finanční výsledky skupiny škoda auto za rok 2013 | Aktuality | autoweek.cz

Finanční výsledky skupiny Škoda Auto za rok 2013

Finanční výsledky skupiny Škoda Auto za rok 2013

18.03.2014 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Škoda Auto i v náročném automobilovém roce 2013 úspěšně pokračovala ve své růstové strategii. Tržby společnosti Škoda Auto byly v roce 2013 s částkou 10,3 miliardy euro potřetí za sebou nad hranicí 10 miliard eur. 

Škoda Auto dosáhla v roce 2013 solidního finančního výsledku. V roce vysokých investic činily tržby 10,32 miliardy eur, takže byly z důvodu nižšího objemu výroby lehce pod úrovní roku 2012, tj. 10,4 miliardy eur. Znamená to tedy pokles jen o 1,1 % při snížení dodávek zákazníkům o 2,0 %.

Tržby se zvýšily v České republice o 1,4 %, ve střední Evropě bez ČR dokonce o 8,1 % a dokonce i v západní Evropě vzrostly o 7,6 %.

 

Devalvace koruny automobilce nepomohla

Winfried Vahland se vyjádřil i k častým dotazům na vliv loňské devalvace koruny na hospodaření automobilky jakožto největšího exportéra v ČR: "Jsem příznivcem eura. Představa, že snížení hodnoty koruny zlepší výchozí podmínky pro automobilový průmysl je zcela chybná. V současné době jsou v Evropě mezistátní toky zboží s našimi dodavateli natolik intenzivní, že většinu našich dodávek účtujeme v eurech. Je třeba si uvědomit, že celý evropský trh je tak malý, že jej nějaké výkyvy měnových kurzů nemohou ovlivnit."

Na pozadí obtížného konkurenčního prostředí a obnovy modelové palety dosáhl provozní výsledek s hodnotou 522 milionů eur solidní úrovně (2012: 712 milionů eur).

„I přes složité rámcové podmínky v Evropě a vysoké výdaje spojené s rozšiřováním modelové palety, se nám, zejména díky úsporám v nákladech, podařilo udržet operativní výsledek na solidní úrovni,“ říká člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast financí Winfried Krause.

Je třeba připomenout, že dodávky v Číně se nepočítají do tržeb značky Škoda. Společnost Shanghai Volkswagen není součástí značky Škoda a konsolidace zde probíhá ekvivalenční metodou "at equity" ve finančním výsledku koncernu Volkswagen.

"Společnosti Škoda Auto se opět podařilo profitovat z dobré nákladové struktury podniku. Jako vždy patří důsledné řízení efektivity ke stěžejním úkolům ve společnosti Škoda Auto,“ zdůraznil Winfried Vahland.

 

Investice z vlastních zdrojů

Investice společnosti dosáhly v roce 2013 výše 741 milionů eur (2012: 832 milionů eur). Zisk před zdaněním činil 536 milionů eur (2012: 713 milionů eur). Zisk po zdanění dosáhl výše 455 milionů eur (2011: 611 milionů eur). Návratnost investic (ROI) dosáhla 11,6 %, což je opět nad interně požadovaným minimálním zhodnocením ve výši 9 %.

"Nejenže byla Škoda schopna financovat veškeré investice do nových produktů z běžné provozní činnosti, ale dosáhla při tom ještě výrazného přebytku. Škoda tak představuje absolutně zdravý a ziskově hospodařící podnik. Má solidní finanční základ, takže je možné modelovou ofenzivu financovat z vlastních zdrojů a dále ji zrychlit," zdůraznil Winfried Krause.

 

Nové investice do výrobních závodů v ČR

"V souvislosti s modelovou ofenzívou jsme dále nadprůměrně investovali do domácí výroby v kmenových závodech, rozšiřovali jsme kapacity na růstových trzích Číny a Ruska a urychlili jsme internacionalizaci značky,“ uvedl Winfried Vahland.

S ohledem na očekávaný růst investuje Škoda do dalšího rozvoje výrobních závodů v České republice. Výrobní linky v mladoboleslavském závodě, na nichž vzniká nová Octavia a všechny její varianty, Rapid a Rapid Spaceback, byly modernizovány a jejich kapacita byla zvýšena. V souvislosti v modernizací modelů Superb a Yeti investovala automobilka také do výrobního závodu v Kvasinách.

V rámci modelové a designové ofenzivy posílí automobilka své prodejní aktivity na evropských i dalších zahraničních trzích. Vedle posilování dobré pozice v Evropě sází česká automobilka na růstové trhy v Číně a v Rusku.

"S ohledem na plnou dostupnost našich nejdůležitějších modelů v roce 2014 a na množící se příznaky zotavení evropských trhů předpokládáme také pro rok 2014 dobrý finanční výsledek," uvedl Winfried Krause.

  • Finanční výsledky skupiny Škoda Auto za rok 2013
  • Finanční výsledky skupiny Škoda Auto za rok 2013
  • Finanční výsledky skupiny Škoda Auto za rok 2013
  • Finanční výsledky skupiny Škoda Auto za rok 2013
  • Finanční výsledky skupiny Škoda Auto za rok 2013
  • Finanční výsledky skupiny Škoda Auto za rok 2013
  • Finanční výsledky skupiny Škoda Auto za rok 2013