jak velké jsou opravdu emise elektromobilu? | Aktuality | autoweek.cz

Jak velké jsou opravdu emise elektromobilu?

Jak velké jsou opravdu emise elektromobilu?

23.08.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Společnost ABB zveřejnila analýzu jak velké emise CO2 jsou ve skutečnosti spojeny s provozem elektromobilů, pokud vezmeme v potaz výrobu a distribuci elektrické energie a ztráty při dobíjení. Analýza vychází z rozdílných zdrojů výroby elektrické energie ve Španělsku, Německu a Polsku.
Elektromobily jsou vydávány za bezemisní dopravní prostředky, což je ale pravda jen v místě jejich provozu (a samozřejmě při pominutí emisí částic uvolňovaných z pneumatik a brzd a zvíření prachových částic jízdou samotnou). Jenže elektrická energie se nerodí v zásuvce (i když se zdá, že někteří politici si to myslí), ale musí se vyrábět v elektrárnách, poté se musí dopravit k elektromobilu a následně do akumulátoru.
 
Odlišnosti podle zdrojů
Emise CO2 u elektromobilů tedy závisí na způsobu výroby elektrické energie. Čím víc přitom spálíme fosilních paliv, tím větší emise CO2 provoz elektromobilu přinese. Přitom nelze zapomínat ani na ztráty v rozvodné síti a ztrátu při dobíjení akumulátoru.
 
Analýza společnosti ABB si zvolila jako modelové tři země Evropské unie Německo, Polsko a Španělsko. Ty se značně odlišují v mixu zdrojů elektrické energie. Stav odpovídá situaci v roce 2017.
 
V Německu je hlavním zdrojem výroby elektrické energie spalování uhlí - představuje 37 %. Více než v jiných zemích hrají významnou roli i tzv. obnovitelné zdroje, které se na mixu podílejí 31 %. Jaderná energie přidává 14 % a plynové elektrárny dalších 10 %. Zbytek připadá na vodní elektrárny a spalování odpadu.
 
V Polsku je zdaleka nejdůležitějším zdrojem elektrické energie uhlí, které zde představuje dokonce 76 %. Obnovitelné zdroje přidávají 11 % a zemní plyn 4 %.
 
Zcela jiná situace je ve Španělsku, kde 29 % elektrické energie pochází z obnovitelných zdrojů, 24 % z jaderných elektráren a 12 % z vodních. Spalování uhlí se podílí jen 17 % a zemní plyn 4 %.
 
Benzin proti elektřině
Pro porovnání si analýza ABB zvolila na jedné straně elektromobil Volkswagen e-Golf s výkonem 85 kW (115 k) a Volkswagen Golf se zážehovým motorem 1,4 TSI/90 kW (122 k).
 
Pro výpočet emisí CO2 na jednotku elektrické energie byl využit vlastní modelovací software ABB Promod HD. Do kalkulace byla zahrnuta i ztráta při dobíjení akumulátoru, která činí 10 %, a ztráty v distribuční síti, které se liší pro jednotlivé země - v Německu jsou 4 %, v Polsku 6 % a ve Španělsku 9 %.
 
Z analýzy vyplývá výhodnost elektromobility z hlediska emisí CO2 i v zemích s velkým podílem tepelných elektráren, jako je Polsko. Zatímco Volkswagen Golf se zážehovým motorem vykazuje emise CO2 144 g/km (tento údaj se ale týká verze Euro 5, ve verzi Euro 6 to je jen 120 g/km), elektřinou poháněný Golf se srovnatelným výkonem má spotřebu elektrické energie 12,7 kWh/100 km, takže vykazuje při provozu v Polsku ekvivalent emisí CO2 123 g/km, v Německu 67 g/km a ve Španělsku pouhých 35 g/km. Přitom je nepochybné, že elektromobily snižují obsah zdraví škodlivých látek (NOx, SOx, prachové částice) v ovzduší v centrech měst, kde mají nejhorší vliv na zdraví obyvatel.
 
Co analýza nebere v potaz
ABB ovšem do své analýzy nezařadilo srovnání se vznětovým motorem, například 2,0 TDI Euro 5 o výkonu 81 kW (110 k), který vykazuje emise CO2 119 g/km, nebo 1,6 TDI/85 kW (115 k) Euro 6, který má jen 106 g/km. Stejně tak neuvažuje o verzi na zemní plyn 1,4 TGI/81 kW (110 k) s emisemi CO2 92 g/km.
 
K analýze ABB je ale třeba připomenout, že obnovitelné zdroje na rozdíl od tepelných a jaderných elektráren neposkytují stabilní zdroj energie, takže musejí být vždy zálohovány výrobou s možností rychlého náběhu, tedy s využitím spalování ať už jde o uhlí nebo zemní plyn. Analýza ABB ukazuje ideální stav s maximálním výkonem větrných a slunečních elektráren. Jeho dalšímu zlepšení by samozřejmě napomohlo budování akumulátorových stanic a využívání dobíjení prostřednictvím chytrých sítí.
 
Optimistický výhled do budoucna
Analýza ABB dále připojuje i výhled do dalších let vycházející ze znalosti společnosti o vývoji mixu zdrojů elektrické energie v uvedených zemích, kde by se měl výraznou měrou zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů a zemního plynu na úkor spalování uhlí. ABB na základě toho předpovídá pokles ekvivalentu emisí CO2 v Polsku na 102 g/km v roce 2025 a 75 g/km do roku 2030. V Německu by to mělo být 64 g/km v roce 2025 a 54 g/km v roce 2030. Analýza ale nebere v potaz možné snižování emisí CO2 u spalovacích motorů.