intenzita náboru zaměstnanců zřejmě zpomalí | Aktuality | autoweek.cz

Intenzita náboru zaměstnanců zřejmě zpomalí

Intenzita náboru zaměstnanců zřejmě zpomalí

12.12.2019 | Rybecká Ivana | Aktuality

Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro první čtvrtletí roku 2020. Zaměstnavatelé v České republice hlásí podobné náborové aktivity jako v předchozích dvou až třech letech.
Účastníkům reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce března 2020 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“ Nárůst počtu pracovních sil očekávají 3 % zaměstnavatelů, 1 % předpovídá snížení počtu pracovních sil a 96 % zaměstnavatelů nepředpokládají žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro první čtvrtletí 2020 hodnotu +2 %.
 
„Míra nezaměstnanosti v České republice zůstává nejnižší v Evropě, ale tempo poklesu nezaměstnanosti se v roce meziročně výrazně zpomaluje z více než 26 % v 2017 přes 22 % v 2018 na 7 % v 2019. Celková situace na trhu práce je pozitivní i přes velkou nejistotu v automobilovém průmyslu, který se obává dopadů nových ekologických předpisů EU na počty zaměstnanců. První čtvrtletí bude navíc poznamenáno sezonním poklesem zaměstnanosti v zemědělství, stavebnictví a těžbě. Podle našeho průzkumu nadále převažuje počet firem, které budou nabírat. Budou to především velké společnosti, 21 % z nich předpokládá nárůst počtu zaměstnanců, nicméně narůstá množství těch, které budou počty zaměstnanců snižovat,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka společnosti ManpowerGroup Czech Republic.
 
Porovnání organizací podle velikosti
Zaměstnavatelé ve třech kategoriích ze čtyř podle velikosti podniku očekávají nárůst počtu pracovních sil. Zaměstnavatelé velkých společností hlásí nejsilnější náborové plány s Čistým indexem trhu práce +12 % (21 % nabírá, 9 % propouští). Střední podniky vykazují stabilní náborové aktivity s Čistým indexem trhu práce +7 % (12 % nabírá, 5 % propouští). Mikropodniky hlásí Index +3 % a malé podniky očekávají utlumené náborové plány s Indexem -2 %.
 
Porovnání dle odvětví
Zaměstnavatelé v šesti z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil, dva sektory zůstanou na stávajících počtech a dva jsou spíš pesimistické. Nejsilnější náborové plány mají zaměstnavatelé v odvětví Doprava, skladování a komunikace s Čistým indexem trhu práce +6 %. Ubytování a stravování, Finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům a Zpracovatelský průmysl hlásí povzbudivý index +4 %. Oproti tomu zaměstnavatelé v odvětví Těžba nerostných surovin pokračují v dlouhodobém poklesu a sektor Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov předpokládají mírné snížení o 1 % vlivem sezónních faktorů.
 
Regionální srovnání v rámci ČR
Nejsilnější trh práce hlásí Praha (zahrnuje Prahu Východ a Západ) s Indexem +5 %. Čechy hlásí Čistý index trhu práce +3 % a Morava 0 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím zaměstnavatelé v Praze a Čechách hlásí zlepšení náborového prostředí o 4 %, ale na Moravě pokles o 4 %.
 
V porovnání s předchozím čtvrtletím náborové aktivity pro první čtvrtletí posílily v 15 ze 43 zemí a oslabily ve 23, beze změny zůstaly v pěti. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku je náborové prostředí příznivější ve 12 zemích, oslabilo ve 26 a zůstalo beze změny v pěti. Nejsilnější trh práce očekávají zaměstnavatelé v Řecku, Japonsku, na Tchaj-wanu, v USA a Rumunsku. Nejslabší náborové aktivity hlásí Panama, Argentina, Kostarika, Itálie a Španělsko.