historický úspěch skupiny psa | Aktuality | autoweek.cz

Historický úspěch skupiny PSA

Historický úspěch skupiny PSA

28.02.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

V roce 2018 skupina PSA dosáhla rekordní obrat, objem prodeje, hospodářský výsledek z provozní činnosti i čistý zisk. Značka Opel vykázala po přechodu od GM poprvé po 20 letech zisk.

Obrat skupiny PSA v roce 2018 dosáhl celkem 74,027 miliardy €, což představuje růst o 18,9 % oproti roku 2017. Obrat Automobilové divize PCD (Peugeot, Citroën, DS) dosáhl 43,027 miliardy €, tj. +5,6 % proti roku 2017. Obrat Automobilové divize OV (Opel/Vauxhall) činil v roce 2018 celkem 18,306 miliardy € oproti 7,238 miliardám € v pěti posledních měsících roku 2017.
 
Hospodářský výsledek skupiny z provozní činnosti činil 5,689 miliardy €, což představuje nárůst o 43 %. Hospodářský výsledek skupiny z provozní činnosti PCD se oproti roku zvýšil o 21,9 % na 3,617 miliardy € s rekordní úrovní ziskovosti +8,4 %. Hospodářský výsledek skupiny z provozní činnosti OV představoval v roce 2018 zisk 859 milionů € oproti ztrátě 179 milionů € v pěti posledních měsících roku 2017.
 
Běžná provozní marže skupiny dosáhla 7,7 %, tj. růst +1,3 % proti roku 2017. Konsolidovaný čistý zisk skupiny vzrostl oproti roku 2017 o 948 milionů € a dosáhl 3,295 miliardy €. Čistý zisk pro skupinu činil 2,827 miliardy €, oproti 1,924 miliardy € v roce 2017.
 
Předseda představenstva skupiny PSA Carlos Tavares prohlásil: „Peugeot, Citroën a DS dosáhly již pátý rok v řadě významného růstu a dokončily první fázi strategického plánu Push to Pass s vynikajícími výsledky. Je to důkazem schopnosti naší skupiny generovat ziskový a opakující se růst. Opel/Vauxhall položil s plánem Pace! základ udržitelné budoucnosti a projevil vůli uvolnit další potenciál. Do druhé fáze plánu Push to Pass vstupujeme s důvěrou, a to v situaci, kdy se projevují ještě silnější nepříznivé vlivy než dřív. Není pochyb o tom, že náš reakceschopný a sociálně odpovědný přístup kladoucí důraz na zákazníka v tom bude hrát podstatnou roli.“
 
V roce 2019 skupina očekává stabilní automobilový trh v Evropě, poklese o -1 % v Latinské Americe, o -3 % v Číně a nárůst o 5 % v Rusku.
 
Nový operativní cíl: Původní cíle plánu Push to Pass pro období 2016–2018 byl překročeny, proto si skupina PSA stanovila nový cíl pro období 2019–2021 (včetně Opel Vauxhall): běžná průměrná provozní marže Automobilové divize v období 2019–2021 má být vyšší než 4,5 %.
 
Skupina PSA nyní vykazuje dobré a dlouhodobě udržitelné výsledky, a to díky dosažení efektivity, která je na úrovni srovnatelné s nejlepšími světovými automobilkami. Přispěla k tomu rovněž schopnost skupiny využít akvizici značky Opel.
 
Cílem skupiny je zvýšit do roku 2021 svůj prodej mimo Evropu o 50 % a prosadit své značky na nových územích: Peugeot v Severní Americe, Citroën v Indii a Opel v Rusku, a současně posílit mezinárodní působnost DS.
 
Růst značek, na který má mít podle očekávání dopad nárůst trhu užitkových vozů, bude vycházet ze strategie Core Model Strategy. Podle ní by se do roku 2021 mělo dostat na trh 116 novinek, včetně nových koncepčních vozů. Má se tak snížit průměrné stáří modelové řady na 3,5 let, o což se bude opírat strategie tvorby cen u jednotlivých značek. V rámci strategie zavádění elektromotorů by mělo být do roku 2021 celkem 50 % a do roku 2025 dokonce 100 % nabídky ve verzi s elektrickým motorem (hybridní + elektrické vozy).
 
Dalším cílem je zahájení používání prvních vodíkových vozidel v reálných podmínkách ve vozových parcích zákazníků B2B. Skupina byla jedním z prvních výrobců, který zahájil testování autonomních vozidel v reálném provozu. Vývoj pokročilých asistenčních systémů ADAS (Advanced driver-assistance systems) bude i nadále zohledňovat poměr pořizovací ceny a užitné hodnoty tak, aby to bylo cenově přijatelné pro zákazníky.