když rozhodují sekundy... | Aktuality | autoweek.cz

Když rozhodují sekundy...

Když rozhodují sekundy...

25.06.2013 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Citroën Česká republika zavádí pro majitele vozidel Citroën novou službu Citroën Tísňové volání s lokalizací.

Značka Citroën drží krok s novými technologiemi ve svých vozech a od 5. června spustila na území České republiky nově možnost Tísňové volání s lokalizací.

V případě nehody, nevolnosti nebo agrese je řidič spojen s dispečinkem a je odeslána SMS se souřadnicemi pro lokalizaci vozidla. Dispečer přijme hovor a na obrazovce se mu objeví informace, kde se vozidlo nachází a kterým směrem jelo. Zobrazí se mu zároveň typ vozidla, zda jde o turbodiesel nebo zážehovou verzi a barva vozu.

Když je posádka vozu při vědomí a ve stavu schopném odpovídat, dispečer postupuje podle získaných informací a dle standardizovaného postupu. Pokud volající neodpovídá, dispečer kontaktuje neprodleně složky záchranného systému, které vyjíždějí na lokalizované místo.

Systém je aktivován buď automaticky po nárazu vozidla, nebo může být tlačítko SOS stisknuto kýmkoliv v kabině vozu po dobu 5 sekund. Volající je spojen s dispečerem, s nímž komunikuje ve svém mateřském jazyce, i když se právě nachází v zahraničí. Služba je dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu a je zdarma.