hledáme lidi: roboti vás potřebují | Aktuality | autoweek.cz

Hledáme lidi: roboti vás potřebují

Hledáme lidi: roboti vás potřebují

15.04.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Víc zaměstnavatelů na celém světě než kdy dřív (87 %) plánuje zvýšit nebo zachovat počet zaměstnanců v důsledku automatizace. V České republice je to dokonce 94 %. Roste poptávka po digitálních dovednostech a kvalifikace rychle zastarávají.
Personální společnost ManpowerGroup uskutečnila 3. ročník celosvětového průzkumu Revoluce dovedností, který se uskutečnil ve 44 zemích včetně ČR na vzorku 19 000 zaměstnavatelů. Zaměstnavatelům byly položeny následující otázky:
- Jaký bude pravděpodobný dopad automatizace na počet jejich zaměstnanců v následujících dvou letech?
- Jaké pozice budou v rámci jejich firmy nejvíce ovlivněny a kterých dovedností si nejvíce cení?
- Jaké strategie zavádí, aby si do budoucna zajistili potřebné schopnosti a dovednosti?
 
„Zabýváme se tím, jak roboti berou lidem práci, ale to nejdůležitější neřešíme. Roboti v roli pracovní síly přibývají, ale lidé také. Náš výzkum ukazuje, že většina zaměstnavatelů plánuje v důsledku automatizace zvýšit či udržet počet zaměstnanců. Technologie nezmizí a my musíme vymyslet, jak propojovat lidi a stroje,“ říká generální ředitelka ManpowerGroup ČR a SR Jaroslava Rezlerová.
 
Automatizace vytváří pracovní místa
Víc zaměstnavatelů než kdy dřív předpokládá, že v důsledku automatizace zvýší nebo zachová počet zaměstnanců - jedná se o zvýšení z 83 % na 87 % celosvětově, v České republice vzrostl jejich počet za tři roky z 90 % na 94 % (92 % zachová počet zaměstnanců v souvislosti s automatizací, 2 % zvýší jejich počet, 5 % sníží a 1 % neví). Současně podíl firem očekávajících snižování počtu pracovních pozic poklesl celosvětově z 12 % na 9 % a v ČR se nemění (4 % v roce 2017, 5 % v roce 2019). V ČR si zatím firmy dopad automatizace neumí moc představit a 92 % firem si myslí, že zatím nebude žádný.
 
Globálně ze 41 % firem, které budou v následujících dvou letech automatizovat některé činnosti, 24 % vytvoří nová pracovní místa. V ČR automatizuje pouze 22 % firem a jen 3 % z nich vytvoří nová místa. Automatizace je zde zatím zaměřena primárně na nahrazování rutinní práce ve výrobě, a tak růst počtu zaměstnanců očekávají pouze 3 % firem, ale pokles plánuje 10 % firem, které automatizují. Mírně převyšuje počet firem, které budou snižovat počty zaměstnanců v důsledku automatizace a digitalizace, především kvůli velkému zastoupení zpracovatelského průmyslu v ekonomice.
 
Firmy, které zavádějí automatizaci nejintenzivněji, vytvářejí nejvíce pracovních míst
Společnosti, které digitalizují, rostou, a tento růst vytváří další a nové typy zaměstnání. Ty firmy, které již využívají automatizaci a postupují v digitální proměně, také s největší jistotou tvrdí, že budou zvyšovat počty zaměstnanců. Globálně 24 % těchto firem očekává, že v nadcházejících dvou letech vytvoří nová pracovní místa. Pouze 12 % firem procházejících automatizací tvrdí, že budou snižovat stavy, zatímco 3 % si ještě nejsou jistá, co jim budoucnost přinese.
 
Poptávka po digitálních dovednostech roste: kvalifikace rychle zastarávají
Automatizace mění dovednosti, které firmy u svých pracovníků potřebují, ovšem rychlost, s níž k tomu na pracovních pozicích ve firmách dochází, je rozličná. Poptávka po IT dovednostech rychle roste: 16 % firem očekává nárůst počtu IT zaměstnanců, v ČR očekává růst 10 %.
 
Ovšem dostupnost technologických talentů je stále horší a vzdělání a zkušenosti požadované zaměstnavateli vůbec neodpovídají tomu, jaké profily uchazečů jsou na trhu k dispozici. V USA 86 % pracovních nabídek v IT vyžaduje bakalářské vzdělání v matematické informatice, ovšem pouze 43 % IT pracovníků takové vzdělání má a 92 % nabízených pozic pro programátory žádá příslušné vzdělání, ovšem pouze 48 % programátorů ho má. Ve Velké Británii má jen 25 % IT pracovníků diplom, ačkoli u 46 % vypsaných nabídek je to povinný požadavek.
 
Největší změny se očekávají v oblasti výrobních pozic: 25 % zaměstnavatelů globálně a 22 % v ČR tvrdí, že v dohledné době bude zaměstnávat víc osob, zatímco dalších 20 % (15 % v ČR) tvrdí, že jich bude zaměstnávat méně. To znamená nárůst pracovních míst, který jde ruku v ruce s výrazným nedostatkem dovedností v tomto odvětví. K nárůstu dojde celosvětově i na pozicích v přímém kontaktu se zákazníkem, v inženýrství a u manažerských pozic, přičemž všechny tyto pozice vyžadují měkké dovednosti jako je výborná komunikace, vyjednávání, schopnost vést a řídit či přizpůsobivost.
 
„Firmy se potřebují umět přizpůsobit rychlejším cyklům talentů, než tomu bylo v minulosti. Potřebují vytvořit agilní, multifunkční týmy s mnoha dovednostmi stejně tak, jak se tomu již děje v mnoha IT odděleních. Potřebují používat kvalitní systém hodnocení dovedností a data, aby mohly předvídat výkon a měly přesný obrázek o dovednostech zaměstnanců. Tak mohou poznat dovednosti jednotlivce, jeho silné stránky a styly nad rámec vztahu manažer - pracovník. Díky tomu budou vědět, kam přesunout talenty takovým způsobem, aby lidé naplno využívali svůj potenciál. Lidé budou chtít dělat novou práci s novými dovednostmi. To si bude žádat průběžné učení se, a proto je schopnost učit se tak důležitá. V Revoluci dovedností budou tímto způsobem lidé schopnosti robotů umocňovat spíš, než aby se jimi nechali nahradit,“ řekla Jaroslava Rezlerová.
 
Měkké dovednosti: špatně se hledají, ještě hůř se učí
Poptávka po technologických a digitálních dovednostech roste napříč všemi pracovními pozicemi, ale firmy se zaváděním automatizace především rutinních činností čím dál více oceňují typicky lidské měkké dovednosti. Kandidáti s lepšími kognitivními dovednostmi, kreativitou a schopností zpracovávat komplexní informace, kteří se současně dovedou přizpůsobit a jejich okolí je má rádo, můžou očekávat lepší kariéru.
 
„Mít správné dovednosti je pro firmy i jednotlivce cestou k růstu a adaptibilitě, a proto musíme u lidí podporovat schopnost učit se a podporovat kontinuální učení u všech zaměstnanců, nejen u těch, kteří by si dovednosti zlepšovali tak jako tak. Způsob učení musí probíhat jinak než v minulosti. Musíme lidem pomoct naučit se zvládat automatizaci a rozvíjet nové dovednosti potřebné pro práci se stroji. Potřebujeme krátké učební kurzy i cykly, abychom v době, kdy technologie zásadně mění business modely firem a celé trhy, tyto příležitosti podchytili,“ řekla Jaroslava Rezlerová.
 
  • Hledáme lidi: roboti vás potřebují
  • Hledáme lidi: roboti vás potřebují