hyundai v čele iniciativy za větší využití vodíku | Aktuality | autoweek.cz

Hyundai v čele iniciativy za větší využití vodíku

Hyundai v čele iniciativy za větší využití vodíku

20.11.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Studie představila vodík jako pilíř energetické transformace budoucnosti. Automobilka Hyundai je dlouhodobě hybnou silou procesu zvyšování využití vodíku.
Vodík je palivem budoucnosti. Na zvyšování podílu vodíku při zajištění energetických potřeb lidstva se v rámci Konference o změnách klimatu v Bonnu shodli představitelé nadnárodních společností sdružených v iniciativě Hydrogen Council.
 
Osmnáct světových průmyslových gigantů včetně společnosti Hyundai Motor iniciovalo vznik vůbec první komplexní vize využití tohoto prvku v budoucí energetické strategii lidstva. Automobilka Hyundai je dlouhodobě hybnou silou celého procesu, když jako první na světě uvedla sériově vyráběný vůz Hyundai Fuel Cell právě s pohonem na vodíkové palivové články.
 
Vodík se má stát v budoucnu klíčovým pilířem zásobování energií. Studie představená iniciativou Hydrogen Council mimo jiné ukazuje, že využití tohoto prvku má potenciál v budoucnu generovat obchod ve výši 2,5 bilionu dolarů a do roku 2050 vytvořit více než 30 milionů pracovních míst.
 
Ze studie navíc vyplývá, že vodík by mohl do roku 2050 pokrývat téměř jednu pětinu světové spotřeby energie. Tím by se snížily roční emise CO2 o zhruba 6 gigatun oproti dnešním hodnotám a toto snížení by přispělo 20 % k dosažení cíle omezit globálního oteplování na 2° C.
 
Studie předpokládá, že do roku 2030 bude vodík jako palivo používat 10 až 15 milionů osobních vozů a až půl milionu kamionů. Využití energie z vodíku nachází kromě dopravy i v mnoha dalších průmyslových odvětvích od zpracování surovin, vytápění, stavebnictví a podobně.
 
„Svět v jednadvacátém století musí přejít na rozšířenou spotřebu energie s nízkým obsahem uhlíku. Vodík je nepominutelným zdrojem pro dosažení tohoto cíle, protože může být mimo jiné využit k ukládání a přepravě energie z větrných, solárních i jiných obnovitelných zdrojů elektřiny. Iniciativa Hydrogen Council již specifikovala sedm jednotlivých způsobů využití vodíku a budeme se snažit povzbudit investory i jednotlivé vlády k tomu, aby nakládání s tímto zdrojem energie zařadili do svých energetických strategií," řekl Takeshi Uchiyamada, předseda společnosti Toyota Motor a spolupředseda Hydrogen Council.
 
Předsedu Takeshiho Uchiyamadu od příštího roku ve vedení Hydrogen Council nahradí místopředseda společnosti Hyundai Motor Woong-chul Yang. Automobilka Hyundai na jarním autosalonu v Ženevě představila nový koncept vozu poháněného energií z palivových článků na vodík.
 
„Hyundai Motor má tradici ve výrobě inovativních a hospodárných vozidel, která urychlují pokrok automobilového průmyslu v oblasti ochrany životního prostředí. Studie FE Fuel Cell Concept je důležitou evolucí našeho průkopnického úsilí o vývoj vodíkové mobility a posouvá nás blíž k realizaci naší vize ‚vodíkové společnosti‘, v níž bude doprava čistá, hospodárná a přínosná pro životy našich zákazníků,“ uvedl Woong Chul Yang.
  • Hyundai v čele iniciativy za větší využití vodíku
  • Hyundai v čele iniciativy za větší využití vodíku