inovace snižují emise | Aktuality | autoweek.cz

Inovace snižují emise

Inovace snižují emise

26.11.2014 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Energetická účinnost je odpovědí na změnu klimatu. Bosch doporučuje jízdu setrvačností a využívání elektřiny z odpadního tepla. Uvádí se to ve shrnutí zprávy o klimatu.

Mezivládní panel pro změny klimatu se domnívá, že zvýšení energetické účinnosti použitím pokročilých technologií lze do roku 2050 dosáhnout stabilizace či dokonce snížení spotřeby energie. Společnost Bosch má již dnes co nabídnout.

 

Naše atmosféra se ohřívá a v první řadě jsou na vině emise skleníkových plynů z lidské činnosti. To tvrdí Mezivládní panel pro změny klimatu IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ve své nejnovější mezinárodně uznávané zprávě. Jestliže chceme bojovat proti globálnímu oteplování, musíme podle vědců snížit emise skleníkových plynů. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je zvýšení energetické účinnosti.

 

„Závěry panelu předkládají globálnímu společenství klíčový úkol nalézt nová řešení, které nám pomohou energii efektivně využívat. Pokud se tomu postavíme čelem, můžeme to otočit v náš prospěch. Když se vše správně uchopí, jsou produkty chránící naše životní prostředí inovativním pokrokem, který nejen bojuje proti změně klimatu, ale zvyšuje i pohodlí. Navíc jejich uživatel ušetří peníze,“ říká předseda představenstva společnosti Bosch Dr. Volkmar Denner (na fotografii).

 

 „Z globálního pohledu se práce na zvýšení energetické účinnosti vyvíjí až příliš pomalu. Jestliže chceme dosáhnout svého cíle v podobě zamezení globálního oteplování o dva stupně Celsia, musí být iniciativy za zvýšení energetické účinnosti naší nejvyšší prioritou,“ říká Denner.

 

Denner důrazně upozorňuje, že ještě přesně nevíme, jaký dopad bude mít naše nynější chování: „Potřebujeme vědět, jaký dopad má spotřeba energie všeho od tovární výroby po soukromá vozidla na životní prostředí zítřka - i kdyby se to projevilo až na druhé straně zeměkoule. Všude tam, kde je možný tento druh transparentnosti, můžeme správně rozhodnout. Jako jednotlivci koupíme úspornější vozidlo. Jako společnost investujeme do energeticky úsporné výroby nebo výrobků šetřící přírodní zdroje. Důležité je, že i když ještě plně nerozumíme všem následkům, měli bychom se snažit negativní dopad našeho chování minimalizovat. Bylo by moudré, abychom tento takříkajíc preventivní postoj měli i vůči změnám klimatu.“

 

Společnost Bosch reaguje řadou inovací. Továrny lze vytápět odpadním teplem z výroby, přímé vstřikování benzínu přispívá k úspoře paliva 15 %, Bosch vyrábí energeticky nejúspornější sušičku na prádlo na světě, která k energeticky nejúspornější A+++ třídě přidá ještě dalších 10 % úspory.

 

„Další skrytý potenciál energie nevyužíváme nebo ani nedokážeme v současnosti využít, ale určitě je ho dostatek. Například jen zdokonalením ovládání klimatizace v současných komerčních budovách můžeme dosáhnout 30% úspor energie a zvýšit úroveň komfortu. Tyto druhy investic se většinou zákazníkovy zaplatí do dvou až tří let,“ uvažuje Denner.

 

Jízda setrvačností
Funkce jízda setrvačností systému start/stop od Bosch umožňuje, aby se u vozidla například při jízdě z mírného kopce vypnul motor a rychlost se udržovala pouhou setrvačností. Jakmile řidič sešlápne plynový pedál, motor znovu naskočí. Testy společnosti Bosch ukázaly, že kolem 30 % z celkové doby jízdy je spalovací motor zbytečně v chodu. Vozidlo tedy může téměř třetinu každé své cesty jet pouhou setrvačností.

 

Úspora benzinu díky precizním otvorům
Bosch zavedl do průmyslové výroby novou technologii, která používá ultrakrátké laserové pulzy k nejpřesnějšímu vyvrtání otvorů. Díky této metodě lze pro vstřikování benzinu vytvořit natolik přesné vstřikovací trysky, že lze distribuci paliva ve spalovací komoře optimalizovat, a tudíž i se systémy přímého vstřikování benzínu uspořit palivo až o 15 %.

 

Elektřina z odpadního tepla
Značná část energie je ztracena v odpadním teple. Jde o nákladné ztráty a k tomu škodlivé pro životní prostředí. Je mnohem lepší odpadní teplo provést výměníkem tepla, kde může ohřát chladicí kapalinu v uzavřeném okruhu. I při nízkých teplotách spalin se vytvoří vysoký tlak pro turbínu, která pohonání elektrický generátor. Jde o organický Rankinův cyklus (ORC), jedno z mnoha řešení od Bosch.

 

Výzkum budoucnosti energetiky
Bosch je také průmyslovým a výzkumným partnerem Technické univerzity v Darmstadtu v projektu Energeticky účinný závod pro mezioborový technologický výzkum a aplikaci, jehož cílem je dále snížit množství spotřebované energie v průmyslové výrobě. Členové projektu věří, že potenciál úspor energie může dosáhnout až 40 %. Jinde se Bosch zase snaží přijít na způsob využití mořských vln pro výrobu elektřiny.

 

Dobrovolný závazek do roku 2020 – o 20 % snížit emise CO2
Bosch se rovněž zavázal sám u sebe snížit do roku 2020 emise CO2 o 20 % vzhledem k hodnotám v roce 2007. A je na dobré cestě, neboť relativní emise CO2 v roce 2013 byly o 16 % nižší oproti roku 2007. Dosáhlo se toho zavedením energeticky účinných technologií. V závodě v Norimberku se například využitím odpadního tepla z elektrického obrábění z velké části nahradila spotřeba ropy a zemního plynu pro vytápění - každý rok se dosahuje snížení emisí CO2 o 1800 t. Závod Bosch v jihofrancouzském Rodezu příkládá dřevní štěpku do účinného kotle na biomasu - snížení emisí CO2 o 1600 t ročně. V Schwieberdingenu kogenerační jednotka snížuje ročně emise CO2 o 1600 t.

 

„Vše jen ukazuje, že ve společnosti Bosch nestanovujeme jen priority pro ochranu klimatu, ale že je také sami realizujeme,“ vyzdvihuje Denner.
 

  • Inovace snižují emise
  • Inovace snižují emise
  • Inovace snižují emise
  • Inovace snižují emise