jednání o emisích co2 byla neúspěšná | Aktuality | autoweek.cz

Jednání o emisích CO2 byla neúspěšná

Jednání o emisích CO2 byla neúspěšná

11.12.2018 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Evropská unie nedokázala dospět ke kompromisu ohledně radikálního snížení emisí oxidu uhličitého z osobních automobilů a lehkých dodávkových vozidel, protože zákonodárci ze zemí produkujících automobily a těch, které bojují za zvýšení ochrany životního prostředí, nebyli schopni se dohodnout.
Evropská unie je rozpolcená v názoru jak tvrdě postupovat ve snaze snižovat emise CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel. Německo, které má největší automobilový průmysl v rámci EU, varovalo, že tvrdé cíle by mohly poškodit průmysl a znamenat rozsáhlé ztráty zaměstnání.
 
Zástupci zákonodárců z 28 zemí EU společně s Evropskou komisí uspořádali v Evropském parlamentu několik jednání, jejichž cílem je nalézt společný postoj. To poslední skončilo v úterý brzy už po šesti hodinách dohadování.
 
Představitelé EU původně navrhli, aby se do roku 2030 emise CO2 snížily o 30 % oproti úrovni z roku 2021. Německo tento plán podpořilo, ale několik zemí EU, včetně Nizozemska a Francie, prosadilo zvýšení tohoto cíle na 35 % s přechodným cílem pro rok 2025, přičemž jejich cílem bylo snížení až o 40 %. Poslanci Evropského parlamentu v říjnu hlasovali ve prospěch snížení o 40 %.
 
Konečný cíl nicméně stále zůstává problémem. Cílem je omezit emise CO2 z dopravy, což je jediné odvětví, ve kterém tyto emise stále rostou, aby bylo možné dosáhnout původní cíl snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 celkově o 40 %.
 
Jednotlivé země EU nyní samostatně zvažují, do jaké míry by měly být emise vozidel sníženy. Extrémní teploty na severní polokouli v letošním roce vyvolaly obavy, že změna klimatu skutečně nabírá na rychlosti. Proto některé země EU požadují rychlejší snižování emisí, než bylo původně plánováno. Osm těchto zemí EU, včetně Nizozemska a Švédska, se domnívá, že snížení emisí pro automobily by mělo činit 40 % a tvrdí, že je zde jasná většina zemí ochotných dosáhnout větší snížení než o 35 %. Představitelé těchto zemí dokonce obviňují Rakousko, které nyní EU předsedá, že v zájmu Německa jednání úmyslně zdržuje.
 
Základem pro výpočet nových cílů týkajících se CO2 je rok 2021. Do té doby nesmějí mít podle současných předpisů nová vozidla v průměru vyšší emise než 95 g oxidu uhličitého na kilometr. V současné době je tato hodnota 118,5 g CO2/km.
 
Emise 118,5 g CO2/km odpovídají průměrné spotřebě benzinu 5,1 l/100 km resp. 4,5 l/100 km nafty. Cíl pro rok 2021 95 g CO2/km znamená pro benzin průměrnou spotřebu u všech nově prodávaných aut 4,1 l/100 km a pro naftu 3,6 l/100 km. Snížení o dalších 40 % by tedy znamenalo dosáhnout průměrnou spotřebu všech osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel uváděných do provozu 2,45 l benzinu resp. 2,2 l nafty na 100 km.

(Fotografie z úterního ranního jednání Evropského parlamentu nepotřebuje komentář)