informace o trhu s ojetými vozidly v roce 2015 | Aktuality | autoweek.cz

Informace o trhu s ojetými vozidly v roce 2015

Informace o trhu s ojetými vozidly v roce 2015

14.01.2016 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Statistický souhrn trhu s ojetými vozidly za rok 2015 Cebia Summary přináší informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel. Hlavní změnou loňského roku, která ovlivnila řadu dalších ukazatelů, byl markantní růst počtu dovážených ojetých vozidel, konkrétně o 26 %.
Společnost Cebia uskutečnila celoroční analýzu výsledků trhu ojetých vozidel za rok 2015. Na základě této analýzy Cebia zjistila, že v ČR bylo v roce 2015 prodáno 660 000 ojetých osobních vozidel, což znamená více než 6% nárůst oproti roku 2014. Podle údajů SDA bylo vloni individuálně dovezeno a zaregistrováno 151 334 ojetých vozidel, což znamená nárůst o 26 % oproti roku 2014. V roce 2015 tedy byl do ČR dovezen historicky nejvyšší počet ojetých vozidel od roku 2008. Téměř polovina z nich byla starší 10 let.
 
Zbývajících 508 666 ojetých vozidel bylo koupeno v tuzemsku (meziroční nárůst téměř 2 %). Celkem bylo vloni v ČR prodáno 864 000 nových a ojetých vozidel, což bylo o 36 000 vozidel (10 %) více než v roce 2014.
 
Rok 2013 2014 2015
Ojetiny z ČR 435 885 499 592 508 666
Ojetiny z dovozu 126 115 120 408 151 334
Nová auta bez reexportu 148 666 168 023 204 000
Celkem prodaná auta 710 666 788 023 864 000
 
 „Vloni nejvíce rostl počet prodaných dovážených ojetých aut, která jsou z našeho pohledu značně problematická. Na druhé straně téměř stejnou měrou rostl prodej kvalitnějších a prověřených ojetin z importérských certifikovaných programů. Zbytek trhu stagnoval nebo rostl jen mírně,“ komentoval roční výsledky trhu ředitel společnosti Cebia Martin Pajer.
 
Znamená to, že v roce 2015 překvapivě vzrostl zájem českých motoristů o dovážené ojetiny, a to i přes značná rizika s nimi spojená a přes jejich zdražení. Tyto vozy přinášejí řadu rizik, zejména vyšší míru stáčení kilometrů (o 50 %), vyšší riziko omlazení, riziko neznámého původu a předělání identifikátorů vozidla a další. Tento trend má také nezanedbatelný vliv na ekologii a bezpečnost silničního provozu. Jejich kupující se mylně domnívají, že výběrem vozidla ze zahraničí se stočeným vozidlům vyhnou. Ve skutečnosti se do České republiky často účelově dovážejí vozidla s nezjistitelnou historií.
 
Z hlediska kupní ceny ojetých vozidel dlouhodobě převažuje zájem o ojetiny do 100 000 korun. Podíl těchto nejlevnějších ojetin ale meziročně klesl o 2 %. Se zvyšující se cenou prodejnost ojetého vozidla klesá. Naopak vzrostl podíl ojetin s cenou nad 350 000 korun, a to o 2 %. Průměrná cena ojetých vozidel prodaných v loňském roce klesla z 205 000 na 196 000 korun. Při průměrné ceně vozidla 196 000 Kč činil celkový objem trhu s ojetými vozidly téměř 130 miliard Kč.
 
Zásadní změny nastaly ve stáří prodávaných ojetých vozidel. Projevuje se zde vliv dovážených ojetin, z nichž polovina je straších 10 let. V roce 2015 byla čtvrtina prodaných vozidel starých 6 až 9 let, tzn. byla vyrobena v letech 2006 až 2009. Průměrné stáří vloni prodaných vozidel bylo 9,5 roku. Na druhé straně vzrostl však i podíl vozidel starších 10 let, který tvoří téměř polovinu (přesně 45 %) všech vloni prodaných ojetin, což je alarmující číslo. Tyto vozy byly vyrobeny před rokem 2005. Znamená to, že si stále významné množství zákazníků nově kupuje poměrně staré ojetiny.
 
Průměrná hodnota udávaná na tachometru v roce 2015 byla 142 000 km. Téměř polovina vozidel měla uvedený stav tachometru mezi 100 000 a 200 000 km. To však spíš odráží skutečnost, že právě po takových vozidlech je na trhu nejvyšší poptávka a stav tachometru je na tyto hodnoty upravován. Téměř polovina nově pořízených ojetin (49 %) je starší 10 let, což nekoresponduje s udávaným stavem najetých kilometrů. Stále více vozidel (20 %) je prodáváno s údajem na tachometru nad 200 000 km, ale toto číslo nemůže odrážet realitu.
  • Informace o trhu s ojetými vozidly v roce 2015
  • Informace o trhu s ojetými vozidly v roce 2015
  • Informace o trhu s ojetými vozidly v roce 2015
  • Informace o trhu s ojetými vozidly v roce 2015
  • Informace o trhu s ojetými vozidly v roce 2015