rinspeed citysnap pro automatizovanou logistiku | Trendy | autoweek.cz

Rinspeed CitySnap pro automatizovanou logistiku

Rinspeed CitySnap pro automatizovanou logistiku

01.12.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Švýcarský průkopník nekonvenčních konstrukcí Rinspeed představí koncept užitkového vozidla s elektrickým pohonem CitySnap jako nejnovější příspěvek do své řady studií Snap Motion. Tentokrát je navrženo jako součást vysoce automatizovaného systému dodávek s mobilním vyzvedáváním.
Elektricky poháněný CitySnap je navržen pro jízdu s řidičem, protože technici Rinspeedu s kancelářemi v Evropě a Silicon Valley připouštějí, že automatizovaná jízda bude ještě dlouho čekat na běžné používání. Nicméně později přejde k autonomnímu řízení. Podle společnosti Rinspeed tato modulární dodávková vozidla nejen výrazně sníží výdaje na poslední míli, ale také sníží potřebný počet dodávkových vozidel provozovaných v centrech měst až o 50 %.
 
Nakládání a vykládání pomocí mobilních zásilkových stanic je koncipováno od samého začátku jako automatizované. Vývojáři vidí další potenciál pro automatizaci v samotných balicích stanicích při vychystávání a balení. Hlavní idea návrhu Rinspeedu spočívá v odstranění neefektivity dodávek - eliminací čekacích dob a nedoručených zásilek při snaze o „just-in-time setkání příjemce a dodávkového vozidla“, protože je nesmírně obtížné předvídat provoz a lidské chování. Pokud vozidlo čeká dokud se příjemce zásilky nedostaví, objem doručených zásilek klesá a náklady na dopravu odpovídajícím způsobem rostou. Pokud řidič odjede a znovu se pokusí o dodání, nikdo tím nic nezíská.
 
CitySnap místo toho využívá snadno přemístitelné zásilkové stanice na kolech, které lze v závislosti na sídle příjemců na určitou dobu zaparkovat na vhodná místa v okolí, kde budou pro zákazníky snadno přístupné. Rinspeed předpokládá snadno dostupné a dobře osvětlené plochy, které zákazníkům umožní dostat se k jejich zásilkám. Doručovací vozidla CitySnap by samostatně rozvážela a nakládala zásilkové stanice, což povede k úspoře nákladů zvýšením efektivity logistiky uvnitř města.
 
Rinspeed svůj koncept Snap Motion představil již roku 2018. Základním prvkem této řady studií je plochá platforma ve formě skateboardu v níž jsou uloženy trakční elektromotor a akumulátor. Na tento základ se umísťují vyměnitelné kabiny, které mohou obsahovat cokoli - od sedadel pro cestující až po ordinaci mobilního lékaře. V případě CitySnap jde o konvenčnější dodávkový skříňový modul.
 
Rinspeed uvádí, že chce koncept CitySnap představit na jaře roku 2021. Jednání s potenciálními partnery pro pilotní provoz již probíhají.
 
  • Rinspeed CitySnap pro automatizovanou logistiku
  • Rinspeed CitySnap pro automatizovanou logistiku