hyundai a kia jsou pro evropu důležité | Aktuality | autoweek.cz

Hyundai a Kia jsou pro Evropu důležité

Hyundai a Kia jsou pro Evropu důležité

04.03.2013 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Působení automobilek Hyundai a Kia mají pro Evropu podstatný ekonomický a sociální přínos. Díky jejich přítomnosti má v EU práci 268 000 lidí, v roce 2011 evropským vládám zaplatily na daních 1,7 miliardy eur a ročně platí dodavatelům z regionu 3,4 miliardy eur.

Nová zpráva, uveřejněná přední evropskou ekonomickou poradenskou firmou London Economics, nezávisle potvrdila značný přínos skupiny Hyundai Motor pro evropskou ekonomiku.

Zpráva nazvaná „Ekonomické a sociální přínosy vyplývající z přítomnosti automobilek Hyundai a Kia v Evropě“ uvádí, že díky přítomnosti obou značek v Evropě má práci 268 000 lidí.

Po započtení cel, spotřební a příjmové daně společnosti Hyundai a Kia v roce 2011 přispěly na daních celkem téměř 1,7 miliardy eur, což dále podpořilo místní ekonomiky.

Továrny v České republice (Nošovice) a na Slovensku (Žilina) společně nakupují zásoby v hodnotě 4,8 miliardy eur, z čehož 3,4 miliardy eur (72 %) pochází z Evropy.

Zpráva rovněž zdůrazňuje, že celý řetězec od výzkumu a vývoje až po distribuci lze nalézt v rámci Evropy. Prodejní síť, zahrnující všechny členské státy EU a země EFTA, dodává do evropského hrubého domácího produktu další 2 miliardy dolarů.

Allan Rushforth, senior viceprezident a nejvyšší provozní ředitel (COO) společnosti Hyundai Motor Europe poznamenal: „Tato zpráva potvrzuje, že závazky společnosti Hyundai Motor Europe, její lidé, ekonomika, jsou silnější než kdy dříve. Naše investice ve výši mnoha miliard eur v tomto regionu zvýšila kvalitu našich výrobků i služeb a přímo i nepřímo přinesla nové pracovní příležitosti. Chceme, aby Evropa z dlouhodobého hlediska uspěla kvůli našim lidem a podnikům, které se nacházejí v jejím srdci.“

Michael Cole, hlavní provozní ředitel společnosti Kia Motors Europe, řekl: „Kromě podpory více než čtvrt milionů pracovních míst, a to jak přímo tak v rozšířeném evropském automobilovém dodavatelském řetězci, Hyundai Motor Group plní program profesionálního školení a vývoje ve vztahu k našim zaměstnancům v Evropě a vedením velmi široké řady projektů zaměřených na vzdělání a sociální péči. Zásluhou naší evropské výkonnosti a každoročně vzrůstajícímu podílu na trhu jsme potěšeni a hrdí, když vidíme, že zpráva společnosti London Economics zdůraznila rozsah našeho přínosu pro ekonomický růst v Evropě.“

Celou zprávu London Economics najdete zde.