jak je to opravdu se znečištěním ovzduší? | Aktuality | autoweek.cz

Jak je to opravdu se znečištěním ovzduší?

Jak je to opravdu se znečištěním ovzduší?

04.04.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

O minulém víkendu byla ve francouzských regionech Ile-de-France a Grand Est zaznamenána nejvyšší letošní míra znečištění ovzduší - přestože letecká doprava klesla na nulu a provoz automobilů byl jen minimální. Zabývají se tím naši francouzští kolegové na stránkách Caradisiac.
Jean Savary v nejvýznamnější francouzský portále zabývajícím se dopravou Caradisiac upozorňuje na paradoxní situaci, kdy navzdory téměř úplnému umrtvení dopravy a výroby ve dvou významných regionech ve Francii sice nebyly v ovzduší zjištěny téměř žádné oxidy dusíku, nespálené uhlovodíky nebo oxid uhelnatý, ale mimořádně vysoké množství pevných částic hlavně na bázi dusičnanu a síranu amonného a další složitější stejného typu jako ty, které během nedávných požárů způsobily, že vzduch je v Austrálii a na Novém Zélandu stále vysoce znečištěný. Tentokrát se budou muset najít jiní viníci a do ekologického uvažování vrátit racionalitu.
 
Odpovědné za tento stav jsou totiž šíření zemědělských hnojiv a vytápění domácností s velkým podílem dřeva v kombinaci se slabým severním větrem, příliš mírným na rozptýlení znečišťujících látek, ale dostačujícím k jejich přemístění.
 
Savary upozorňuje, že zakázat jakékoli hnojivo pro zemědělství by učinilo život francouzských zemědělců ještě obtížnější a ještě víc by se tím zvýšil deficit v potravinové bilanci Francie, která nyní dováží více potravin, než vyváží, takže Francouzi musí jíst bagety z ukrajinské pšenice, sladit kávu polským cukrem a konzumovat kuřata z Brazílie. To je problém nejen pro potravinovou bezpečnost, ale také to představuje obrovskou zátěž pro dopravu.
 
Znečištění pocházející z vytápění domácností je naopak naprosto nepochopitelné, protože většina částic pochází z krbů, které znečišťují 70x až 100x více než kamna a 400x víc než moderní kotle plnící nejnovějšími standardy. Podle centra Citepa (Technické mezioborové středisko pro studium znečišťování ovzduší) je spalování dřeva ve Francii odpovědné za 39 % emisí jemných částic, 76 % emisí polycyklických aromatických uhlovodíků, 60 % benzenu, 30 % oxidu uhelnatého, 21 % těkavých organických sloučenin. Pokračující nekonečný seznam dalších toxinů je skoro stejný jako v tabákovém kouři. V zásadě jedinou znečišťující látkou, kterou nelze započítat, je CO2, protože ten, který stoupá v kouři, byl před tím zachycen růstem stromu.
 
V zimních měsících je v klidných izolovaných vesnicích úroveň znečištění stejná nebo dokonce vyšší než v oblasti Ile-de-France, takže v některých příměstských oblastech lidé někdy o víkendech dýchají horší vzduch než ve všední dny i když automobilová doprava poklesne na polovinu. Podobné výsledky, jaké uvádí tato studie, se ukazují také v Kanadě a Velké Británii. Všechny zdůrazňují obrovský podíl kouře z domácích komínů na znečištění ovzduší ve městech i na venkově.
 
Proč tento skandální stav pravidelně neodsuzují lékaři a ekologičtí aktivisté? Proč je za vše vina jen doprava? Je snad lobby kominíků silnější než tolik nenáviděného automobilového průmyslu?
 
Nejde o zastavení snahy o snižování emisí z vozidel a omezování jejich provozu, ale o spravedlivé posuzování. Nemůžeme požadovat racionální a vědecké zacházení s epidemií Covid 19 a zároveň přijmout ideologický přístup ke znečištění, kvůli kterému jsou za něj zodpovědné jen automobily, motocykly, nákladní auta a letadla, protože v obou případech jde o lidské životy.
 
Podle společnosti Inserm a Světové zdravotnické organizace způsobí všechny zdroje znečištění ovzduší každoročně jen ve Francii 45 000 až 50 000 úmrtí, což je po tabáku a alkoholu třetí nejčastější příčina smrti které by bylo možné zabránit. V Evropě je tento počet 800 000 obětí ročně a 9 milionů na celém světě. To by mělo být porovnáno s bojem společnosti s nemocí Covid 19. Zvláště když to vysoce pravděpodobně znamená, že první z nich výrazně podporuje šíření té druhé. I když není prokázáno, že částice přenášejí viry, je jisté, že spolu s jinými znečišťujícími látkami zvyšují citlivost dýchacího systému na kontaminaci a způsobují oslabení imunitního systému.
 
Silniční a letecká doprava nejsou jediní znečišťovatelé vzduchu ve městech. Prioritou by měl být boj proti veškerému znečištění ovzduší.