historický rekord ve výrobě motorových vozidel | Aktuality | autoweek.cz

Historický rekord ve výrobě motorových vozidel

Historický rekord ve výrobě motorových vozidel

24.01.2018 | | Aktuality

V roce 2017 bylo v ČR podle údajů AutoSAP vyrobeno 1 421 324 kusů motorových vozidel, což je historický rekord. Automobilová produkce rostla znovu rychleji než český průmysl jako celek a podpořila růst celé české ekonomiky.
Rok 2017 byl historicky nejlepším rokem pro automobilový průmysl v ČR. Produkce překonala o 70 000 vozidel, tedy o 5,2 %, výsledek předchozího rekordního roku 2016. Výrobci vozidel většiny značek zaznamenali výborné výsledky v počtu vyrobených kusů.
 
Prezident Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Wojnar k historickému úspěchu řekl: „Rok 2017 byl rekordním rokem v celé historii výroby motorových vozidel v ČR a totéž platí pro celý český autorpůmysl včetně subdodavatelského sektoru. Tyto velmi příznivé výsledky automobilového průmyslu jsou ovlivněny pozitivním vývojem evropské i světové ekonomiky a rostoucí spotřebitelskou poptávkou po vozidlech v ČR i v Evropě. Autoprůmysl byl v roce 2017, vzhledem ke své váze v české ekonomice, podstatnou součástí jejího dynamického růstu, který podle očekávání analytiků dosáhl přibližně 4,5 %. Rok 2017 však byl zároveň zřejmě vrcholem současného ekonomického cyklu. Lze očekávat, že v letošním roce tempo růstu české ekonomiky zhruba o jeden procentní bod oslabí a zpomalení čekáme i v Evropě a na dalších trzích. V České republice bude mezi významné faktory působící tlak na pokles tempa růstu v roce 2018 patřit zejména napětí na trhu práce, kde česká ekonomika naráží na hranici svých produkčních možností a zmiňované nabídkové omezení trhu práce se významně dotkne i řady firem automobilového průmyslu. Očekáváme proto, že dynamika českého autoprůmyslu bude sice i letos vysoká, avšak růstu výroby motorových vozidel o více než 5 %, jako v roce 2017, se již letos nedočkáme.“
 
Osobní automobily
Výrobci osobních automobilů v ČR vyrobili celkem 1 413 881 vozů. Výroba osobních automobilů tak opět tvořila hlavní část objemu vyrobených motorových vozidel. Výroba meziročně vzrostla o 5,2 %, tj. o 69 699 vozidel. Největší podíl na celkové produkci v ČR si zachovala Škoda Auto s 60,7 %, druhé místo obhájila Hyundai s 25,2 % a třetí TPCA se 14,1 %.
 
 
Škoda Auto měla nejlepší rok v historii, zvýšila produkci o více než 12,2 % na rekordních 858 103 kusů, což je o téměř 93 000 více než vloni. Hyundai udržela výrobu v objemu předchozího rekordního roku, pokles meziročně o 0,5 % (celkem 356 700 vyrobených kusů). Kolínská TPCA, jejíž produkce v roce 2016 a počátkem 2017 ještě rostla, zaznamenala meziročně pokles o 9,8 % na 199 078 vyrobených kusů.
 
Export osobních vozidel meziročně vzrostl o 5,1 % (o 62 430 vozidel) a tuzemský prodej si také polepšil, a to o 6,8 % (o 7031 kusů).
 
Autobusy 
Pro oba hlavní tuzemské výrobce autobusů byl minulý rok úspěšný. Za leden až prosinec bylo vyrobeno celkem 4631 autobusů, což je meziročně o 5,5 % (tj. o 243 ks) více. Největší částí (z 88,6 %) se na výrobě autobusů podílí Iveco Czech Republic (4102 ks). Firma zaznamenala meziročně růst výroby o 5,6 % (nárůst 217 ks). Další výrobce a člen AutoSAP společnost SOR Libchavy s podílem na celkové produkci 10,2 % vyrobila 472 autobusů, což je o 4,0 % více (nárůst o 18 ks). Zatímco Iveco kromě exportu posílilo i domácí prodej, a to o 42 %, SOR zvýšil export o 28 %.
 
Nákladní automobily
Tuzemský výrobce nákladních vozů Tatra Trucks zvýšil meziročně výrobu na 1481 kusů, to je o 155 kusů více než před rokem (+11,7 %). Dodávky pro tuzemský trh vzrostly o 12,4 % (48 ks), export mírně poklesl (-2,4 %).
 
Motocykly 
Jediný výrobce motocyklů týnecká Jawa vyrobil 1331 motocyklů (+8,4 %). Tuzemský prodej vzrostly o 120,3 % na 174 ks, export dosáhl úrovně 1157 ks (+0,7 %).
 
Přípojná vozidla 
V ČR bylo vyrobeno v roce 2017 celkem 25 219 přípojných vozidel všech kategorií.  Výroba přívěsů a návěsů oproti stejnému období loňského roku vzrostla o 529 ks (+2,1 %). Celkově se zvýšil domácí prodej o 2,5 %, ale export mírně poklesl o 1,1 %. Největší podíl na celkové produkci velkých přívěsů a návěsů si udržel Schwarzmüller (77,4 %) před Panav (22,6 %). Výrobě malých přívěsů dominuje společnost Agados. V kategorii O1 a O2, která představuje z hlediska počtu kusů nejvyšší podíl výroby přípojných vozidel v ČR, vyrobila společnost Agados 23 002 ks (+1,6 %). Výroba v kategorii O3 a O4 , kterou reprezentují firmy Schwarzmüller a Panav vzrostla o 7,9 % na 2217 ks.
 
Po započtení produkce přípojných vozidel je celkový počet silničních vozidel vyrobených v roce 2017 v ČR rekordních  1  446 543, což je meziroční nárůst o 5,2 %.