analýza automobilového průmyslu | Aktuality | autoweek.cz

Analýza automobilového průmyslu

Analýza automobilového průmyslu

20.07.2018 | | Aktuality

Komerční banka nám poskytla sektorovou zprávu o autoprůmyslu vycházející z ekonomického a strategického výzkumu zpracovaného analytikem Komerční banky Davidem Kocourkem. Ze zprávy přinášíme úvod a celkové shrnutí. K dalším částem zprávy se ještě vrátíme později.
Automobilový průmysl je nejdůležitějším zpracovatelským průmyslem v české ekonomice. Jeho pozice v posledních letech posílila, nicméně se to navzdory významným investicím do výzkumu a vývoje neodráží v růstu produktivity. Výroba automobilů v letošním roce podle našeho odhadu vzroste o 3 %, celý sektor pak o 4 % a v příštím roce bude pokračovat ve zpomalování.
 
Ziskovost odvětví a silná akumulace pracovního kapitálu (pohledávky mínus závazky) snížily podíl bankovního financování. Bankovní úvěry tvořily v roce 2015 pouze 5,4 % závazků v sektoru, což je pokles z 10,2 % v roce 2005.
 
Vývoz vozidel a dílů směřuje převážně do EU, konkrétně do Německa. I po Brexitu zůstane trh EU hlavní základnou tuzemského automobilového exportu. Nicméně růstový potenciál představují především rozvíjející se ekonomiky v Asii. Čínský trh už několik let roste, ale obrovský potenciál indického trhu zatím ještě nebyl uvolněn. Export automobilů v letošním roce vzroste o 6,3 %.
 
Globální technologické trendy elektrifikace, autonomního řízení a sdílení vozidel představují pro výrobce automobilů obrovskou výzvu. Dodavatelé automobilů čelí podobným výzvám jako výrobci, ale český dodavatelský řetězec se zatím tyto nové trendy vesměs přehlíží.

Shrnutí
Automobilový průmysl je nejvýznamnějším odvětvím zpracovatelského průmyslu české ekonomiky. Jeho vedoucí postavení v rámci zpracovatelského průmyslu ukazuje hned několik ukazatelů, jako jsou např. přidaná hodnota, výnosy a velikost akumulovaných aktiv. Postavení autoprůmyslu se dokonce během doby posílilo s tím, jak se zvyšovala kapacita výrobců finálních vozidel i dodavatelů dílů pro automobilový průmysl.
 
Strategická zeměpisná poloha, kvalifikovaná pracovní síla i nízké náklady na práci učinily ze zemí střední Evropy srdce evropského automobilového průmyslu. Ten sice není významný z hlediska absolutní velikosti na celosvětové úrovni, ale z hlediska relativní velikosti autovýroby na obyvatele je to zásadní otázka. Produkce aut na obyvatele je celosvětově nejvyšší na Slovensku, Česká republika se umisťuje jako druhá. V minulosti zatím stále rostl jejich podíl výroby vozidel na nově registrovaných autech v EU. Podíl výroby v České republice je kolem 10 procent. Unijní trh představuje z hlediska české automobilové produkce největší odbytiště, přičemž zahrnuje nejen finální výrobky, tedy zkompletovaná vozidla určená na vývoz, ale také dodávky součástí do vozidel pro výrobní závody v zemích EU.
 
Poptávka ze zemí EU vytváří pro českou automobilovou produkci pevnou základnu, avšak nejdynamičtější vývoj je v současné době díky Číně a případně dalším rozvíjejícím se asijským ekonomikám. Pro výrobce automobilů představuje tato skutečnost několik výzev. Výrobci musí své modely přizpůsobit konkrétním zeměpisným a kulturním potřebám.
 
Poptávané typy vozů se však mění také na evropském trhu. V uplynulém desetiletí zaznamenala raketový nárůst oblíbenosti vozidla SUV/off-road. Tato poptávka způsobuje posuny ve skladbě modelů vyráběných automobilkami v České republice. V současné době zaznamenává kladný meziroční nárůst produkce pouze Škoda Auto, a to pravděpodobně díky svým modelům SUV, Karoq a Kodiaq
 
Poptávka v segmentu SUV setrvá na vzestupné dráze. Tento segment je pro budoucí autonomní mobilitu významný, neboť spojuje pohodlí s bezpečností. Pro mnoho spotřebitelů jsou tyto vlastnosti významným hlediskem při posuzování autonomní přepravy. Autonomní mobilita je nejvýraznější trend ze tří hlavních identifikovaných trendů, neboť má potenciál překonat problém, který můžeme nazvat jako „vozidlo nezaparkované před domem“. Vozidlo totiž v budoucnu asi nebude zaparkované, neboť elektromobily - jako odpověď automobilového průmyslu na neustále se zpřísňující ekologické parametry spalovacích motorů - budou kvůli svým vyšším pořizovacím nákladům sdíleny. Hlavní trendy v tomto sektoru se budou prosazovat pravděpodobně společně, což firmám umožní realizovat úspory z rozsahu a přitom překonávat stávající překážky. Vedle technických otázek budou nejvýznamnější otázky legislativní.
 
Celosvětově tyto trendy svedou tradiční výrobce vozidel a technologické firmy na jedno bitevní pole, na kterém se bude bojovat o přidanou hodnotu vytvářenou v automobilovém průmyslu. Tradiční výrobci automobilů postupně vylepšují systémy, které motoristům pomáhají a usnadňují řízení s cílem dospět k autonomním vozidlům a zabudovávají moderní infotainment (tj. systémy spojující informovanost se zábavou). Technologické společnosti naopak využívají své know-how v oblasti IT a autonomní mobilitu budují s využitím již získaných údajů rovnou od nejvyšších stupňů automatizace. Konektivita jejich zákazníků, uživatelské zkušenosti a v některých případech i připoutání uživatelů k ekosystému jednotlivých technologických společností zajistí, že podle našeho názoru v těchto dostizích zvítězí. Výrobci automobilů pak budou podle našeho očekávání působit jako dodavatelé strojírenských součástí těchto vozidel.
 
Podle společného průzkumu zpracovaného EY a AutoSAP vnímají dodavatelé v automobilovém průmyslu působící v České republice budoucí mobilitu jako výzvu. Z průzkumu však také vyplývá, že v současné době se dodavatelé zatím zdráhají na tyto budoucí výzvy v oblasti mobility reagovat.