i po úpravách volkswagen překračuje nox | Aktuality | autoweek.cz

I po úpravách Volkswagen překračuje NOx

I po úpravách Volkswagen překračuje NOx

17.03.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Německá organizace DUH (Deutsche Umwelhilfe) nově žaluje Spolkový Úřad pro dopravu KBA za schválení „placebo software“ Volkswagenu, který měl zajistit splnění předepsaného limitu. Měření DUH prokázalo, že Volkswagen i po přehrání podvodného softwaru překračuje NOx více než 3x!
Volkswagen v rámci odstraňování důsledků použití ilegálního software instaluje nefunkční „placebo“! Vozidlo homologované podle emisní normy Euro 5 smí pouštět do ovzduší maximálně 180 mg NOx/km. Upravené vozidlo však vypouští více než trojnásobek: průměrně 600 mg/km i po úpravách motoru ve značkovém servisu! Upozorňuje na to ve své zprávě Asociace emisních techniků a opravářů ASEM.
 
Zpráva německé Umwelhilfe (DUH) podrobila opakovaným zkouškám vozidlo Volkswagen Golf 1,6 TDi Variant z roku 2010. V původním stavu emitovalo vozidlo na silnici přibližně 970 miligramů NOx na 1 km. Po update podvodného software to však je průměrně 600 mg NOx/km, což je redukce jen o 38 %, ale o hranici 180 mg NOx/km si může softwarová úprava jen nechat zdát.
 
Jak Axel Friedrich (DUH) sdělil médiu Zeit online: „Volkswagen Golf stále ještě produkuje více než trojnásobek toho, co povoluje norma. To je neakceptovatelné.“  Vycházel z výroku německého ministra dopravy Alexandra Dorbrinta (CSU), že „Vozidla musí dát koncern VW do pořádku tak, že budou splňovat všechny předpisy pro ochranu ovzduší.“
 
DUH uvádí: „Svolávací akce Volkswagenu světového rozsahu byla jen neúčinným placebo řešením.“ Deutsche Umwelthilfe proto bude žalovat Spolkový úřad pro dopravu KBA za schválení update, který příslib německého Ministerstva dopravy nesplnil.
 
Jürgen Resch (DUH) dodává neméně důležitý fakt: „U vozu Volkswagen Golf byl pozměněn jen software, a to tak, že ke snížení oxidů dusíku dojde jen za cenu toho, že vzroste produkce CO2. To je fyzika. A jelikož Volkswagen podvodným softwarem postiženým zákazníkům zaručil, že úprava softwaru nebude v žádném případě mít vliv na spotřebu, je to prakticky druhý podvod, který schválil německý Spolkový úřad pro dopravu a následně jej spolklo i Ministerstvo dopravy.“
 
Reakce Ministerstva dopravy na dotaz, proč akceptovalo podstrčené schválení Spolkovým úřadem pro dopravu, ještě nepřišla. Ministerstvo doposud mlčí. V USA se tato vozidla musí dovybavovat katalyzátory, aby tehdy platnou normu splnila, nebo se nekompromisně vyřazují z provozu, ale v Evropě se pohybují s placebem, které nefunguje jak přislíbeno a navíc poškozuje ovzduší i nadále více než trojnásobnou zátěží nebezpečnými oxidy dusíku, než tehdejší norma povoluje.
 
Zde jsou uvedeny výsledky měření DUH: http://www.duh.de/pressemitteilung/messung-golf-170314/
 
Měření DUH plně potvrzuje výsledky, na které před časem upozornila italská organizace Altroconsumo a na jejichž základě Mezinárodní zákaznická organizace BEUC označila řešení Volkswagenu za podvod!
  • I po úpravách Volkswagen překračuje NOx
  • I po úpravách Volkswagen překračuje NOx
  • I po úpravách Volkswagen překračuje NOx