informace a statistiky z oblasti prodeje ojetých vozidel | Aktuality | autoweek.cz

Informace a statistiky z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace a statistiky z oblasti prodeje ojetých vozidel

23.01.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Společnost Cebia analyzovala celoroční výsledky trhu ojetých vozidel v České republice za rok 2016. Cílem analýzy Cebia Summary 4/2016 je odhad objemu trhu, jeho struktury a identifikace trendů.
Jednotlivé sledované parametry byly vyhodnoceny na vzorcích prodaných ojetých vozidel a byly doplněny z dat Svazu dovozců automobilů (SDA), importérů vozidel, informací zveřejněných autobazary, z interních dat, zkušeností společnosti Cebia a z dalších zdrojů.
 
Odhad velikosti trhu
Český trh ojetých vozidel podle zjištění společnosti Cebia v roce 2016 meziročně vzrostl o více než 6 % na celkem prodaných 700 000 ojetých osobních vozidel. Průměrná cena ojetých vozidel prodaných v loňském roce byla 190 900 Kč, takže celkový objem trhu s ojetými vozidly činil téměř 134 miliardy korun. Průměrné stáří bylo 9,8 roku. Průměrná hodnota udávaná na tachometru byla 161 000 km.
 
Pokračuje růst dovozu ojetých aut
Nejvíce diskutovaným problémem v oblasti původu vozidel je skokový nárůst počtu ojetých vozidel dovážených ze zahraničí. V roce 2016 byl do ČR dovezen historicky nejvyšší počet ojetých vozidel od roku 2008. Tento nárůst začal po několikaletém předchozím poklesu na počátku roku 2015 a trval až do konce roku 2016. V průběhu tohoto dvouletého období se ale dynamika růstu výrazně snižovala. Zatímco za rok 2015 činil meziroční nárůst 25 %, v roce 2016 činil růst již jen necelých 9 %. V průběhu posledního čtvrtletí roku 2016 byl nárůst dokonce jen 4,5 % a v samotném posledním měsíci loňského roku se jednalo naopak o více než 2% pokles počtu dovážených ojetin.
 
Uvedená čísla vyplývají ze statistik zveřejněných SDA. Z těchto statistik rovněž vyplývá, že se do ČR dovážejí stále starší vozidla, za poslední rok tvořila vozidla starší 10 let dokonce již 52 %.
 
„Dynamika růstu v průběhu loňského roku snižovala. Vzhledem k tomu, že dovážené ojetiny jsou z pohledu transparentnosti jejich historie více rizikové než ojeté vozy českého původu, jedná se o pozitivní trend. Lze ale očekávat, že s avizovaným ukončením regulace kurzu euro/Kč ze strany ČNB se sníží i cena dovážených ojetin. Pokud by koruna posílila o 2 Kč, cena dovážené ojetiny, která nyní stojí například 200 000 korun, by se snížila zhruba o 15 000 Kč. To by mohlo vyvolat další vlnu zájmu o dovážené ojeté vozy. Dosavadní regulace koruny podporovala především vývoz mladších českých ojetin do zahraničí. Tyto obchody deregulace znevýhodní a následně pravděpodobně způsobí jejich pokles,“ komentuje trendy v oblasti dovozu a vývozu ojetin ředitel společnosti Cebia Martin Pajer.
 
Rozdělení podle prodejců vozidel
Ze 700 000 ojetin bylo zhruba 374 000 (53 %) prodáno mezi soukromými osobami a 326 000 (47 %) prodali prodejci ojetých vozidel (firmy). Z prodejců ojetých vozidel prodaly nejvíce vozidel autobazary a autorizovaní prodejci vozidel, kteří prodávají i ojetiny (254 000 vozů), 67 374 vozidel prodali autorizovaní prodejci v rámci importérských certifikovaných programů a zbytek (5000 ks) leasingové a splátkové společnosti. V případě leasingových a splátkových společností se jedná o ojeté vozy prodané po skončení operativního leasingu a vozidla zabavená zákazníkům nesplácejícím financování.
 
Původ vozidel
Rok 2016 byl ve znamení pokračujícího růstu dovozu ojetých vozidel. Podle údajů Svazu dovozců automobilů (SDA) bylo vloni individuálně dovezeno a zaregistrováno 164 422 ojetých vozidel, což znamenalo nárůst oproti roku 2015 o téměř 9 %. Zbývajících 535 578 (77 %) ojetých vozidel bylo koupeno v tuzemsku, což znamená meziroční nárůst o 5,3 %.
 
Na trhu stále výrazně převládají vozidla původem z ČR (77 %). Ojeté vozy se pak nejčastěji dovážejí tradičně z Německa (13 %) a často také z Itálie (7 %). Statistiky mohou být ale zkresleny skutečností, že je uváděna poslední země původu a řada vozidel, která byla v roce 2016 prodána jako „česká“, mohla být v minulosti dovezená do ČR ze zahraničí. Rovněž vysoký podíl německých ojetin je zkreslený účelovými krátkodobými registracemi ojetin dovážených ze zemí s globálními ekonomickými problémy v rámci EU i mimo EU ze zemí východní Evropy. Tato vozidla pak získají zdánlivý německý původ, který je pro české zákazníky důvěryhodný.
 
Výsledky prodeje ojetých vozidel v rámci certifikovaných programů importérů
Zajímavým a progresivním segmentem trhu jsou certifikované programy importérů, jejichž podíl rok od roku roste. V současné době disponuje 12 importérů vozidel vlastními certifikovanými programy na prodej ojetých vozidel v rámci jejich autorizovaných prodejních sítí. Tyto ojeté vozy mají několik společných jmenovatelů: mají známou a doloženou servisní historii vč. kilometrového nájezdu, jasný původ a navíc jsou k nim poskytovány nadstandardní záruky. Celkem bylo v roce 2016 v tomto segmentu ojetin prodáno 67 374 vozidel, což bylo o 5,7 % více než v roce 2015.
 
Jedná se vozidla prodaná v rámci certifikovaných programů, přičemž autorizovaní prodejci běžně prodávají i další ojeté vozy, které nejsou zahrnuty v této statistice (kromě Renaultu, který uvádí všechny prodané ojeté vozy prodané v jeho dealerské síti).
 
Vedoucími programy v této oblasti jsou jednoznačně koncernové v čele se značkou Škoda Plus, které dohromady tvoří 79 % celého segmentu ojetin prodávaných v rámci certifikovaných programů. V rámci programu Škoda Plus bylo vloni prodáno 35 822 vozidel (meziroční nárůst 6 %).
 
Program Das WeltAuto, což je program importéra značek koncernu Volkswagen Porsche Česká republika, vloni prodal prostřednictvím 50 prodejních míst 17 527 vozů. Program nabízí mimo jiné záruku DWA, kterou lze uzavřít pro vozy až do sedmi let stáří a do nájezdu 200 000 km a bonus v podobě poukazu na nákup příslušenství a servisních služeb.
 
Jedním z nejvíce rostoucích programů byl BMW Premium Selection, který meziročně poskočil o více než 28 %, když dealeři BMW v rámci tohoto programu vloni prodali 1233 vozů. Hlavním benefitem pro zákazníka je záruka 24 měsíců na vozy do 5 let stáří či nájezdu 120 000 km, která je zdarma. Letos plánuje BMW Premium Selection záruky ještě rozšířit na vozy do 6 let stáří, resp. 150 000 km.
 
Některé programy naopak klesaly, ale např. program Opel certifikované ojeté vozy (OCOV) prodal vloni 331 se šesti dealery, kdežto v roce 2015 prodal 386 vozů s devíti dealery. OCOV tedy prodal sice méně vozů, nicméně v průměru na dealera se jedná o nárůst. Zároveň byl v roce 2016 spuštěn program OCOV oficiálně i na Slovensku.
 
Certifikovaný program Hyundai se vloni přejmenoval z i-Best na H-Promise a rozšířil počet dealerů zapojených v programu na 10. Novinkou roku 2016 je program Kia s názvem „Program ojetých vozů 3-6 let záruky“. Do programu jsou zařazena pouze vozidla značky Kia mladší čtyř let a s nájezdem do 120 000 km, tzn. každý vůz v programu má platnou tovární záruku.
 
Informace o vozidlech
Průměrná cena ojetých vozidel prodaných v loňském roce byla 190 900 Kč. V předchozích letech převažoval zájem zákazníků o ojetiny do 100 000 korun, když podíl tohoto cenového segmentu tvořil zhruba třetinu. Podíl těchto nejlevnějších ojetin ale meziročně dlouhodobě průběžně klesal a v roce 2016 již převažoval zájem o vyšší cenovou kategorii, tedy o vozy s prodejní cenou mezi 100 000 až 150 000 korunami. Zájem zákazníků o kvalitnější a dražší ojeté vozy je patrný i z 20% podílu segmentu nejdražších ojetin s cenou přesahující 300 000 Kč.
 
Vloni bylo 53 % ojetin prodáno se servisní knihou. Vzhledem ke známé praktice falšování servisních knih, resp. vytváření fiktivních servisních záznamů, bude počet servisních knih, které skutečně dokládají servisní historii vozidla, podstatně nižší. Rovněž nadpoloviční většina vozidel je prodávána po prvním majiteli zapsaném v technickém průkazu, konkrétně 51 %.
 
Podle údajů SDA se podíl dovážených ojetých vozidel starších 10 let stále zvyšuje a v roce 2016 činil již 52 %. Důsledkem této skutečnosti je pokračující stárnutí celého českého vozového parku se všemi důsledky na životní prostření a na nehodovost, resp. bezpečnost vozidel. Vlivem dovážených starých ojetin se stále snižuje podíl ojetin do 5 let stáří ve prospěch vozů starších aut. Průměrné stáří vloni prodaných vozidel bylo 9,8 roku.
 
Průměrná hodnota udávaná na tachometru v roce 2016 byla 161 000 km. Vzhledem k tomu, že zhruba 40 % vozidel bylo v daném období průměrně stočeno o 100 000 km, lze dopočítat skutečný průměrný stav najetých kilometrů u prodávaných vozidel na 201 000 km.
 
Téměř polovina vloni prodaných vozidel měla uvedený stav tachometru mezi 100 000 a 200 000 km. Více než polovina nově pořízených ojetin je však starší 10 let, což nekoresponduje s udávaným stavem najetých kilometrů. Vozidla starší 10 let by reálně měla mít najeto přes 200 000 km. V roce 2016 bylo prodáno 26 % vozidel s udaným počtem najetých kilometrů nad 200 000 km. V roce 2015 to ale bylo jen 20 %. Nárůst tohoto podílu svědčí o větší transparentnosti trhu, ale přesto toto číslo zatím zdaleka neodráží realitu především proto, že čeští zákazníci nemají zájem o vozidla s vysokým kilometrovým nájezdem a zejména malí prodejci a dovozci masově upravují stavy tachometru tak, aby poptávce zákazníků vyhověli.
 
  • Informace a statistiky z oblasti prodeje ojetých vozidel
  • Informace a statistiky z oblasti prodeje ojetých vozidel
  • Informace a statistiky z oblasti prodeje ojetých vozidel
  • Informace a statistiky z oblasti prodeje ojetých vozidel
  • Informace a statistiky z oblasti prodeje ojetých vozidel
  • Informace a statistiky z oblasti prodeje ojetých vozidel
  • Informace a statistiky z oblasti prodeje ojetých vozidel
  • Informace a statistiky z oblasti prodeje ojetých vozidel
  • Informace a statistiky z oblasti prodeje ojetých vozidel