co škodí filtru pevných částic?
Filtru pevných částic škodí zejména nerespektování doporučení, které řidiči sděluje řídicí jednotka systému FAP. Jinak je systém zcela autonomní a poškodit jej normálním užíváním vozidla ani nejde. Filtr má velmi sofistikovaný systém vlastní kontroly a diagnostiky, takže dokáže včas odhalit jakékoliv vznikající závady a informovat o nich v předstihu řidiče.
 
Ve velmi specifickém případě, který se však vymyká běžnému použití automobilu, může dojít k poškození filtru ve spojitosti s tankováním paliva. Systém totiž hlídá změnu stavu palivoměru a přidává aditiva jen pokud pohyb plováku indikuje doplnění více než 5 l nafty (u starších systémů 7 l). Kdyby tedy uživatel opakovaně tankoval pouze malé množství kolem 5 l, nebude nafta aditivována.
 
Poškození filtru mohou způsobit také závady v systémech přípravy a spalování směsi (vstřikování a motor), jež mohou při zanedbání údržby produkovat nadměrné množství sazí a tak zatěžovat filtr.
 
V souvislosti s trvanlivostí FAP je často zmiňován i oxidační katalyzátor. Pokud však není poškozen alkalickými kovy, není s životností této součásti žádný problém a vydrží i několik výměn filtru pevných částic. Nejčastější příčinou poškození oxidačního katalyzátoru je nasátí olejové náplně do výfuku nebo používání paliva s vysokým podílem biosložky.

Dokončení zde.


  • Filtr pevných částic FAP (DPF) 3. - pravda a mýty
  • Filtr pevných částic FAP (DPF) 3. - pravda a mýty
  • Filtr pevných částic FAP (DPF) 3. - pravda a mýty