horká klimatizace: daimler i honeywell se cítí vítězi | Aktuality | autoweek.cz

Horká klimatizace: Daimler i Honeywell se cítí vítězi

Horká klimatizace: Daimler i Honeywell se cítí vítězi

12.08.2013 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Německý úřad KBA zveřejnil výsledky crash-testů vozidel s klimajednotkami naplněnými novou chladicí směsí R1234yf. Nové chladivo bylo označeno za nebezpečnější než staré R134a, ale ne natolik, aby se nemohlo používat.

Spolkový úřad pro motorová vozidla KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) uskutečnil novou sérii testů bezpečnosti nového chladiva R1234yf. Výsledek ale celou aféru nijak neposunul. Daimler výsledky testů KBA vítá jako potvrzení své kritiky. Jenže také výrobce nového chladiva Honeywell hodnotí závěry KBA jako potvrzení toho, že chladivo je bezpečné a nic nebrání jeho použití.

Jako orgán dohlížející na bezpečnost výrobků přicházejících na německý trh je KBA povinen zakázat prodej resp. použití veškerých nebezpečných produktů. Vzhledem k tomu, že z různých zdrojů získal o chladivu R1234yf protichůdné informace o jeho nebezpečnosti, zahájil vlastní zkoušky.

Pro svůj test KBA zvolil čtyři hojně rozšířené modely schválené pro použití nového chladiva R1234yf (Mercedes-Benz třídy B, Hyundai i30, Subaru Impreza a Opel Mokka). Zkoušky se KBA uskutečnil ve spolupráci se Spolkovým úřadem pro silniční dopravu, Spolkovým ústavem pro výzkum a testování materiálů a Spolkovým úřadem ochrany životního prostředí v souladu s tetovacími postupy vyvinutými společně s organizací TÜV Rheinland.

V rámci testu byly vozy podrobeny crash-testu v souladu se standardem UN/ECE 94. Poškození vozidel po crash-testech bylo analyzováno zejména s ohledem na části chladicího okruhu. Následovala zevrubná kontrola potrubí s chladivem ve vozidle s horkým motorem, aby se zjistila další rizika. Na základě těchto testů KBA uvedl, že u testovaných vozidel "nebyly nalezeny důkazy o vážném nebezpečí, pokud jde o bezpečnost zkoušeného produktu. Proto KBA nevidí důvod zakročit proti používání tohoto produktu."

KBA poté rozhodl uskutečnit další testy nad obvyklý rámec, aby se zjistila případná další rizika. Testování proběhlo ve třech úrovních. Při zkouškách na nejvyšší třetí úrovni byl ve dvou reprodukovatelných případech zaznamenán výskyt nezanedbatelného množství fluorovodíku a v jednom, rovněž reprodukovatelném, došlo ke vznícení v prostoru motoru. KBA neuvádí, u kterých vozidel k tomu došlo. Při srovnávacích testech s dosavadním chladivem R 134a žádné podobné riziko nebylo zaznamenáno. KBA tedy konstatuje, že nové chladivo R1234yf sice znamená vyšší míru rizika v porovnání s tím starým, nicméně nikoliv závažnou.

KBA proto upozorňuje, že při zvláště závažných nehodách může při použití R1234yf dojít k požáru, při němž se uvolní velké množství vysoce toxického fluorovodíku. KBA má oprávnění zakázat distribuci produktů znamenajících vysokou míru rizika pro zákazníky. V případě R1234yf může dokonce nařídit jeho stažení a náhradu ve všech vozidlech, v nichž je naplněno. Jenže to neučinil.
KBA prostřednictvím spolkového ministerstva dopravy, stavebnictví a rozvoje měst poslal průběžnou zprávu Evropské komisi. Závěrečná zpráva bude k dispozici na podzim letošního roku. KBA ve svém dopise Evropské komisi naléhavě doporučuje uskutečnit další zkoušky s cílem prověřit potenciální rizika vyplývající z použití chladiva R1234yf v klimatizačních systémech dopravních prostředků.

Daimler zprávu KBA uvítal jako potvrzení výsledků vlastních zkoušek, na jejichž základě upozornil na možná rizika plynoucí z použití chladiva R1234yf. Daimler na základě svých testů, při nichž došlo ke vznícení chladiva R1234yf, odmítá nové chladivo používat. Staví se tak proti nařízení Evropské komise. Francie proto nedávno zakázala prodej některých modelů Mercedesu, které nepoužívají nové chladivo.

Podle Daimleru výsledky testů potvrzují, že bezpečnostní riziko plynoucí z použití R1234yf nelze vyloučit a úroveň bezpečnosti motorových vozidel se použitím R1234yf namísto předchozího chladiva R134a snížila. Daimler proto nadále odmítá používat předepsané chladivo v klimatizačních jednotkách svých vozidel. 

U Daimleru se již usilovně pracuje na alternativě ke kontroverznímu chladivu. Probíhá urychlený vývoj klimatizačního systému pro automobily využívající jako chladivo CO2. "Naším cílem je co nejrychlejší uvedení této bezpečné a ke klimatu šetrné techniky ve všech našich vozech," řekl Thomas Weber, člen představenstva Daimler pro vývoj.

Výrobce nového chladiva Honeywell ovšem na základě zprávy KBA uvedl: "Zkouška KBA znovu prokázala, že použití HFO-1234yf (označení nového chladiva podle chemické struktury používané Honeywellem) nepřináší žádná další rizika oproti HFC-134a."

K dodatečným extrémním testům Honeywell uvádí: "Výsledky KBA nejsou překvapující. Automobilky ve svých vozidlech běžně používají materiály, které jsou hořlavé v daleko větší míře než HFO-1234yf. Patří mezi ně například motorový olej, kapalina do převodovek, nemrznoucí kapalina do chladičů, brzdová kapalina, olej v kompresoru klimatizace - a v neposlední řadě palivo."

Honeywell již dříve vyjádřil obavy o zkušební postupy KBA, protože nesplňují průmyslové standardy. Honeywell, který do vývoje chladiva R1234yf investoval stovky milionů dolarů, uvádí, že jeho použití přináší "přijatelnou míru rizika".