dkv varuje před zneužitím tankovacích karet | Tiskové zprávy | autoweek.cz

DKV varuje před zneužitím tankovacích karet

DKV varuje před zneužitím tankovacích karet

30.06.2014 | | Aktuality

Nepozornost nebo nedbalost řidiče při používání tankovací karty a lehkovážné zacházení s PINem můžou připravit dopravce o desítky tisíc korun. 

V případě zneužití tankovací karty stačí, když podvodník natankuje jednu jedinou nádrž kamionu a majitel firmy přijde rázem až o 50 000 Kč. Pokud se dotyčnému podaří natankovat vícekrát, mohou být podle Ondřeje Pavlíka, výkonného ředitele české a slovenské pobočky DKV Euro Service, tyto ztráty pro malou firmu téměř fatální.

 

„Jednou z největších hrozeb pro majitele jakýchkoli tankovacích karet jsou podvody s padělanou kartou, kdy jsou originální údaje z magnetického proužku elektronicky zkopírovány na jinou,“ konstatuje Ondřej Pavlík.

Způsobů, jak se ke kartě dostat, je řada. Podvodník, kterým může být i sám řidič, se na tzv. skimmingu domluví přímo s obsluhou čerpací stanice. Nebo stačí trocha nepozornosti při zadávání PINu a zloděj má otevřené dveře k obrovským nákupům nafty a zároveň k účtu majitele.

 

„Často jsme svědky velice neopatrného jednání, obzvláště ze strany řidičů využívajících karty vedené na majitele dopravních firem. K největším prohřeškům patří PIN nalepený přímo na kartě nebo uložený společně s kartou v peněžence. Výjimkou není ani situace, kdy nakupující sdělí PIN obsluze ústně,“ vysvětluje Ondřej Pavlík.

 

Další způsob zneužití karty je její odcizení a výměna za jinou. „Stává se to často na odstavných parkovištích v severní a jižní Francii, převážně kolem přístavu v Calais, kde řidiči absolvují povinnou přestávku, dále v severní Itálii a Lucembursku,“ říká Pavlík.

Organizované skupiny zlodějů se na těchto místech vloupávají do zaparkovaných kamionů. Poškodí zámek dveří u spolujezdce a často během spánku řidiče omámí, aby mohli vyměnit jeho tankovací kartu za jinou, rovněž v minulosti odcizenou, ale již zablokovanou.

„Tato situace je velice nepříjemná především kvůli časové prodlevě, ke které dochází mezi výměnou karty a odhalením podvodu. Ztráty vznikají téměř okamžitě, jestliže zloděj nalezne PIN uschovaný společně s kartou,“ doplňuje Pavlík.

 

Třetím místem, kde může ke zneužití dojít, jsou tankovací automaty. „Zde dochází k padělání stejným způsobem, jako ho známe u klasických bankomatů,“ říká Pavlík.

Podvodníci dočasně umístí speciální čtecí zařízení před štěrbinu čtečky magnetického proužku, ilegálně nainstalovaná miniaturní kamera či falešná klávesnice pak snímají zadávaný PIN. Ke skimmingu neboli kopírování karty dochází v poslední době nejčastěji v Lucembursku, na jihu Francie a v Calais. Bohužel nejčastější případy zneužití DKV karet jsou zaznamenány u východoevropských zákazníků.

 

Obranou pro dopravce je pravidelná kontrola transakcí a nastavení limitů. DKV svým zákazníkům nabízí analytický nástroj DKV eReporting, díky kterému si můžou majitelé dopravních firem kontrolovat transakční data na úrovni každého vozidla, ale hlavně kontrolovat jen ta, která systém vyhodnotí jako překročení nastavených limitů. Mohou to být např. vícečetná denní nebo nadměrná tankování, překročení mýtných limitů, tankování u jiných než vybraných čerpacích stanic apod.

 

Díky online autorizaci DKV karet lze nastavit denní, týdenní nebo měsíční limity v eurech včetně maximálního počtu přípustných transakcí za dané období přímo na kartě a tím ji přesně přizpůsobit potřebám konkrétního vozidla. Majitel karty si může nadefinovat i nulové limity pro tankování a kartu ponechat jen pro úhradu mýtného. V případě překročení mezních hodnot – pokud zvolí tzv. měkký limit – bude informován e-mailem. U „tvrdého limitu“ dojde k odmítnutí úhrady zboží prostřednictvím karty DKV, platba je pak možná až po telefonické autorizaci majitelem. V obou případech může majitel využít předběžného upozornění na blížící se dosažení limitu.

 

DKV doporučuje řidičům dodržovat při používání karty deset hlavních zásad:

- Mějte kartu stále u sebe a denně ji kontrolujte, nenechávejte kartu v opuštěném vozidle

- Nikdy nenechávejte PIN společně s kartou, tip: PIN si můžete uložit do chytrého telefonu pomocí aplikace iPIN

- PIN pro svou kartu nikomu nesdělujte

- Během transakce se nikam nevzdalujte a bedlivě sledujte, co se děje s vaší kartou. Buďte ostražití při jakémkoli neobvyklém chování obsluhy

- PIN zadávejte diskrétně, tlačítka zakrývejte dlaní – nedovolte, aby vás při placení kdokoli pozoroval

- Vždy vyžadujte pokladní doklad, zejména po nezdařilé transakci

- Nepůjčujte kartu další osobě

- U platebních automatů si všímejte jakýchkoliv nezvyklých prvků, PIN nezadávejte v blízkosti cizí osoby

- K tankovací kartě se chovejte jako k vlastní platební kartě

- Při sebemenším podezření kartu okamžitě nechte zablokovat a krádež neprodleně nahlaste místní policii.