kia podpořila autistické i mentálně postižené děti | Aktuality | autoweek.cz

Kia podpořila autistické i mentálně postižené děti

Kia podpořila autistické i mentálně postižené děti

06.05.2017 | Rybecká Ivana | Aktuality

Znevýhodněné děti za rok 2016 podpořilo 8938 nových majitelů vozů Kia částkou 446 900 Kč, nejvyšší v historii spolupráce s Nadací Naše dítě. Podporu získaly postižené děti v o.p.s. Modrý klíč, autisté ze Slunečního domova a ústavu APLA Jižní Čechy, organizace Helppes a individuální žadatelé
Společnost Kia Motors Czech (KMCz) spolu s Nadací Naše dítě dlouhodobě pomáhá tam, kde je to nejvíce potřeba. Za rok 2016 Kia darovala Nadaci Naše dítě částku 446 900 Kč, kterou podpořilo celkem 8938 nových majitelů vozů Kia. Jde o výsledek projektu „Já a Kia pomáháme dětem“, díky němuž KMCz za každého majitele nově zakoupeného vozu přispívá nadaci 50 Kč.
 
Peníze pro znevýhodněné děti
Peněžní prostředky jsou předávány pravidelně 2x ročně a díky zvyšujícímu se prodeji automobilů Kia postupně roste také darovaný obnos. Výše příspěvku za rok 2016 je tak nejvyšší v dosavadní sedmileté historii spolupráce. Příspěvek ve výši 446 900 Kč byl rozdělen mezi čtyři organizace, které se zabývají konkrétní pomocí znevýhodněným dětem.
 
„Jsme rádi, že díky spolupráci s Nadací Naše dítě můžeme pomáhat potřebným a že částka, kterou každé pololetí předáváme, se zvyšuje. Bohužel stále také přibývá těch, kteří tuto pomoc potřebují.  Raketově roste například počet dětí s autismem, pro které znamená přístup k odborné pomoci zásadní zlepšení jejich života. Proto právě velká část finanční podpory mířila právě rodinám s těmito dětmi,“ řekla PR manažerka Kia Motors Czech Kateřina Jouglíčková.
 
„Péče o děti, ale i dospělé, s poruchou autistického spektra je velmi vyčerpávající a časově i finančně náročná. Proto bychom k této problematice rádi upoutali více pozornosti médií. I když oblastí, které si zaslouží naši pozornost a podporu, je řada, péče o autistické děti patří mezi ty, na které se pozornost zaměřuje v menší míře,“ vysvětluje ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.
 
Těžký život s autismem
Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje, která se začíná projevovat nejčastěji od narození či během rané fáze vývoje dítěte. Vrozená porucha některých mozkových funkcí způsobuje, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat informace a kvůli tomu dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Lidé s autismem proto mívají potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti.
 
Autismus je vrozené onemocnění bez známé příčiny - pervazivní vývojová porucha. Projevuje se stereotypním chováním, narušením sociální interakce a komunikace. Ovlivňuje chemické pochody v mozku a jejich vzájemnou interakcí ovlivňuje psychický a fyzický vývoj. Léčba není možná, důležité je včasné zahájení terapie. Diagnostikuje se zpravidla mezi druhým a třetím rokem života pomocí screeningových metod.
 
Jedno ze 160 dětí trpí autismem. V ČR se každoročně narodí 100 -200 dětí s autismem, 400 -700 dětí s Aspergerovým syndromem a 6-7 dětí s Rettovým syndromem. V ČR bylo v roce 2006 přes 20 000 lidí s autismem, z toho přes 6000 dětí a mladých lidí do 26 let. Přitom pouze tisíc mladých pacientů (téměř 17 %) využívá určité formy pomoci.
 
U lidí s poruchami autistického spektra se projevuje výrazný deficit v oblasti sociální komunikace a sociálních vztahů (nerozumí svému okolí a sociálním pravidlům), abnormálním chováním a repetitivními aktivitami. Mají omezený okruh zájmů a neobvyklé smyslové vnímání, které narušuje běžné aktivity např. koupání, oblékání, spánek. Autisté nerozumějí svému okolí a sociálním pravidlům, často mají specifické zájmy. Intervenční terapie dětem pomáhají významně zlepšit mentální schopnosti.
 
Speciální výchova přitom dokáže zmírnit problematické chování autistických dětí a zvyšuje jejich samostatnost a schopnost přizpůsobit se životu mezi lidmi. Pokud děti trpící autismem nemají přístup ke speciální péči, ocitají se na psychiatrických odděleních s vysokými dávkami psychofarmak a jsou vylučovány z klasických škol, do kterých však vzhledem k úrovni svého intelektu patří.
 
Podpora pro konkrétní projekty
Částku 150 000 Kč získala v prvním pololetí APLA Jižní Čechy. Finanční dar zde pomohl zajistit cílenou aktivní podporu rodin dětí s autismem, které jsou z důvodu své diagnózy ohroženy sociálním vyloučením. Hlavními metodami pro práci s autistickými dětmi jsou techniky vizualizace a strukturalizace. K tomu výrazně pomáhají elektronické učební pomůcky, jakými jsou třeba tablety.
 
Organizace HELPPES - Centrum výcviku psů pro postižené získala na výcvik asistenčních psů pro autistické děti příspěvek 100 000 Kč. HELPPES je tvůrcem metodiky pro výcvik psů pro lidi s poruchou autistického spektra. Tito psí pomocníci jsou vycvičení pro to, aby dokázali nenásilně přerušit nežádoucí opakující se chování autistů, dodali jim podporu a klid v běžném životě a tím jim pomáhali v navazování verbálních a sociálních vazeb s ostatními lidmi. Psi pomáhají vozíčkářům, lidem s kombinovaným postižením, diabetikům, zrakově postiženým, lidem s poruchami vědomí, sluchově postiženým, lidem s atypickými nemocemi, dětem a autistům.
 
„Výcvik asistenčních psů je obecně velmi nákladný. Jejich výcvik na jakoukoli specializaci trvá 6-12 měsíců a vyjde přibližně na čtvrt milionu korun. Stát plně hradí pouze výcvik vodících psů, na výcvik psů asistenčních přispívá od letošního roku, ale ve velice omezené míře, což znamená, že výcvik dalších psích pomocníků je stále téměř zcela závislý na soukromých a firemních dárcích. Jakýkoli finanční příspěvek je proto velmi důležitý, protože psí asistenti svým majitelům pomáhají výrazně zlepšit kvalitu života,“ říká ředitelka a vedoucí výcviku centra HELPPES Zuzana Daušová. 
 
Asistenční psi jsou pro autisty psychickou oporou při překonávání úzkostí a při navazování sociálních vazeb. Zvyšují svým majitelům kvalitu života, přinášejí větší nezávislost a pomáhají jim překonávat problémy, se kterými jsou konfrontováni.
 
Modrý klíč získal 70 000 Kč na vybudování bezbariérového altánu v zahradě, který slouží pro letní pobyt na čerstvém vzduchu i za nepříznivého počasí. Zároveň je koncipovaný jako otevřená scéna pro vystoupení divadel malých forem včetně loutkářských souborů, koncerty a prezentaci zájmových aktivit uživatelů služeb. Altán je součástí projektu Bezpečná a bezbariérová zahrada pro pohybové a kulturní vyžití dětí a mládeže s mentálním a kombinovaným postižením.
 
Sluneční domov poskytuje sociální služby týdenního stacionáře dětem s poruchami autistického spektra a prostřednictvím nadace získal 61 600 Kč, které byly použity na rehabilitační pobyt u moře pro autistické děti. Podobné pobyty mají na autistické děti velmi pozitivní vliv, který je patrný ještě velmi dlouho po absolvování pobytu. Děti jsou mnohem klidnější, díky čemuž zvládají mnohem lépe své každodenní problémy. Během pobytu se navíc učí s pomocí asistentů zvládat pobyt i stravování mezi množstvím cizích lidí, cestování veřejnými dopravními prostředky, neočekávané události a další psychicky velice náročné situace. Toto vše je přibližuje k běžnému životu vrstevníků.
  • Kia podpořila autistické i mentálně postižené děti
  • Kia podpořila autistické i mentálně postižené děti
  • Kia podpořila autistické i mentálně postižené děti
  • Kia podpořila autistické i mentálně postižené děti