informace z oblasti prodeje ojetých vozidel | Aktuality | autoweek.cz

Informace z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace z oblasti prodeje ojetých vozidel

13.07.2016 | | Aktuality

Statistický souhrn trhu s ojetými vozidly za 2. čtvrtletí 2016 Cebia Summary 2/2016. Společnost Cebia provedla pravidelnou čtvrtletní analýzu vývoje trhu ojetých vozidel, tentokrát v meziročním srovnání prvního pololetí 2016 se stejným obdobím loňského roku.
Jednotlivé sledované parametry byly vyhodnoceny na vzorcích prodaných a prověřovaných ojetých vozidel a byly doplněny z veřejně dostupných zdrojů.
 
Roste počet dovážených ojetin starších 10 let
Většina sledovaných parametrů trhu s ojetými vozidly byla ovlivněna pokračujícím růstem dovozu ojetin ze zahraničí. Letos se podle údajů Svazu dovozců automobilů v období ledna až června dovezlo do ČR 81 860 ojetých vozidel, což je v meziročním srovnání o 13 % více.
 
Příčiny zvýšení počtu dovážených ojetin:
- zvýšené aktivity firem dovážejících ojetá auta ze zahraničí
- obavy českých zákazníků (často neopodstatněné) před nízkou kvalitou a riziky ojetých vozů českého původu
- předpoklad, že vozy v zahraničí (především v SRN) jsou lépe vybavené, udržované a jezdí po kvalitnějších silnicích
- názor mnohých motoristů, že vozidla dříve vyrobená byla kvalitnější a méně poruchová
- uměle oslabený kurz koruny zdražuje dovážené ojetiny, což by naopak mělo zákazníky od nich odrazovat, což se však v praxi neděje.
 
Dovozci si stále častěji vybírají vozy v Německu (17 %) a v Itálii (8 %). Podíl všech ostatních zemí činí jen 5 %. Poprvé v historii je více než polovina dovážených vozidel starších 10 let.
 
Přibývá stočených ojetin
Ve sledovaném období došlo ke zvýšení celkové míry stáčení ojetin o 2 % na výsledných 42 %. Je zde patrný vliv rostoucího počtu dovážených ojetin, které jsou stáčeny zhruba o 50 % častěji než vozy českého původu. Za stočené vozidlo pokládáme takové, jehož stav počtu najetých kilometrů podle naší evidence klesl v průběhu jeho provozu minimálně o 20 000 km a nejedná se přitom o chybně zapsaný údaj.
 
Stav najetých kilometrů uváděný při prodeji se nejčastěji pohybuje v rozmezí 100 000 až 200 000 km, a to u 48 % prodaných vozidel. Vzrostl počet vozidel s udávaným stavem tachometru nad 200 000 kilometrů, a to na 24 %. Průměrný udávaný stav tachometru byl v první polovině tohoto roku 159 000 km. Vzhledem k tomu, že 42 % vozidel bylo v daném období průměrně stočeno o 100 000 km, lze dopočítat skutečný průměrný stav najetých kilometrů u prodávaných vozidel na 201 000 km.
 
„Dlouhodobě sledujeme na vzorku prověřovaných vozidel míru jejich stáčení, které je nejen v ČR dlouhodobým problémem. Naše společnost podporuje přijetí nového zákona, který by výslovně postihoval stáčení jako trestný čin. Zároveň však upozorňujeme, že tímto krokem se problém stáčení nevyřeší, ani nezlepší, stejně jako se takovou legislativou nevyřešil v žádné zemi. Problém je totiž v dokázání skutkové podstaty trestného činu tomu, kdo skutečně vozidlo stočil. Stejný důkazní problém je v ČR i nyní, kdy stáčení je klasifikováno jako trestný čin podvodu. Nový zákon by pouze zabránil bezostyšnému nabízení stáčení firmami na internetu,“ řekl ředitel společnosti Cebia Martin Pajer.
 
Stále více omlazených aut
Vzrostl i podíl omlazených vozidel, a to na 24 %. Znamená to, že téměř každé čtvrté vozidlo je ve skutečnosti průměrně starší než tvrdí prodejce. Příčina je pravděpodobně ve stále rostoucím počtu dovážených vozidel, u nichž se často padělá rok uvedení do provozu před jejich registrací na referátu dopravy jednoduchým falšováním původního zahraničního technického průkazu. Průměrně jsou letos vozidla omlazována o 1,8 roku.
 
Průměrná cena kolem 200 000 Kč
Čeští zákazníci mají největší zájem o ojeté vozy s cenou mezi 100 000 a 200 000 Kč. Podíl těchto vozidel na prodejích v prvním pololetí 2016 činil 38 %. Zde je možné sledovat dlouhodobou změnu trendu, protože dříve dominovaly ojetiny do 100 000 Kč - ještě v polovině roku 2014 činil tento segment 39 % oproti letošním 30 %. Příčinu spatřujeme v rostoucí kupní síle obyvatel a z toho plynoucí orientace na kvalitnější ojetiny.
 
Průměrná prodejní cena ojetiny v období ledna až června byla 192 200 korun. Skutečná prodejní cena je podle programu CebiCat GT, což je nástroj pro stanovení tržní ceny ojetého vozu, o 4 až 6 % nižší než cena nabídková.
 
Ve sledovaném období prvního pololetí letošního roku se zkrátila průměrná doba prodeje ojetiny z 64 na 59 dní. Příčinou je pravděpodobně vysoký letošní prodej hlášený českými autobazary. Do měsíce se prodá 56 % aut, do dvou měsíců dalších 25 %.
 
Stále roste využívání systému Cebia Report pro podporu inzerce, který zkracuje dobu prodeje průměrně o 10 dní. Systém Cebia Report je využíván především na inzertním portálu Sauto.cz, kde je aktuálně přes 5200 vozů s tímto osvědčením. Rychlost prodeje je pozitivně ovlivněna i stále častějším zaváděním funkcionality online prověřování vozidel na inzertní portály. Zájemci o vozidlo si tak mohou jedním kliknutím zjistit informace z historie vozidla uvedené v systému Autotracer na www.zkontrolujsiauto.cz. Kromě již zmíněného portálu Sauto.cz byl tlačítky na prověření letos vybaven i portál Cars.cz a v červnu i portál Automodul.cz. Kromě těchto velkých portálů zavedla tlačítka na svých webech i více než stovka samotných prodejců.
  • Informace z oblasti prodeje ojetých vozidel
  • Informace z oblasti prodeje ojetých vozidel
  • Informace z oblasti prodeje ojetých vozidel
  • Informace z oblasti prodeje ojetých vozidel