firmy stále intenzivněji hledají nové zaměstnance | Aktuality | autoweek.cz

Firmy stále intenzivněji hledají nové zaměstnance

Firmy stále intenzivněji hledají nové zaměstnance

27.09.2018 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Podle ManpowerGroup Indexu trhu práce bude do konce roku 2018 35 % velkých firem zvyšovat počet zaměstnanců.
Podle průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro čtvrté čtvrtletí 2018 zaměstnavatelé v České republice hlásí pro čtvrté čtvrtletí 2018 optimistické náborové plány: 7 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 1 % předpovídá snížení počtu pracovních sil a 90 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro čtvrté čtvrtletí 2018 hodnotu +6 %, což je druhá nejvyšší hodnota pro poslední čtvrtletí roku za celou historii průzkumu od roku 2008 (nejsilnější Q4 byl v roce 2016).
 
„Nezaměstnanost je nejnižší v historii a náborové plány firem zůstávají i nadále velmi pozitivní. V roce 2017 jsme pozorovali zpomalení tempa náborů, nicméně od poloviny roku 2018 vidíme zrychlení náborů na hodnoty z let 2015 a 2016. Poptávka po zaměstnancích výrazně převyšuje nabídku a společnosti hlásí kritický nedostatek pracovníků, rostoucí fluktuaci a tlak na zvyšování mezd. To vše nutí zaměstnavatele, aby zásadně přehodnotili svou personální strategii. Modifikují systém odměn a výhod, mění organizaci výroby, investují do automatizace, častěji využívají částečné úvazky a flexibilní formy zaměstnávání a nábor rozšiřují do vzdálených regionů, dokonce i zahraničí,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.
 
Porovnání organizací podle velikosti
Zaměstnavatelé ve všech čtyřech kategoriích rozdělených podle velikosti podniku očekávají nárůst počtu zaměstnanců. Nejvíce nabírají velké společnosti nad 250 zaměstnanců, kde 35 % bude nabírat a pouze 5 % propouštět (čistým indexem je tedy +30). Středně velcí zaměstnavatelé vykazují Čistý index +15 % a zaměstnavatelé v malých podnicích a mikropodnicích +5 %.
 
Porovnání dle odvětví
Nejsilnější náborové plány předpovídají zaměstnavatelé v odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody a Stavebnictví s Indexem +10 %. Následuje Velkoobchod a maloobchod s Indexem +9 % a Zpracovatelský průmysl +8 %. Zaměstnavatelé hlásí pesimistické náborové plány jen ve dvou odvětvích, a to Ubytování a stravování s Indexem -7 % a Těžba nerostných surovin -2 %.
 
  • Firmy stále intenzivněji hledají nové zaměstnance
  • Firmy stále intenzivněji hledají nové zaměstnance
  • Firmy stále intenzivněji hledají nové zaměstnance