francouzská společnost edf chce vyrábět vodík | Aktuality | autoweek.cz

Francouzská společnost EDF chce vyrábět vodík

Francouzská společnost EDF chce vyrábět vodík

15.04.2019 | Global Press Agentur | Aktuality

Francouzská energetická společnost EDF oznámila založení nové dceřiné společnosti Hynamics zaměřené na výrobu nízkouhlíkového vodíku pro průmysl a dopravní sektor. Ambicí EDF je stát se klíčovým hráčem v odvětví výroby vodíku nejen ve Francii, ale i ve světě.
Nově založená dceřiná společnost chce nabízet vodík průmyslovým zákazníkům prostřednictvím instalací, provozování a udržování infrastruktury na výrobu vodíku. Společnost rovněž plánuje podporovat využívání vodíku v dopravě pomocí instalace čerpacích stanic pro flotily komerčních elektrických prostředků, jako jsou vlaky, autobusy, popelářská auta a další.
 
Podle reportu AFHYPAC z roku 2018 může energie spotřebovaná na výrobu vodíku v roce 2050 představovat až 20 % celkové světové spotřeby energie. Drtivá většina vodíku se ale v současnosti vyrábí z fosilních paliv, hlavně ze zemního plynu a uhlí. Tento proces výroby je kvůli tomu významným zdrojem emisí, na 1 kg takto vyrobeného vodíku připadá přibližně 10 kg emisí CO2.
 
Na rozdíl od tohoto způsobu výroby Hynamics plánuje vyrábět vodík pomocí elektrolýzy vody.
 
„Výroba nízkouhlíkového vodíku je klíčovým faktorem pro transformaci energetiky. Přijetím nové oblasti podnikání využívá EDF dovednosti, odbornost a kapacitu pro inovace svých zaměstnanců ve prospěch našich klientů. Společně se všemi různými zainteresovanými stranami by EDF chtěla přispět francouzskému a evropskému vodíkovému odvětví na mezinárodním trhu, který představuje fantastickou příležitost z hlediska ekonomického růstu a pracovních míst,“ uvedl Cédric Lewandowski, výkonný ředitel EDF Group odpovědný za inovace, korporátní odpovědnost a strategie.
 
V dubnu loňského roku společnost McPhy, kterou převzala EDF, představila modulární elektrolytický systém, jehož výkon je možné škálovat ze 4 MWe na více než 100 MWe. Tento systém má být schopen při stálém příkonu 20 MWe vyrábět 8,5 t vodíku denně.