hyundai motor czech opět členem sda | Aktuality | autoweek.cz

Hyundai Motor Czech opět členem SDA

Hyundai Motor Czech opět členem SDA

20.05.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Společnost Hyundai Motor Czech s.r.o. se opět stala členem Svazu dovozců automobilů.
Výkonný výbor Svazu dovozců automobilů (SDA) na svém zasedání rozhodl o přijetí firmy Hyundai Motor Czech s.r.o. do Svazu dovozců automobilů. Společnost Hyundai Motor Czech v roce 2011 opustila Svaz dovozců automobilů. Po osmi letech se s novým vedením vrací do profesní organizace.
 
SDA je dobrovolné sdružení právnických subjektů působících v České republice v oblasti dovozu silničních motorových vozidel a obchodu s nimi, včetně jejich servisních služeb. SDA byl ustaven 1. 4. 1994 s působností pro Českou republiku jako samostatné dobrovolné zájmové sdružení právnických osob. Navázal tak na stejnojmenné sdružení, které vzniklo k 1. 1. 1992 s působností pro ČSFR při Sdružení automobilového průmyslu jako samostatná divize dovozců automobilů.
 
„Naše členství v SDA vnímáme jako příležitost setkávat se pravidelně se zástupci ostatních značek a dalšími představiteli českého automobilového průmyslu. Jedním z klíčových témat, kterým se v rámci SDA chceme věnovat, je oblast čisté mobility,“ říká specialista komunikace Hyundai Motor Czech Jan Pohorský.