informace z oblasti prodeje ojetých vozidel | Aktuality | autoweek.cz

Informace z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace z oblasti prodeje ojetých vozidel

06.02.2020 | Rybecký Vladimír | Autoservis

Statistický souhrn trhu s ojetými vozidly za loňský rok Cebia Summary 4/2019. Údaje byly vyhodnoceny ze vzorků prodávaných vozidel a byly doplněny z dat SDA, importérů vozidel, informací autobazarů, interních dat a zkušeností společnosti Cebia a z dalších zdrojů.
Počet prodávaných ojetých osobních vozů na českém trhu loni meziročně poklesl o 0,65 % na 760 000 vozidel. Trh ojetých automobilů tedy stagnoval, podobně jako počet dovezených osobních ojetých vozů ze zahraničí, u nichž došlo jen k velice mírnému nárůstu o 144 kusů (meziročně +0,08 %.
 
I přes stagnaci trhu certifikované programy automobilek zaznamenaly nárůst prodeje meziročně o 5 %. Největší certifikovaný program Škoda Plus hlásí o 9 %, což představuje více než 4500 vozů, když se v jeho rámci prodalo 54 840 aut. Velký meziroční nárůst vykázaly také programy Citroën Select (o 238 vozů, tj. +43 %), Peugeot Vyzkoušené vozy (o 213 vozů, + 30 %) a Hyundai Promise (o 380 vozů, +27 %). Dařilo se i prodejům luxusních vozů v rámci programů BMW Premium Selection a Volvo Selekt. Ukazuje se, že čeští zákazníci čím dál víc hledají vozy s garancí kvality. Dařilo se také prodejům vozů v rámci dealerských sítí. Podle obdržených informací v rámci certifikovaných programů převládá zájem především o mladší ojeté vozy. Například v programu Das WeltAuto bylo loni 50 % prodaných vozidel ve stáří do 5 let, přičemž průměrné stáří aut prodaných v rámci tohoto programu činilo 61 měsíců.
 
Na požadavek kvalitních vozů a zvyšující se zájem o auta v rámci certifikovaných programů reagují i samotní výrobci, kteří se snaží své certifikované programy stále zlepšovat. Například Kia zredukovala počet dealerů zapojených do certifikovaného programu Kia Ojeté vozy. Podle vyjádření bylo důvodem zvýšení kvality a dodržování standardů programu. Naopak k rozšíření sítě certifikovaných prodejců došlo u programů Citroën Select, Peugeot Vyzkoušené vozy či Renault Selection. Program Škoda Plus již plně pokrývá síť prodejců nových vozů Škoda.
 
Průměrné stáří dovezených ojetých osobních aut činilo 10,3 roku. Podíl ojetých vozidel dovezených ze zahraničí starších 10 let byl 51,49 %. Meziročně poklesl podíl aut ve stáří 10 až 15 let o více než 1 % na 32 %, ale na druhou stranu narostl o více než 1 % podíl aut starších 15 let na 19 %. Každé páté dovezené osobní ojeté auto bylo starší 15 let, což je pro snižování emisí a bezpečnost na silnicích alarmující. Ve stáří od 3 do 11 let je přitom každé dvacáté auto po totální havárii!
 
Průměrné stáří dovezených ojetých osobních vozů vloni sice bylo 10,3 roku, ale průměrné stáří všech vloni prodávaných dovezených ojetin bez ohledu na rok dovozu bylo 11,5 let. V případě osobních ojetých aut s českým původem činilo průměrné stáří 7,5 roku. U dovezených vozidel se lze častěji setkat s podvodnými praktikami, které vedou k větší poruchovosti vozidla a větší motivaci kupujícího se auta zbavit. Podíl prodávaných ojetých aut s tuzemským původem poklesl loni meziročně o 3,5 % na 50 %. Podíl vozů původem z Německa narostl meziročně o více než 4 % na téměř 21 %.
 
V loňském roce se prodávalo 48 % vozidel, u kterých bylo deklarováno, že jsou po prvním majiteli. Alarmující je, že roste podíl inzerovaných ojetých aut, která jsou prodávána jako nehavarovaná. Vzhledem k tomu, že jejich výskyt v inzerci přesahuje 99 % je zřejmé, že nejde o pozitivní zprávu informující o lepším stavu prodávaných vozů, ale o úmyslné zatajování havárií. Ve skutečnosti má přitom škodní událost v průměru 25 % pětiletých aut a v případě desetiletých aut je škodní událost v průměru u 60 % z nich. Kupující jsou tak vystavení obrovskému riziku, že si koupí vůz v jiném stavu, než jim sdělil prodejce, navíc zatajení havárií má významný vliv na navýšení prodejní ceny vozu. Prověřit si historii ojetého auta před jeho koupí tedy stále nabírá na významu. Stočené kilometry na tachometru už nejsou největším problémem, neboť zatajené havárie představují pro kupujícího větší bezpečnostní riziko a větší rozdíl v kupní ceně než stočený tachometr. Podíl prodávaných ojetých vozů, u nichž došlo ke snížení počtu najetých kilometrů, klesl loni na 33 %.
 
U dovezených ojetých aut je podle analýzy, kterou provedla Cebia 31. září loňského roku, každé dvacáté ve stáří od 3 do 11 let po totální havárii. Více než polovina osobních ojetých vozidel se přitom dováží starší 10 let, více než 15 let stáří vykazuje dokonce pětina dovezených ojetých aut. Historii je tedy důležité prověřovat i u dovezených ojetých aut.
 
Průměrná cena ojetých aut činila 223 900 Kč, což představuje mírný pokles o 1 %, který byl způsoben jednak tím, že se na trhu přestaly ve větší míře vyskytovat zánovní a mladé ojetiny z ukončených krátkodobých operativních leasingů a jednak tím, že se na podzim prodávaly mírně starší ojeté osobní vozy dovezené ze zahraničí než v předchozích kvartálech a letech.
 
Skutečnost, že se od jara ve větší míře přestávaly prodávat zánovní a mladé ojetiny z krátkodobých operativních leasingů, uvlivnila meziroční snížení podílu aut s tachometrem do 100 000 km. Dalším faktorem, který statistiku rozmezí nájezdu kilometrů ovlivnil, je snížení podílu aut se stočeným tachometrem z 37 na 33 %. S klesající cenou, ale rovněž s menším množstvím zánovních ojetin souvisí i mírný nárůst podílu aut, která vykazují vyšší nájezd než 100 000 km. Průměrná hodnota udávaná na tachometru byla 156 000 km.
 
Z pohledu paliva u osobních ojetých vozů i nadále převládaly vznětové motory. Podíl aut na naftu činil 54,95 %, zatímco podíl benzínu byl 42,51 %. Zatímco meziročně došlo k poklesu podílu vozů s motory na naftu o 3 %, za první pololetí loňského roku došlo naopak k jejich navýšení rovněž o 3 %. Poptávka po ojetých turbodieselech se v druhé polovině loňského roku začala opět zvyšovat. Z ostatních bylo 1,39 % vozidel na LPG a 0,56 na CNG.
 
V ČR se vloni prodávalo 18,1 % vozidel bez platné STK a 37 % ojetých vozidel s možností odpočtu DPH. Průměrná doba prodeje ojetiny činila 85 dní.
 
  • Informace z oblasti prodeje ojetých vozidel
  • Informace z oblasti prodeje ojetých vozidel
  • Informace z oblasti prodeje ojetých vozidel