gallois z vedení airbusu do čela společnosti peugeot s.a. | Aktuality | autoweek.cz

Gallois z vedení Airbusu do čela společnosti Peugeot S.A.

Gallois z vedení Airbusu do čela společnosti Peugeot S.A.

20.03.2014 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Rodina Peugeotů přenechá poprvé v historii vedení dozorčí rady společnosti Peugeot S.A. osobě nepocházející z rodiny. Novým předsedou se stane bývalý šéf Airbusu Louis Gallois.

Dozorčí rada společnosti Peugeot S.A. na svém zasedání dne 18. března 2014 jednomyslně schválila usnesení, která jí předložilo představenstvo společnosti. Usnesení budou následně předložena ke schválení valné hromadě akcionářů, která je svolaná na 25. dubna 2014.

V souladu s oznámením ze dne 19. února 2014 dojde v důsledku zvýšení základního kapitálu, které musí ještě odsouhlasit akcionáři na valné hromadě, ke změnám ve vedení společnosti. Dozorčí radu bude tvořit šest členů zastupujících hlavní akcionáře, šest nezávislých členů, jeden člen zastupující zaměstnance a jeden člen zastupující zaměstnance, kteří jsou současně akcionáři.

Rada vzala na vědomí rezignaci svých pěti členů, která nabude účinnosti po valné hromadě. Rada rovněž vzala na vědomí rezignaci Thierry Peugeota a Roberta Peugeota, jež nabude účinnosti za stejných podmínek, a kteří mají zůstat členy dozorčí rady jako zástupci společností Etablissements Peugeot Frères a FFP. Jean-Philippe Peugeot bude jmenován komisařem dozorčí rady.

 Jean-Paul Parayre už v roce 2011 oznámil, že chce na valné hromadě v roce 2014 svůj mandát ukončit. Zbývajících šest členů bude pokračovat ve svých stávajících funkcích.

Akcionářům bude navrženo jmenování následujících členů dozorčí rady: Thierry Peugeot za společnost Etablissements Peugeot Frères, Robert Peugeot za FFP, dále Xu Ping, předseda představenstva společnosti Dong Feng Motor Corporation, a Liu Weidong náměstek generálního ředitele téže společnosti, dále společnost SOGEPA a Bruno Bezard, generální ředitel Direction Générale des Finances Publiques, jako zástupci státu.

Valné hromadě bude předložen návrh, aby předsedou dozorčí rady jmenovala Louise Galloise (70), bývalého generálního ředitele společnosti EADS, evropského výrobce letadel Airbus. Gallois (na fotografii) by měl vystřídat Thierryho Peugeota a stát se prvním předsedou který nepochází z okruhu rodiny Peugeotů.

Kromě schválení usnesení týkajícího se navýšení kapitálu, které bude akcionářům předloženo ke schválení, dozorčí rada jednomyslně pověřila představenstvo podepsáním všech smluvních dokumentů se společností Dong Feng, státem a společnostmi Etablissements Peugeot Frères a FFP. Podpis těchto dohod je naplánován na 26. března.

S ohledem na výsledky skupiny dozorčí rada rovněž schválila návrh představenstva nevyplácet za rok 2013 dividendy.