je český automobilový průmysl připraven na nárůst elektromobility? | Aktuality | autoweek.cz

Je český automobilový průmysl připraven na nárůst elektromobility?

Je český automobilový průmysl připraven na nárůst elektromobility?

17.05.2018 | | Aktuality

Společnost EY se Sdružením automobilového průmyslu (AutoSAP) provedla v dubnu a květnu roku 2018 průzkum mezi českými automobilovými dodavateli s cílem zjistit, jaký dopad na ně elektromobilita bude mít.
Elektromobilita patří k předním současným automobilovým trendům, díky níž by automobilový průmysl měl v příštích letech procházet výraznou změnou. Predikce ohledně přesného budoucího vývoje trhu s elektrickými vozy se různí. Nicméně aspekty jako zlepšující se technologie baterií, navyšování počtu a hustoty dobíjecích stanic a také zpřísňující se regulace povoleného množství CO2 emisí vyprodukovaných osobními automobily by měly mít za následek postupný výrazný nárůst elektrických aut na úkor vozů se spalovacím motorem.
 
V rámci přípravy na využití tohoto nového tržního segmentu již téměř všichni automobiloví výrobci buď začali, nebo se v dohledné době chystají obměnit své modelové portfolio a začít nabízet plně či částečně elektrické vozy. Zároveň také počítají s postupným zmenšením podílu konvenčních vozů na celkových prodejích. To by mělo mít výrazný efekt i na jejich dodavatele, kteří se nastávající výrobě konvenčních vozů podílejí. Vzhledem k důležitosti tohoto sektoru pro českou ekonomiku je klíčové, aby čeští automobiloví dodavatelé byli na tento vývoj dostatečně připraveni a byli schopni i v dalších letech udržet svoje tržní postavení a konkurenceschopnost.
 
Průzkum českých automobilových dodavatelů
Zkoumané oblasti:
- Míra ohrožení současné výroby komponent pro vozy se spalovacím motorem
- Možnosti využití technologických a výrobních kompetencí pro přechod na výrobu komponent pro vozy elektrické
Oslovené společnosti:
- Více než 80 významných českých dodavatelských firem, které v současnosti vyrábí komponenty ohrožené elektromobilitou
- Společnosti na dodavatelské úrovni Tier2 a vyšší
- Respondenti zaměstnávají cca 18 % z celkového počtu zaměstnanců v českém automobilovém průmyslu
- Respondenti z řad členů AutoSAP se podílejí cca 19 % na celkových tržbách členů AutoSAP za rok 2016
 
Zásadní význam dodavatelů pro automobilový průmysl České republiky
Přibližná výše tržeb dodavatelů z řad členů AutoSAP za rok 2016 (podíl zhruba 40 % na celkových tržbách všech členů AutoSAP) činila 410 miliard Kč. Se 118 000 osob podíl dodavatelů na celkovém počtu zaměstnanců členů AutoSAP v českém automobilovém sektoru je 65 %. Podíl vývozu komponent na celkovém exportu automobilových firem v roce 2016 činil 61 %. Odhadovaný podíl dodavatelů ohrožených elektromobilitou z řad členů AutoSAP podle podílu jejich tržeb na celkových tržbách členů AutoSAP za rok 2016 je 60 %.
 
Kritické komponentní systémy ohrožené/ovlivněné nástupem elektromobility jsou: nádrž a palivový systém, systémy motoru, výfukový systém, systém převodovky, brzdový systém, vytápění a klimatizace vozu, komponenty kol a karoserie, chlazení, mazání motorových částí a filtrace kapalin.
 
Klíčová zjištění průzkumu
Z dotázaných 25 % předpokládá žádné nebo pouze velmi malé ovlivnění chodu podniku elektromobilitou. Přibližně stejné množství naopak předpovídá ovlivnění výrazné. U 32 % dotázaných tvoří kritické komponenty více než 60 % z celkových tržeb a 40 % je průměrný podíl tržeb z kritických komponent na celkových tržbách všech dotázaných podniků. Pouhých 18 % dotázaných plánuje výrobu kritických komponent omezit o více než 5 % oproti současnosti do roku 2020. Plných 84 % dotázaných považuje nárůst trhu s elektromobily jako obchodní příležitost pro podnik, 56 % dotázaných podniků se již nachází ve výrobní fázi komponent pro elektrické vozy a dalších 19 % dotázaných se nachází ve fázi pilotní resp. testovací. 88 % dotázaných podniků předpokládá, že pro výrobu nových komponent pro elektrické vozy bude schopno využít stávajících technologických a výrobních kompetencí.
 
1. část průzkumu: Míra ohrožení současné výroby komponent pro konvenční vozy
Nárůstem elektromobility bude nepochybně ohrožena alespoň část současné výroby kritických komponentu českých dodavatelů. Na celkových tržbách se u respondentů podílí v průměru ze 40 %. V koláčových grafech výše lze vidět, jak dotázané firmy plánují v budoucích letech výrobu kritických komponent postupně omezovat. Zhruba 80 % dotázaných nicméně omezení výroby kritických komponent nepovažuje za výrazné riziko pro chod společnosti.
 
Více než polovina dotázaných by výrobu kritických komponent zcela zastavila, pokud by klesla pod 40 % současné úrovně produkce. Mezi nejčastěji uváděná rizik a spojená s omezením jejich výroby patří ztráta tržeb, nevyužitá kapacita výrobních linek a zaměstnanců a návratnost a výše investic. Omezení či zastavení výroby by také mělo negativní vliv na zbytek české ekonomiky kvůli ztrátě zakázek dalších subdodavatelů.
 
Dotázané podniky pomáhají spoluprací s jejich subdodavateli vytvářet velké množství tržeb v dalších sektorech ekonomiky, při čemž každá korun a představující tržby pro sub-dodavatele vytváří 2,62 korun tržeb v celé ekonomice.
 
Vybrané příklady uvedených opatření pro omezení výroby kritických komponent
- Restrukturalizace závodu a výrobních linek
- Snížení počtu zaměstnanců a změna výrobního sortimentu
- Postupné snižování počtu směn a související přeškolování zaměstnanců na jiné procesy
 
2. část průzkumu: Možnosti přechodu na výrobu komponent pro vozy elektrické
Nárůst trhu s elektromobily nepředstavuje pro firmy pouze rizika, ale i mnoho příležitostí k proniknutí do nového sektoru trhu a vypracování si konkurenční výhody před ostatními. Z průzkumu vyplývá, že 80 % dotázaných firem spatřuje v elektromobilitě příležitost pro další podnikání.
 
Více než dvě třetiny firem zároveň výrobu komponent pro elektromobily plánují nebo s ní dokonce již začaly. Téměř polovina by výrobu těchto komponent chtěla zařadit do běžného výrobního provozu do roku 2020 a 88 % dotázaných uvádí, že pro produkci komponent do elektromobilů bude schopna využít stávající výrobní a technologické kompetence.
 
Přechod na výrobu komponent do elektromobilů nicméně bude jistě vyžadovat určitou změnu současných podnikových procesů. Dle dotázaných by nejnáročnější měla být úprava výrobních procesů a změna nároků na obchodní a prodejní činnost. Nejméně náročná by poté měla být změna nároků na zaměstnance zapojené do výroby. Mezi nejvýznamnější překážky přechodu na výrobu komponent do elektromobilů respondenti řadí výši investic, kvalifikovanost personálu, reorganizaci výrobních technologií, nebo nejasnost dalšího vývoje elektromobilního trhu.
 
14 % dotázaných podniků předpokládá, že tržby z komponent pro elektromobily budou tvořit 20 % - 30 % z celkových tržeb podniku do roku 2020.
  • Je český automobilový průmysl připraven na nárůst elektromobility?
  • Je český automobilový průmysl připraven na nárůst elektromobility?
  • Je český automobilový průmysl připraven na nárůst elektromobility?
  • Je český automobilový průmysl připraven na nárůst elektromobility?