je náš svět udržitelný bez dopravy? | Aktuality | autoweek.cz

Je náš svět udržitelný bez dopravy?

Je náš svět udržitelný bez dopravy?

06.10.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Ač doprava není největším zdrojem znečištění ovzduší, stále více se na ni soustřeďuje pozornost politiků, kteří nám chtějí zajistit světlou budoucnost. Přijímají proto unáhlená rozhodnutí s dalekosáhlými důsledky aniž by měli byť alespoň základní znalosti techniky...
  • Je náš svět udržitelný bez dopravy?
  • Je náš svět udržitelný bez dopravy?