společné budování mobility budoucnosti | Trendy | autoweek.cz

Společné budování mobility budoucnosti

Společné budování mobility budoucnosti

27.10.2011 | | Trendy

Skupiny BMW a PSA Peugeot Citroën ohlásily založení společného podniku BMW Peugeot Citroën Electrification.

Skupiny BMW a PSA Peugeot Citroën se rozhodly spojit své schopnosti a investovat více než 100 milionů eur do technologického centra vyhrazeného hybridním a elektrickým vozům. Výzkumné a vývojové centrum v Mnichově je již v provozu, výrobní středisko v Mylhůzách zahájí výrobu v roce 2015.

Skupiny vytvořily společný podnik BMW Peugeot Citroën Electrification, který se bude věnovat rozvoji a výrobě technologie určené pro elektrické a hybridní vozy a současně vytvářet podmínky nutné k rychlé realizaci společných cílů. Výroba hybridních součástí pro elektrifikaci modelů obou skupin se plánuje na rok 2015.

Podnik BMW Peugeot Citroën Electrification se hodlá stát jedním z hlavních aktérů v odvětví elektrického pohonu a má sloužit jako příklad na cestě k mobilitě budoucnosti. Společný podnik chce vytvořením otevřené technologické platformy výrazným způsobem přispět ke strukturalizaci evropského odvětví v této oblasti.

"Skupiny BMW a PSA Peugeot Citroën mají před sebou jasně stanovené společné cíle," vysvětlil předseda představenstva BMW Peugeot Citroën Electrification Wolfgang Güllich. "Chceme, aby se náš podnik stal během několika málo let jedním z hlavních dodavatelů komponentů pro elektrický pohon." BMW a PSA za tímto účelem investovaly do BMW Peugeot Citroën Electrification více než 100 milionů eur.

Do konce roku 2011 má v novém výzkumném a vývojovém centru v Mnichově pracovat přibližně 400 zaměstnanců, většinou vysokoškolsky vzdělaných expertů na elektromobilitu a elektroniku. Tito odborníci se budou věnovat vývoji hybridních součástek, které se budou následně vyrábět v továrně v Mylhůzách (v plném chodu přibližně 250 zaměstnanců).

BMW Peugeot Citroën Electrification bude vyvíjet a vyrábět elektrické součásti nezbytné pro elektrické hnací ústrojí, tedy: vysokonapěťové baterie, elektrické motory, generátory, výkonovou elektroniku, nabíjecí zařízení a software pro energetické řízení. Společný podnik současně vytvoří otevřenou technologickou platformu, pomocí které zapojí dodavatele do procesu vývoje a nákupu a bude díky ní prodávat zařízení pro hybridní systémy i jiným podnikům, než jen svým dvěma akcionářům.

"Budeme využívat svou flexibilitu, efektivnost a mezinárodně uznávané know-how v oblasti elektrifikačních systémů a budeme definovat nové normy mobility budoucnosti," dodal ředitel BMW Peugeot Citroën Electrification Jean Leflour.

Skupiny BMW a PSA Peugeot Citroën úspěšně spolupracují již téměř deset let v oblasti převodových systémů. Od roku 2002, kdy oba partneři podepsali smlouvu o spolupráci, společně vyrobili více než 1,8 milionů čtyřválcových benzínových motorů pro různé modely Mini a pro vozy Peugeot a Citroën. V únoru 2010 se oba partneři zavázali v této spolupráci pokračovat a společně vyvinout novou generaci těchto čtyřválcových benzínových motorů. Tento v současnosti již fungující společný podnik urychlí standardizaci hybridních komponentů, což by mělo přinést výrazné úspory při nákupu a výrobě.